S-udspil om tvang gør ondt værre

Det er helt uholdbart, når Socialdemokratiet vil tvinge unge læger til at arbejde et halvt år i almen praksis efter deres KBU-forløb.  Tvang løser ingen problemer, og der er tværtimod risiko for, at det på sigt vil gøre manglen på praktiserende læger større.

Læs hele nyheden

Kom til medlemsmøde om sundhedsvæsenets økonomi

Et velfungerende sundhedsvæsen er fundamentalt for den tillid og tryghed, der kendetegner Danmark. Men hvorfor taler politikerne om rekordhøje investeringer, mens der skæres ned på afdelingerne? Har vi en rimelig fordeling af ressourcerne mellem sygdomsområder? Og hvordan bliver fremtidens forventninger til sundhedsvæsenet?

Deltag i diskussionen om sundhedsvæsenets tilstand og fremtid, hvor konklusionerne fra en helt ny rapport over udviklingen i sundhedsvæsenets ressourcer, opgaver og økonomi bliver præsenteret.

København 11. december 2018 fra 17.30-20. Arrangementet er gratis.

Læs mere, og tilmeld dig her

Husk at anmelde dit samarbejde med industrien

Hvis du har klinisk arbejde og samtidig er tilknyttet lægemiddel- eller medikoindustrien – f.eks.  gennem forskning, undervisning eller rådgivning - har du pligt til at anmelde eller ansøge Lægemiddelstyrelsen.

Siden november 2014 har læger og andre sundhedspersoner haft pligt til at anmelde eller ansøge Lægemiddelstyrelsen, hvis de bliver tilknyttet til en lægemiddel- eller medikovirksomhed eller en specialforretning med medicinsk udstyr. 

Med tilknytning forstås blandt andet forskning, undervisning, aktier og andre værdipapirer, tillidsposter, rådgivende funktioner m.v. Du skal også anmelde det til Lægemiddelstyrelsen, hvis du modtager økonomisk støtte til en fagrelevant aktivitet i udlandet.

Læs mere om reglerne

Vil du bare have et enkelt mentormøde?

Måske har du ikke behov for at længere mentor-forløb, men bare en enkelt samtale med en erfaren læge-kollega? Kaffemøde-mentorordningen giver dig mulighed for at få en uformel samtale over en kop kaffe. Du vælger selvhvilken udfordring eller problemstilling i dit arbejdsliv, du vil have sparring på.

Kontakt den mentor, du gerne vil mødes med. I aftaler selv, hvor mødet skal finde sted.
Læs mere, og se listen over mentorer

Stigning i alvorlige bakterieinfektioner, MRSA-tilfælde og multiresistente bakterier

Det går den forkerte vej med antallet af alvorlige bakterieinfektioner i Danmark. Samtidig vokser både antallet af infektioner med resistente bakterier samt antallet af MRSA-smittede. Det viser den nyeste DANMAP-rapport for 2017, der blev offentliggjort i sidste måned. Heldigvis viser rapporten også, at praktiserende læger og praktiserende speciallæger generelt udskriver mindre antibiotika.

Som læge kan du medvirke til, at antibiotika bliver brugt med omtanke, så vi også i fremtiden kan behandle med antibiotika, når det er nødvendigt. Bestil gratis materialer hos Komiteen for Sundhedsoplysning

Køb populær akuttaske med 25 procents rabat

Har du førstehjælpsudstyret i orden, når du er på farten? Med en akuttaske er du forberedt, hvis ulykken sker, og du skal træde til som læge. Som medlem af Lægeforeningen kan du få 25 procents rabat hos MEDshop.dk
Sådan får du rabat på akuttasken

Få rabat i DR Koncerthuset

Som medlem af Lægeforeningen kan du få rabat til udvalgte koncerter og forestillinger i DR Koncerthuset i København. Programmet spænder bredt fra klassiske koncerter med DR Symfoniorkesteret og svingende musik med DR Big Band til danske og udenlandske rytmiske artister.

Læs mere, og køb billetter