LF nyhedsbrev 7 maj 2021

Nyt om vaccination: Sundhedsstyrelsen fremlægger sit faglige grundlag for at anbefale ét mRNA-stik.

Lægeforeningen har bedt Sundhedsstyrelsen om at offentliggøre sit faglige grundlag for at anbefale én dosis mRNA-vaccine til sundhedspersoner, som er førstegangsvaccineret med AstraZeneca-vaccinen. Nu har styrelsen sendt et notat, hvor de gør rede for de data og overvejelser, der ligger bag.

Læs notatet fra Sundhedsstyrelsen her

Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, hæfter sig ved, at effekten og sikkerheden ved at kombinere AstraZeneca og en mRNA-vaccine vil blive fulgt i studier fra blandt andet Danmark.

”Styrelsen skal holde skarpt øje med, om studierne viser et behov for at vaccinere mere end én gang med en mRNA-vaccine. Hvis det er nødvendigt med to stik, skal læger og andre sundhedspersoner naturligvis tilbydes det hurtigst muligt,” siger hun.

Utilfredsstillende at gruppe 4 ikke er færdigvaccineret

I Lægeforeningens optik er det desuden utilfredsstillende, at vaccinationsgruppe 4 (sundhedspersoner) endnu ikke er færdigvaccineret. Den oprindelige plan fra Sundhedsstyrelsen var, at gruppen skulle være færdigvaccineret med udgangen af marts, hvilket fortsat fremgik af vaccinationskalenderen d. 14. april. Generelt har mange læger på tværs af hele sundhedsvæsenet påbegyndt vaccination, i alt 84 procent, mens 63 procent er færdigvaccinerede. Det viser data fra Statens Serum Institut per 27. april. For den samlede gruppe af sundhedspersoner er der kun 28 procent færdigvaccinerede, mens 64 procent har fået første stik.

Da Sundhedsstyrelsen har skærpet kriterierne for at være en del af vaccinationsgruppe 4, er opgørelsen per 5. maj ændret i forhold til tidligere. Ifølge de nye kriterier har 99 procent af læger påbegyndt vaccination, og 76 procent er færdigvaccinerede.

”Det kan undre, at vaccinationen af sundhedspersonerne i den oprindelige gruppe 4 ikke er kommet længere, når det generelle vaccinationsprogram er nået til gruppe 9. Vi har hele tiden fremhævet det fornuftige i, at vaccinationsindsatsen går på to ben. Patienter i størst risiko skal vaccineres sideløbende med, at vi hurtigt får vaccineret sundhedspersoner. Men kriterierne for gruppe 4 har hele tiden har ændret sig, og indsatsen har reelt har været sat i stå i en længere periode. Det har været et stop-go-forløb for mange sundhedspersoner – og opleves stadigvæk sådan af mange, ikke mindst de, der oprindeligt blev visiteret til vaccination, inden AstraZeneca-vaccinen blev taget ud af programmet, men nu ikke længere er omfattet af de skærpede kriterier og derfor ikke tilbydes vaccination alligevel som en del af gruppe 4. Det opleves som et svigt og er bestemt ikke tilfredsstillende,” siger Camilla Noelle