Konsekvenser af tolkegebyret – del dine erfaringer

Den 1. juli i år blev tolkegebyret indført, så patienter med brug for tolkning fremover selv skal betale for en tolk ved indlæggelse på hospital, hos egen læge eller på skadestuen. Reglen gælder alle, der har boet i Danmark i over tre år – men dog med en række undtagelser.

Lægeforeningen har ved flere lejligheder protesteret over tolkegebyret. Vi mener, det er til fare for patientsikkerheden og med til at skabe større ulighed i borgernes sundhed.

Del dine erfaringer med tolkegebyret
Det er vigtigt, at vi som læger synliggør, hvor ødelæggende dette gebyr er. Mange læger har allerede protesteret mod gebyrerne i pressen og på sociale medier. Det er vigtigt at blive ved med.

Men vi vil også gerne opfordre alle til at dele jeres erfaringer med Lægeforeningen.

Del dine oplevelser på mail: afskaf-tolkegebyret@dadl.dk

Enkeltpersoner må ikke kunne identificeres
Husk, at du ikke må sende oplysninger, der gør det muligt at identificere konkrete patienter eller pårørende. Det er meget vigtigt, at du husker dette, da vi ellers ikke må gemme de oplysninger, du sender os.

Sådan bruger vi dine erfaringer
Vi vil bruge dine og andre medlemmers erfaringer i vores fortsatte arbejde med at få afskaffet tolkegebyret. Som udgangspunkt bliver oplysningerne kun videregivet i anonymiseret form til Lægeforeningens politikere.

I de tilfælde, hvor vi kan have brug for en konkret case, kan du blive kontaktet af os. Send os derfor også gerne eventuelle kontaktoplysninger. Vi videregiver aldrig dine oplysninger uden din accept.

Husk også at rapportere utilsigtede hændelser relateret til tolkebistand
Som læge har du pligt til at rapportere de utilsigtede hændelser (dine egne og andres), du får kendskab til under udførelsen af dit arbejde. Det gælder også utilsigtede hændelser relateret til tolkebistand.

På den måde hjælper du sundhedsvæsenet med at lære af utilsigtede hændelser og forebygge, at andre bliver udsat for det samme.

Husk, at du er forpligtet til at indberette den utilsigtede hændelse senest inden for syv dage, efter du er blevet bekendt med hændelsen.

Du indberetter utilsigtede hændelser på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Lægeforeningen har bedt Lægeetisk Nævn behandle sag om læge Svend Lings

Lægeforeningens bestyrelse har bedt foreningens Lægeetiske Nævn om at undersøge, om læge Svend Lings har handlet i strid med foreningens etiske principper.

Det sker på baggrund af Svend Lings’ udtalelser i pressen. Her har han fortalt om, hvordan han har tilvejebragt medicin til patienter med det formål at gøre dem i stand til at begå selvmord. Han har desuden medvirket til at offentliggøre en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord.

Læs hele nyheden

Tilsynssager: Læger skal ikke tage ansvaret for overbelægning eller manglende bemanding

Lægeforeningen har længe – både før og med tiltagende styrke på baggrund af Svendborgsagen - efterlyst regler, der klart beskriver det organisatoriske ansvar i sundhedsvæsenet for både at højne patientsikkerheden og lægers retssikkerhed.

Det er et problem, hvis ansatte læger bliver ramt af en tilsynssanktion eller et disciplinært ansvar, når årsagerne til, at noget er gået galt, blandt andet bunder i, at arbejdsvilkårene gør det svært at arbejde fagligt forsvarligt.

Fordelingen af ansvar skal være fuldstændigt klart
I et nyt lovforslag fra Sundheds- og Ældreministeriet bliver der udtrykkeligt stillet krav om, at de ansvarlige driftsherrer – regioner, kommuner og private virksomheder – lever op til deres ansvar for at sikre, at læger kan leve op til forpligtelserne, som følger med ansættelsen og autorisationen. Det skal være fuldstændig klart, hvad der er organisationens ansvar, og hvad der er den enkelte læges ansvar.

Men forslaget til den nye bestemmelse i sundhedslovens § 3a går ikke langt nok for at sikre, at den enkelte sundhedsperson ikke bliver gjort ansvarlig for forhold, der skyldes usikre arbejdsgange eller dårlig bemanding, overbelægning og uklarhed om, hvem der har ansvaret, særligt i forhold til individuelle tilsynssager og klagesager.

Det er ledelsens opgave at minimere risikoen for fejl
I et høringssvar har Lægeforeningen slået fast, at det er ledelsens opgave at minimere risikoen for fejl. Derfor skal det sikres, at ressourcer, rammer og organiseringen af arbejdet på behandlingsstedet indgår i sagsbehandlingen i den konkrete tilsynssag eller klagesag. Det sker bedst, hvis det bliver skrevet direkte ind i lovteksten, at Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager har en pligt til at undersøge, om forholdene på behandlingsstedet er organiseret, så læger kan arbejde fagligt forsvarligt.

Lægen har fortsat et personligt ansvar
Den enkelte læge har fortsat et personligt ansvar. Blandt andet for at sige fra og gøre opmærksom på organisatoriske mangler. Men lægen bør ikke kunne gøres ansvarlig for forhold, der kommer af den måde, arbejdet er organiseret på fra driftsherrens side, og det skal de nye regler naturligvis afspejle.

Vil du fortsat modtage rabatter og tilbud?

Som medlem af Lægeforeningen modtager du nyhedsbreve med nyheder om rådgivning, foreningens politiske arbejde, særlige lovændringer med konsekvens for dit arbejde som læge samt kurser og arrangementer. Nyhedsbrevene indeholder desuden løbende tilbud og rabatter fra Lægeforeningens samarbejdspartnere.

Hvis du fortsat ønsker at modtage tilbud og rabatter, skal du ikke foretage dig noget.

Hvis du gerne vil framelde dig tilbud og rabatter, kan du læse mere nedenfor

Sådan framelder du dig nyheder med tilbud og rabatter
Som medlem modtager du en række nyhedsbreve fra bl.a. Lægeforeningen, Yngre Læger, FAS og PLO.

Nyhedsbrevene indeholder nyheder fra foreningerne, nyt om lovændringer, der kan have konsekvenser for dit arbejde som læge, information om dine rådgivningsmuligheder samt kurser og arrangementer.

Nyhedsbrevene kan også indeholde tilbud og rabatter fra Lægeforeningens samarbejdspartnere.
Se de eksisterende samarbejdspartnere her

Nyhedsbrevene kan afmeldes enkeltvis
I hvert enkelt nyhedsbrev findes et link til at afmelde lige netop dét nyhedsbrev. Du kan på den måde vælge at framelde dig enkelte nyhedsbreve, men fortsat modtage de andre.

Hvis du vil framelde dig tilbud og rabatter
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve med tilbud og rabatter, kan du framelde dig ved at sende en mail til mda@dadl.dk

Du vil fortsat modtage nyhedsbreve, men de vil ikke længere indeholde rabatter og tilbud.

Hvis du fortryder
Du kan til enhver tid give dit samtykke til igen at modtage rabatter og tilbud ved at skrive til mda@dadl.dk

Besøg Domus Medica på Kulturnatten

På Kulturnatten, fredag den 12. oktober 2018, kan du med familie og venner blive vist rundt i Domus Medica - Lægeforeningens historiske domicil på Østerbro i København.

Domus, som huset bliver kaldt til daglig, emmer af historie og pudsige arkitektoniske detaljer. På Kulturnatten åbner Lægeforeningen dørene ud mod Kristianiagade 12 og byder på rundvisning med et udvalg af fortællinger fra såvel adelsfamiliens som lægernes tid i huset.

Oprindelig blev huset bygget som palæ for adelsfamilien von Plessen af en af tidens mest brugte arkitekter, Gotfred Tvede. Huset, der blev bygget i perioden 1901-1906, rummer 97 værelser og har siden 1948 huset Lægeforeningen.

Arrangementet på Kulturnatten er gratis og kræver ikke Kulturpas. Tilmelding efter først til mølle-princippet og senest den 10. oktober 2018.

Tilmelding sker ved mail til Lægeforeningens medlemsservice mda@dadl.dk. Du vil modtage en bekræftelse på mail.

Skriv antal deltagere samt ønsket tidspunkt for rundvisning:

  • Rundvisning 1: kl. 17.00-18.00
  • Rundvisning 2: kl. 18.30-19.30
  • Rundvisning 3: kl. 20.00-21.00