LF nyhedsbrev 5. maj 2017

Lægeforeningen indfører et værdighedskrav for læger

Der var meget stor opbakning fra Lægeforeningens repræsentantskab til at indføre et værdighedskrav for læger. Det giver mulighed for, at lægestanden kan signalere, at der er uacceptable måder at handle på som læge.

Lægeforeningens repræsentantskab vedtog på Lægemødet i sidste weekend at indføre et værdighedskrav for læger. Forslaget kommer efter, at der i de seneste år har været en række sager med læger i uheldige roller.

Det nye værdighedskrav har denne ordlyd: En læge skal altid handle på en måde, som viser lægen værdig til den tillid fra patienter, kolleger og samfund, som varetagelse af lægerollen kræver.

Én enkelt læges handlinger kan ødelægge rigtig meget for det store flertal af læger. Værdighedskravet giver mulighed for, at lægestanden kan signalere, at der er måder at handle på, som ikke kan accepteres.

Fokus på grove handlinger

Formålet med forslaget er ikke at hænge læger ud for bagateller. Det nye værdighedskrav skal bruges over for handlinger, som er gentagne, grove eller bevidste brud på almene eller lægespecifikke normer for adfærd. Et eksempel på det kan være, hvis en læge systematisk bruger forskningsmidler til private formål.

Intentionen med værdighedskravet er ikke at straffe enkeltpersoner. Det handler først og fremmest om klart at kunne kommunikere, hvilken adfærd læger bør udvise og dermed bør leve op til og kan forvente af kolleger.

Om en læge overtræder værdighedskravet, afgøres af Lægeforeningens Lægeetiske Nævn. Hvis det er tilfældet, vil han eller hun få en påtale fra Lægeetisk Nævn.

Lægeetisk Nævn kan tage flere sager op

Lægeforeningens repræsentantskab besluttede også lørdag, at nævnet fremover selv vil kunne tage flere sager op. Indtil nu har nævnet ikke kunnet gå ind i sager, som verserer ved andre retsinstanser som f.eks. domstolene, eller med sager, hvor lægen er idømt en sanktion.

Ny kampagne: Drop produktivitetskravet

Lægeforeningen har sammen med Overlægeforeningen, Yngre Læger og de andre sygehusansattes organisationer netop lanceret en kampagne med et klart budskab til Christiansborg: Drop kravet til sygehusene om at levere to procent mere aktivitet hver år, uden at der kommer ekstra penge.

Det skal være slut med at sygehusene hvert år bliver stillet over for et krav om at skulle levere to procents meraktivitet, uden at der følger ekstra penge med. Der er behov for en mere intelligent styring af økonomien, hvor vægten er på kvalitet og ikke aktivitet. Det er budskabet i en ny kampagne fra Lægeforeningen sammen med Overlægeforeningen, Yngre Læger, FOA, Sundhedskartellet og HK. 

Du kan læse mere om kampagnen og like den på Facebooksiden De Sygeste Historier. Her kan du blandt andet høre læger og patienter fortælle om konsekvenserne af to-procentskravet. 

Produktivitetskrav undergraver kvaliteten

Igennem længere tid har læger fra hele landet stået frem og fortalt åbent om, hvordan produktivitetskravet undergraver kvaliteten i behandlingen. Senest har undersøgelser fra Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd vist, at et stort flertal hos både læger og sygeplejersker (hhv. 91 procent og 92 procent) mener, at det påvirker pleje og behandling, at deres afdeling bliver pålagt at levere flere behandlinger uden, at der tilføres ekstra ressourcer. Samtidig mener 66 procent af lægerne og 59 procent af sygeplejerskerne, at de i deres hverdag ikke har tilstrækkelig tid til den enkelte patient. 

Formandens beretning: Vi er stærkest, når vi holder sammen

Det seneste års tætte samarbejde internt i Lægeforeningen om blandt andet lægedækning og det nære sundhedsvæsen har vist, at lægestanden står stærkt, når den taler med en fælles stemme. Derfor skal samarbejdet styrkes, så Lægeforeningen kommer til at stå endnu stærkere. Det var budskabet fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, i hans mundtlige beretning.

Lægeformanden så i sin mundtlige beretning på Lægeforeningens årsmøde tilbage på et år, hvor foreningen har sat sit aftryk mange steder på den sundhedspolitiske dagsorden. Blandt andet i arbejdet med lægedækning og i et udspil til at styrke det nære sundhedsvæsen, som blev godt modtaget både blandt politikere og organisationer.

Stærkest med én fælles stemme

Han pegede på, at Lægeforeningen er en stærk forening, og at den det seneste år har vist, at den er stærkest og opnår størst anerkendelse og respekt i omverdenen, når læger taler med én fælles stemme. Samarbejde på tværs af de forskellige organisationer - Lægeforeningen, PLO, Yngre Læger og FAS - betaler sig.

Markante udfordringer 

Men han lagde også vægt på, at lægestanden står over for markante udfordringer.

”Vi står f.eks. over for samarbejdspartnere og modstandere, som har mange ressourcer til rådighed. Som arbejder i stærke alliancer. Som ved, hvordan man sætter et politisk ønske igennem. Hvis vi skal matche dem - og det skal vi - så gør vi det stærkest, når vi holder sammen. Vi må ikke lade ydre omstændigheder underminere vores sammenhold. En stærk og tydelig fælles stemme giver derimod respekt og indflydelse”, sagde Andreas Rudkjøbing fra talerstolen i Kolding. 

Sikre stærk interessevaretagelse

Lægeforeningen har derfor også gang i et fælles strategiprojekt. Sammen med PLO, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger skal der arbejdes for at sikre en stærk interessevaretagelse for alle læger - i praksis, på sygehuse og andre steder.

Se og læs formandens mundtlige beretning på www.lægemøde.dk

Få rabat på mærkevarer i Gaveklubben

Som medlem af Lægeforeningen kan du nu få eksklusiv adgang til Gaveklubben. Her kan du få op til 80 procent rabat på Georg Jensen, Weber og mange flere. 

Hos Gaveklubben kan du finde mange forskellige mærkevarer, som du kan give dig selv eller andre i gave. Du kan som medlem af Lægeforeningen få op til 80 procent rabat på mærker som Georg Jensen, B&O, KitchenAid, Weber, Skagerak, Cavalet, Designletters og mange flere.

Gaveklubben er en del af Gavefabrikken, som er en af landets største leverandører af firmagaver.  

Læs mere om Gaveklubben, og se, hvordan du får rabat her  
gaveklubben