Kun læger kan være ansvarlige for behandling af psykisk sygdom

I september lancerede regeringen sin nye psykiatriplan. Det er positivt, at planen har fokus på, at det er vanskeligt at rekruttere fagligt personale, men det er dybt bekymrende, at planen samtidig sender signaler om, at regeringen kunne lade sig inspirere af Norge, hvor psykologer kan være behandlingsansvarlige for den enkelte patient.

Problemerne med at rekruttere sundhedspersonale i psykiatrien må ikke betyde, at vi undergraver lægens rolle som ansvarlig for behandlingen. Psykologer udfører et meget kvalificeret arbejde i psykiatrien. Men kun læger har det samlede blik på patienten, som er nødvendigt, hvis man skal have ansvaret for behandlingsforløbet.

For Lægeforeningen er det vigtigt, at manglen på psykiatere ikke fører til, at andre faggrupper får et ansvar, de ikke kan løfte. Der er brug for helt anden og ambitiøs indsats for at skaffe læger nok.

Vi foreslår derfor sammen med en række aktører – herunder Yngre Læger og Overlægeforeningen – at der etableres et nationalt partnerskab, som med Sundhedsministeriet for bordenden komme skal med konkrete tiltag til løsninger, der kan gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads for læger. 

Læs vores forslag om et nationalt partnerskab for lægedækning i psykiatrien

Politianmeldelser af læger: Kammeradvokaten frikender Styrelsen for Patientsikkerhed uden at tage læger med på råd

I starten af året spillede sundhedsministeren ud med en såkaldt tillidspakke for at øge lægers tillid til tilsynet og retssikkerheden. Blandt andet lovede ministeren en gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser af læger.

Desværre har Kammeradvokaten nu lavet sin gennemgang uden at tage sagkyndige læger med på råd - som vi ellers opfordrede til i Lægeforeningen. Vi er kritiske overfor den snævre juridiske vurdering, der er kommet ud af det. Det øger ikke tilliden til retssikkerheden, som ellers var ministerens mål.

Kammeradvokaten frikender Styrelsen for Patientsikkerhed uden at tage læger med på råd

Når patienten har brug for tolk – hvad skal du huske?

1. juli 2018 trådte nye regler om tolkebistand i kraft. Reglerne betyder, at patienter, der har boet mere end tre år i Danmark uden at opnå tilstrækkelige danskkundskaber, bliver opkrævet et gebyr ved tolkning.

Tolkegebyret gælder både i almen praksis, i speciallægepraksis samt i forbindelse med behandling og indlæggelse på sygehus.

De nye regler giver udfordringer i hverdagen
Lægeforeningen har erfaret fra medlemmerne, at mange oplever udfordringer i den kliniske hverdag på grund af de nye regler.

En del oplever, at det nødvendige tillidsforhold mellem læge og patient bliver brudt, hvis lægen ikke oplyser om gebyrkravet, inden behandlingen sættes i gang.

Flere læger har desuden fortalt om patienter, der vender om i døren til konsultationen eller helt udebliver fra behandlingen, når de bliver oplyst om tolkegebyret. 

Vi er dermed vidende om, at de nye regler om tolkegebyr kan være udfordrende.

Dit ansvar som læge
Som læge er du ansvarlig for at indhente informeret samtykke fra patienten. Det betyder, at du skal:

 • Vurdere, om tolkebistand er nødvendigt
 • Sikre, at patienten forstår, hvad tolken siger, og at tolken er i stand til at tolke, hvad du siger

Du er ikke juridisk forpligtet til at informere om gebyret
Det er regionen, som opkræver gebyret fra de patienter, der er omfattet. Det gælder både tolkning i forbindelse med behandling på sygehus eller i praksis.

Du er som læge ikke forpligtet til at informere patienterne om de nye regler, og du skal henvise til regionen, hvis patienten udtrykker utilfredshed i klinikken omkring gebyret.

Spørgsmålet om gebyret er alene et anliggende mellem patienten og regionen. Der står i bekendtgørelsen, at det ikke er en betingelse for behandlingen, at der stilles garanti for betaling af gebyret for tolkebistand.

Du bør heller ikke tage gebyret i betragtning, når du vurderer behovet for tolk eller rekvirerer denne.

Må børn tolke?
Vær opmærksom på, at børn ikke må benyttes som tolk for deres forældre, medmindre det er nødvendigt i forhold til akut og livstruende behandling. Det er dit ansvar som læge at afvise, at børn anvendes som tolk.

Børn over 15 år vil kunne anvendes som tolke, hvis den behandlingsansvarlige læge vurderer, at det er et let og uproblematisk tilfælde.

Hvem kan fritages for tolkegebyret?
Ifølge bekendtgørelsen, som følger lovændringen, undlader regionen at opkræve gebyr i følgende situationer:

 • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  Regionsrådet kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring for, at patienten er omfattet af denne undtagelse. Patienten skal selv afholde udgiften til at få udformet lægeerklæringen, og erklæringen skal sendes til regionen.
 • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
 • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.
 • Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland

Spørgsmål og rådgivning om tolkebistand
Har du spørgsmål omkring tolkebistand, kan du kontakte:

 • Lægeforeningens juridiske sekretariat på 3544 8107
 • PLO’s sekretariat på 3544 8500

Søg økonomiske støtte hos Lægeforeningen

Står du eller din familie i en vanskelig økonomisk situation? Så kan I søge økonomisk støtte gennem Lægeforeningen, der har to legater til formålet.

Det kan f.eks. være i forbindelse med sygdom, handicap eller vanskeligheder i forbindelse med at færdiggøre et studie.

Der er ansøgningsfrist 31. oktober.

Læs mere om, hvordan du søger

Kom til sanseligt foredrag om neurogastronomi

Hvorfor smager et glas Retsina fantastisk på en balkon i Grækenland og forfærdeligt på en dansk regnvejrsdag? Og hvorfor smager mad bedre, hvis vi spiser med fingrene?
Få svar på det og meget mere i foredraget om neurogastronomi med kokken Rasmus Bredahl, som tager dig med på en rejse i sanser og smage.
I løbet af de to timer får du smagsprøver og viden, der viser, hvordan vi ikke bare smager på mad, men også sanser mad.

Vi smager med hjernen, ikke tungen
Neurogastronomi er en overbygning på vores forståelse af det at smage, og forklarer hvorfor vi tiltrækkes af nogle smage og frastødes af andre. At smage er for simpel en beskrivelse, og det vi sanser på tungen er kun en komponent, som i bedste fald udgør 20 procent af smagsoplevelsen. Synet, hørelsen, duften, følesansen, sindsstemningen, omgivelserne og vores erindring, spiller allesammen ind, og påvirker hvad vi smager.

Så vores oplevelse af smag er ikke noget entydigt, men påvirkeligt af en masse faktorer, og det er essensen af neurogastronomi. Vi smager med hjernen, ikke tungen.

Efter foredraget er det muligt at købe Rasmus Bredahls bog om Neurogastronomi.

Tid: Tirsdag 27. november 2018 kl. 17-19

Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Pris: Foredraget koster kr. 100,- inkl. spændende smagsprøver

Du kan tilmelde dig ved at skrive til mda@dadl.dk. Angiv venligst antal deltagere.

Tilmeldingsfrist er 16. november 2018. Du vil modtage mail med bekræftelse og betalingsoplysninger.

Vi tager forbehold for aflysning, hvis der er for få tilmeldte.

Besøg Domus Medica på Kulturnatten

På Kulturnatten, fredag den 12. oktober 2018, kan du med familie og venner blive vist rundt i Domus Medica - Lægeforeningens historiske domicil på Østerbro i København.

Domus, som huset bliver kaldt til daglig, emmer af historie og pudsige arkitektoniske detaljer. På Kulturnatten åbner Lægeforeningen dørene ud mod Kristianiagade 12 og byder på rundvisning med et udvalg af fortællinger fra såvel adelsfamiliens som lægernes tid i huset.

Oprindelig blev huset bygget som palæ for adelsfamilien von Plessen af en af tidens mest brugte arkitekter, Gotfred Tvede. Huset, der blev bygget i perioden 1901-1906, rummer 97 værelser og har siden 1948 huset Lægeforeningen.

Arrangementet på Kulturnatten er gratis og kræver ikke Kulturpas. Tilmelding efter først til mølle-princippet og senest den 10. oktober 2018.

Tilmelding sker ved mail til Lægeforeningens medlemsservice mda@dadl.dk. Du vil modtage en bekræftelse på mail.

Skriv antal deltagere samt ønsket tidspunkt for rundvisning:

 • Rundvisning 1: kl. 17.00-18.00
 • Rundvisning 2: kl. 18.30-19.30
 • Rundvisning 3: kl. 20.00-21.00