Ankenævnet er et vigtigt første skridt mod bedre retssikkerhed for læger

Det er blevet forsinket af både folketingsvalg og COVID-19-epidemi. Men nu ser det endelig ud til at blive en realitet. Forslaget om etablering af et ankenævn for tilsynssager blev førstebehandlet af Folketinget for en uge siden og træder efter planen i kraft fra nytår.

”Det har været et langt, sejt træk igennem flere år. Nu kan vi se, at vores pres bærer frugt, og vi kommer et skridt længere i arbejdet med at forbedre lægers retssikkerhed,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Et ankenævn er først og fremmest vigtigt for de kolleger, der rammes af forkerte og urimelige afgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Men etableringen af nævnet gør det langtfra alene. Vi er fortsat kritiske overfor dele af den måde, det er skruet sammen på, påpeger Lægeforeningens formand.

”Som læge skal man kunne anke en afgørelse, hvor sagsbehandlingen f.eks. opleves som forkert eller har manglet afgørende detaljer. Min principielle holdning er, at vi på sigt skal derhen, hvor endnu flere tilsynsafgørelser skal kunne prøves ved en anden instans. Det er også principielt problematisk, at Styrelsen for Patientsikkerhed selv skal genbehandle sager, som ankenævnet finder problemer i,” siger Camilla Noelle Rathcke.

Hun påpeger desuden, at det ikke er nok, at der er læger med i ankenævnet. Det skal være læger med det speciale, som er relevant i sagen, mener Lægeforeningens formand.

”Vi kommer selvfølgelig til at holde skarpt øje med, om ankenævnet rent faktisk virker efter hensigten. Hvis erfaringerne tyder på det modsatte, skal der rettes ind. Herudover fortsætter vi arbejdet med at forbedre lægers retssikkerhed. Ankenævnet er vigtigt, men også kun første skridt,” siger Camilla Noelle Rathcke.

Du kan læse mere i Ugeskrift for Læger

Vi skal have en national plan for at halvere danske unges druk

Danske unge har en trist førsteplads i Europa. Blandt de 16-årige har hver tredje været beruset inden for den seneste måned, og i 2018 blev 1.722 unge mellem 15 og 24 år så fulde, at de måtte en tur på hospitalet. Derfor efterlyser Lægeforeningen nu en national plan, der skal halvere alkoholindtaget blandt unge danskere:

"Der er behov for en sammenhængende plan for, hvordan vi gør op med den voldsomme alkoholkultur blandt børn og unge. Det kræver også, at der er vilje til at bruge de værktøjer, vi ved virker. Akkurat som med den ambitiøse handleplan mod børn og unges rygning, der blev vedtaget sidste år," siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Læs hele artiklen

Medlemsundersøgelse: Er du tilfreds med dit medlemskab?

Lægeforeningen, Yngre Læger, FAS og PLO vil i november måned gennemføre en medlemsundersøgelse, der skal afdække tilfredsheden med og kendskabet til foreningernes arbejde og tilbud. I november modtager du et elektronisk spørgeskema, som vi håber, du vil tage dig tiden til at udfylde. Resultaterne fra undersøgelsen indgår i det videre arbejde med at forbedre dine og andre medlemmers tilfredshed med medlemskabet.

Du må aldrig bruge andre medlemmers data til kommercielle formål

Lægeforeningen får af og til henvendelser fra medlemmer, der oplever, at deres private email-adresser eller telefonnumre bliver brugt til kommercielle formål som eksempelvis rekruttering.

Som medlem skal du være opmærksom på, at du aldrig må bruge andre medlemmers data til kommercielle formål. Du må heller ikke lave udtræk af data med henblik på at dele dem med andre. Hvis Lægeforeningen oplever brug af data i strid med retningslinjerne, vil det blive anmeldt til Datatilsynet og i tilfælde af groft misbrug, vil det desuden blive anmeldt til politiet. 
Læs mere om retningslinjerne her

Klagesager under COVID-19: Du kan få hjælp i Lægeforeningen

Lægeforeningen har modtaget flere klagesager, som vedrører behandling, der er udført under COVID-19-epidemien. Ofte vil det være relevant, at du i disse sager gør opmærksom på, at behandlingen er udført under de ekstraordinære omstændigheder, som COVID-19-epidemien har sat sundhedsvæsenet i.

Det er bl.a. vigtigt, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i de enkelte sager får oplyst, hvis helt særlige forhold har gjort sig gældende i forbindelse med behandling af en patient, da det kan have betydning i forhold til afgørelsen af klagen.

Det kan f.eks. dreje sig om, at man har arbejdet under et andet speciale, eller at man har behandlet en patient på baggrund af en video- eller telefonkonsultation, hvor man normalt ville have set patienten i konsultationen. 

Behandlingen behøver ikke at have direkte sammenhæng med behandling af patienter med COVID-19. Den kan vedrøre patienter med helt andre sygdomme. Det er afgørende er, om Covid-19-situationen og de ændrede arbejdsgange har kompliceret de forhold, man har arbejdet under. 

Styrelsen for Patientklager har på sin hjemmeside givet eksempler på scenarier, som kan føre til afgørelser, hvor der tages højde for helt særlige rammer og omstændigheder. 

Få en udtalelse fra ledelsen
Det kan være hensigtsmæssigt, at afdelingsledelsen også udtaler sig i din sag. Det gælder f.eks., hvor du har arbejdet under anderledes rammer og arbejdsgange end ellers. Det kan have betydning i forhold til afgørelsen af en klage. .

Kontakt Lægeforeningen
Husk, at du altid kan få hjælp i Lægeforeningen, hvis du har fået en klagesag, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til en sundhedsretlig problemstilling på 3544 8500.

Nyt fra Lægeforeningen Hovedstaden: Møde med Dorthe Crüger om det sammenhængende sundhedsvæsen og lægelig ledelse

Lægeforeningen Hovedstaden stiler efter at sikre et klart lægeligt aftryk i relevante regionale beslutninger. Som led i den indsats holdt formanden for Lægeforeningen Hovedstaden, Helene Westring Hvidman, møde med den nye koncerndirektør i Region Hovedstaden, Dorthe Crüger. En række vigtige emner blev drøftet herunder det sammenhængende sundhedsvæsen og lægelig ledelse. Dorthe Crüger vil sammen med hospitalsdirektørerne rette fokus mod lægelig ledelse. De vil blandt andet kigge på de gode ideer og initiativer fra workshoppen i februar mellem Region Hovedstaden og Lægeforeningen Hovedstaden, hvor fokus lå på at udvikle indsatser, der skal få flere læger til at vælge ledelse til. Vi mødes igen med Dorthe Crüger i januar 2021 og vil her følge op på begge områder.

Læs bestyrelsens debatindlæg om, hvordan vi får flere læger i ledelse i Ugeskrift for Læger

Lægeforeningen Syddanmark: Praktiserende læge vinder Lægeforeningen Syddanmarks Uddannelses- og kollegialitetspris

Onsdag den 7. oktober kunne Lægeforeningen Syddanmark løfte sløret for vinderen af Uddannelses- og kollegialitetsprisen i Syddanmark, der i år gik til praktiserende læge Michael Hejmadi-Pedersen. Over 20 læger var indstillet til prisen, der blandt læger er kendt som Årets Oscar. Årets vinder fik prisen for blandt andet at være en visionær og vellidt kollega. Læs mere om prismodtageren her

Træn med rabat i Arcas træningscentre 

Få ubegrænset træning i Open Gym og på holdtræning til 389 kr. om måneden i Arcas 26 træningscentre i hele landet. Arcas trænere finpudser din teknik og guider dig igennem træningen. Arcas øvelser og programmer er sammensat, så de giver mest muligt effekt, og er udarbejdet af uddannede trænere og fysioterapeuter.

Læs mere og tilmeld til her (kræver login)

Få rabat på opslagsværker, fagbøger og gavekort fra FADLs Forlag

FADLs Forlag udgiver bøger af bøger af høj faglig kvalitet til både studerende, undervisere eller andre med interesse for sundhed, kroppen og medicinhistorien. Du kan blandt andet købe de nye bøger om ”Psykiatriske cases”, ”Kirurgisk atlas” og ”Livet efter kræft” eller finde medicinhistoriske biografier som f.eks. Peter Ludvig Panums om det moderne gennembrud i dansk medicin.
Som medlem får du 25 procent rabat på alle udgivelser og gavekort.

Sådan får du rabat hos FADLs Forlag (kræver login)