Vi har brug for en rigtig epidemiplan

WHO har igen og igen advaret om nødvendigheden af at have et beredskab i topform. Alligevel må vi nu – i et rigt og velorganiseret land – konstatere, at det havde vi ikke. Da coronavirus kom styrtende mod os, var det skjold, som skulle have været klart, stillet hen i et hjørne, og det var i øvrigt ikke af nyeste model. Det er vi nødt til at handle på. Danmark har brug for en ny epidemiplan, og det er helt afgørende, at arbejdet med den får den nødvendige opmærksomhed.

Læs hele Andreas Rudkjøbings leder

 

Arbejdsskadeerstatning efter Covid-19-smitte: Lægeforeningen presser fortsat på for bedre regler

Læger og andre sundhedsprofessionelle skal sikres tilstrækkeligt gode betingelser for at få arbejdsskadeerstatning efter smitte med Covid-19. Derfor har Lægeforeningen sammen med FOA og Dansk Sygeplejeråd rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen.

Her kvitterer Lægeforeningen og de to andre organisationer forat en ny vejledning fra Arbejdstilsynet indeholder en række forbedringer. Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19 er et skridt på vejen mod en bedre retstilstand. Men der er stadig et stykke vej til mål.

Vi har over for ministeren peget på, at der er mange aspekter af COVID-19, som man mangler viden om. Der er tale om en helt ny sygdom, som kun har været kendt i kort tid, og der er endnu begrænset viden om følgeskader. Dertil kommer, at corona er et uhyre smitsomt virus, og det kan være svært at dokumentere, hvor man er smittet. Alt i alt er der tale om et helt andet sygdomsbillede, end man normalt håndterer i arbejdsskadesager.

Lægeforeningen mener eksempelvis ikke, at vejledningen går langt nok i at begrænse bevisbyrden, når det handler om at beskytte læger og andre sundhedspersoner, som ikke er udsat for smitte dagligt, men ’kun’ sporadisk.

Sundhedsvæsenets medarbejdere befinder sig i en Covid-19-situation situation med mange ubekendte. Hvis ikke arbejdsskadesystemet er klart i denne situation, så øger det usikkerheden for, hvordan man er stillet arbejdsmæssigt i fremtiden, og om ens familie også kan blive ramt.

Lægeforeningen har også i offentligheden peget på, at vi desværre ser en klar risiko for, at læger og andre sundhedsprofessionelle ender i juridisk tovtrækkeri for at få anerkendt Covid-smitte som arbejdsskade. Endda med risiko for afslag. Det er ikke rimeligt for sundhedspersoner, som står i frontlinjen.

Beskæftigelsesministeren vil ikke gøre mere ved problemet på nuværende tidspunkt. Af svaret på henvendelsen fra Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA fremgår det, at han følger udviklingen på området tæt, og at arbejdsskademyndighederne vil hastebehandle de første sager om anerkendelse af COVID-19.
Dette er en meget vigtig sag for os. Lægeforeningen vil holde skarpt øje med de kommende afgørelser og fortsat presse på for bedre regler.

Morgenavisen Jyllands-Posten har skrevet om problematikken for nylig (kræver log-in).

Ny guide til læger på sociale medier

Som læge kan du gøre en positiv forskel ved at bidrage til debatten på sociale medier med din sundhedsfaglige viden om evidens og fakta. I Lægeforeningen har vi i en ny guide samlet en række gode råd til dig, så du kan få mere ud af sociale medier, samtidig med, at du passer godt på dig selv og dine patienter.

Se Lægeforeningens nye guide til sociale medier

 

Formandsvalg i Lægeforeningen – fem har meldt deres kandidatur

Den 19. juni skal Lægeforeningens repræsentantskab vælge ny formand for foreningen. Alle medlemmer kan stille op, og i skrivende stund har fem kandidater meldt sig. På lægemøde.dk kan du løbende følge med i formandsvalget, stille spørgsmål til kandidaterne, læse valgoplæg og se videopræsentationer.

Læs mere om formandsvalget, og se alle kandidater

 

Bliv mentor for en lægekollega og en del af mentornetværket

Er du en erfaren læge, der har lyst til at give en kollega sparring på udfordringer i arbejdet, karrieren eller lederrollen? Kom med i Lægeforeningens netværk af mentorer, der bl.a. får tilbudt supervision og samtaletræning.

Læs mere om at være mentor

 

Ny aftale: Faste takster på FP 610 og nye anmodningsblanketter

Lægeforeningens Attestudvalg og Forsikring & Pension har pr. 15. maj indgået aftale om differentierede faste takster på attesten FP 610. Fremover vil der være tre priskategorier, afhængig af hvor langt tilbage i tid et pensions- eller forsikringsselskab ønsker oplysninger:

  • Kategori A – Oplysninger op til to år forud for anmodningen (500 kroner + moms)
  • Kategori B – Oplysninger mellem to og fem år forud for anmodningen (800 kroner + moms)
  • Kategori C – Oplysninger mere end fem år forud for anmodningen (1.200 kroner + moms)

Den nye attest FP 610 er sendt til de praktiserende lægers systemhuse og kan også findes i Attestnøglen: https://www.laeger.dk/fp-610-forsikringserklaering-laegens-svar

FP 610 udfærdiget på offentlige hospitaler udløser fortsat intet honorar.

Nye anmodningsblanketter
Der er desuden udarbejdet 14 nye anmodningsblanketter, som bl.a. skal være med at understøtte, at forsikringsselskaberne laver mere målrettede anmodninger.
De nye anmodningsblanketter har numrene: FP 101, FP 103, FP 104, FP 105, FP 106a, FP 106b, FP 107, FP 108, FP 109, FP 110, FP 111, FP 112, FP 113, FP 114.

Om aftalen
Den reviderede aftale har været forelagt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i lyset af, at styrelsen flere gange tidligere har set på aftalen, senest i 2016. Der har også været holdt et telefonmøde med styrelsen, hvor ændringen og baggrunden herfor er blevet præsenteret.  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er således informeret, og har fået lejlighed til at stille spørgsmål. Endvidere har styrelsen efterfølgende bekræftet, at de for nærværende ikke har yderligere spørgsmål.  Der er således intet til hinder for, at den reviderede aftale kan træde i kraft pr. 15. maj 2020.

 

Bonus på vej til Tryg-kunder

Der er godt nyt, hvis du har dine forsikringer hos Tryg. TryghedsGruppen, der er hovedejer af Tryg, har for fjerde år i træk besluttet at udbetale en bonus til sine danske kunder.

Årets bonus er på 8 procent af det, du i alt har betalt for dine forsikringer hos Tryg for 2019. Er du berettiget til bonus, får du direkte besked fra TryghedsGruppen enten på mail eller pr. brev.

Læs alt om bonus fra TryghedsGruppen

 

Rabat hos Tivoli

Tivoli åbner igen den 8. juni, og igen i år kan vi tilbyde rabat til Lægeforeningens medlemmer. Du kan i en begrænset periode få 15 procent rabat på entrébilletter, turpas og årskort. Du må også gerne købe til familie og venner.

Læs mere om rabatten

 

Hold sommerferien på Hotel Fjordgaarden

Går årets sommerferie til Danmark? Lægeforeningen har fået ny hotelpartner, Hotel Fjordgaarden ved Ringkøbing Fjord, som i sommeren 2020 åbner et nyt, lækkert kurbad. Som medlem af Lægeforeningen får du 15 procent rabat på overnatning med treretters middag tilberedt af sæsonens råvarer.

Læs mere om Hotel Fjordgaarden

Se også de mange andre medlemstilbud på hoteller, sommerhuse og kør-selv ferier