Giv os bedre rammer for lægelig ledelse, tak!

Regeringens ledelseskommission er netop kommet med sine anbefalinger til at få en bedre ledelse i den offentlige sektor, herunder på hospitalerne. Lægeforeningen advarer mod detailstyring og aktivitetspres i det videre arbejde med anbefalingerne.

”Der er brug for læger på lederposter i sundhedsvæsenet, men de skal have rum til reel ledelse. Derfor skal der ryddes op i snærende dokumentationskrav og andet unødvendigt papirarbejde,” slår Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, fast.

Læs hele nyheden

Ny lov om patienterstatning – husk at informere patienterne

En større lovændring betyder, at al sundhedsfaglig behandling fra 1. juli er omfattet af patienterstatningsordningen. Som autoriseret sundhedsperson skal du huske at oplyse patienterne om deres mulighed for at søge erstatning.

Den 1. juli træder en større lovændring i kraft, der blandt andet betyder, at al sundhedsfaglig behandling nu er omfattet af erstatningsordningen.

Uanset hvor skaden sker, er patienten dækket, hvis behandlingen er foretaget i Danmark af en autoriseret sundhedsperson eller en medhjælp. Det betyder f.eks., at fejlmedicinering, der fører til skader, på et plejehjem eller et bosted vil være dækket.

Psykiske skader efter medicin vil også som noget nyt være omfattet af erstatningsordningen. Hvor man før kun kunne få erstatning for fysiske skader, kan man nu også få dækket psykiske skader.

Husk at informere patienterne om muligheden for at søge erstatning
Som autoriseret sundhedsperson skal du huske at oplyse patienterne om deres mulighed for at søge erstatning.

Det gælder både, hvis det er din egen behandling eller dine kollegers behandling, som patienten kan søge erstatning for.

Erstatningsordningen fungerer uafhængigt af patientklagesystemet. Hvis patienten få tilkendt erstatning, har det ingen konsekvenser for en eventuel klage- eller disciplinærsag over den samme behandling.

Kom til arrangement for sygdomsramte læger

Kan du ikke klare det, du plejer? Oplever du, at arbejdslivet er blevet for krævende? Lægeforeningens holder i efteråret en række arrangementer for sygdomsramte læger.

Arrangementerne retter sig både mod dig, der allerede er sygemeldt og dig, der måske overvejer at sygemelde dig, og finder sted i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

 

Lægeforeningen satte sit aftryk på Folkemødet 2018

Tilsyn med læger. Medicinsk cannabis. Bedre behandling af mennesker med psykisk sygdom. Ulighed i sundhed. Det var bare nogle af emnerne i de debatter og arrangementer, som Lægeforeningen deltog i på årets Folkemøde på Bornholm.

I alt deltog Lægeforeningen i 23 forskellige debatter og arrangementer på årets Folkemøde i Allinge på Bornholm. Foreningens tre repræsentanter, formand Andreas Rudkjøbing og de to bestyrelsesmedlemmer Tue Flindt Müller og Simon Serbian, var i dialog med politikere, myndigheder, organisationsfolk, patienter og mange andre ved velbesøgte og livlige paneldebatter, arrangementer og begivenheder under hele mødet.