Seks indspark til folketingsvalget

Sundhedsvæsenet mangler ressourcer, og Lægeforeningen efterlyser politiske løsninger, som reelt kan sikre, at alle patienter kan få den nødvendige behandling. Vi opfordrer derfor både regering og opposition til at finde sammen om langsigtede og gennemtænkte løsninger på de alvorlige udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for i kommende år.

Lægeforeningen er kommet med seks konkrete indspark til valgkampen

Styrelsen for Patientsikkerhed sender generel information til din private e-Boks

Styrelsen for Patientsikkerhed sender fremover informations- og læringsrelateret materiale direkte til alle lægers private e-Boks. Udsendelserne vil være mærket “Generel information fra Styrelsen for Patientsikkerhed”, og styrelsen forventer at udsende generel information 1-2 gange årligt.

Lægeforeningen er imod brugen af privat e-Boks til generel information
Lægeforeningen er imod en model, hvor læger modtager generel faglig information i deres personlige e-Boks. Det er vores holdning, at generel arbejdsrelateret information skal sendes til lægerne via deres arbejdsplads.

Vi har derfor tidligere på året protesteret overfor Styrelsen for Patientsikkerhed og presset på for, at informationen i stedet sendes til de regionale hovedpostkasser, privathospitalernes hovedpostkasser samt de digitale postkasser, der er tilknyttet almen praksis og speciallægepraksis.

Lægeforeningen har i maj 2019 igen rettet henvendelse til styrelsen og opfordret den til at ændre praksis samt at evaluere en eventuel ordning efter et år.

Har du spørgsmål eller kommentarer?
Har du spørgsmål til udsendelserne, skal du henvende dig direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed på 72 28 66 00 eller stps@stps.dk.

Få advokatbistand hos Lægeforeningen

Vidste du, at du kan få gratis advokatbistand i det tilfælde, at du skal afhøres af politiet, bliver politianmeldt eller sigtet for forhold, som er sket i dit lægefaglige virke

Hvis du bliver politianmeldt eller sigtet
Bliver du politianmeldt eller sigtet i en sag efter straffeloven eller autorisationsloven, vil vi råde dig til straks at rette henvendelse til Lægeforeningen. Vi kan hjælpe dig med at visitere dig til en af de advokater, som vi har et samarbejde med.

De advokater, Lægeforeningen samarbejder med, har stor erfaring med straffesager og sager, hvor læger er blevet sigtet efter autorisationsloven.

Hvis politiet vil afhøre dig
Du bør henvende dig til os, hvis politiet ønsker at afhøre dig. I disse typer af sager stiller vi også en advokat til rådighed. Vores råd er derfor, at du meddeler politiet, at du efter råd fra Lægeforeningen ikke ønsker at udtale dig, før du har haft mulighed for at drøfte sagen med en advokat.

Få hjælp i klage- eller tilsynssager
I Lægeforeningen kan du også få juridisk og lægefaglig rådgivning, hvis du bliver involveret i en klage- eller tilsynssag. Vores jurister hjælper dig med at udfærdige høringssvar, og du kan også få lægefaglig rådgivning fra et af medlemmer af Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg. I en tilsynssag hjælper vi dig med hele sagen i Styrelsen for Patientsikkerhed, f.eks. med at udfærdige høringssvar, og vi tilbyder at deltage i møder med styrelsen.

Hvis din autorisation kommer i spil
Udvikler en sag sig, så din autorisation kommer i spil, kan vi også hjælpe dig. Bliver det til en sag om varig autorisationsfratagelse, som skal føres i retten, vurderer vi, om vi også kan tilbyde dig bistand fra vores advokat til at føre din sag.

Henvend dig i god tid
Vi anbefaler, at du altid henvender dig til Lægeforeningen i god tid. Jo tidligere i forløbet, du henvender dig, jo bedre muligheder har vi for at rette op på sagen. Vores opfordring er, at du kontakter Lægeforeningen, så snart du hører fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller politiet.

Læs mere om advokatbistand og juridisk rådgivning

Vi søger erfarne mentorer

Når du bliver mentor for en kollega, handler det ikke kun om at hjælpe en anden læge med faglig eller personlig udvikling. Du får også et nyt blik på dig selv og bliver mere klar på dine egne valg. Du får styrket din lægerolle som samarbejder, leder og kommunikator samt adgang til mentornetværk, supervision og samtaletræning.

Her kan du se en kort film om, hvad du kan få ud af at være både mentor og mentee, og få et par gode råd om at deltage i mentorordningen fra Lægeforeningens chefkonsulent, Bodil Gavnholt.

Se filmen, og læs mere om at blive mentor

Har du kun brug for et enkelt mentormøde?

Kaffemøde-mentorordningen giver dig mulighed for at få en uformel samtale over en kop kaffe. Du vælger selv, hvilken udfordring eller problemstilling i dit arbejdsliv, du vil have sparring på.

Find en kaffemøde-mentor i nærhed af dig

Sommerhygge med Løgismose

Løgismose har et stort udvalg af delikatesser lige til at nyde i sommeren. I juni får du som medlem af Lægeforeningen 20 procent rabat på udvalgte delikatesser.

Sådan får rabat

Få styr på sommerferien

Er du ved at planlægge sommerferie eller en tur i Danmark eller udlandet? Som medlem af Lægeforeningen kan du få rabatter på hoteller, sommerhuse og ferieboliger.

I år har vi nye hotelaftaler i Danmark med Scandic og Radisson Blu og et særligt sommerophold på Hotel Koldingfjord. Hos Dansommer kan du få rabat på sommerhuse i Danmark, og Novasol tilbyder rabat på ferieboliger i 26 lande.

Bliv inspireret til din næste ferie her