Tvang tryller ikke lægemanglen væk

Lægeforeningen har igen måttet slå fast, at tvang ikke løser manglen på praktiserende læger. Det sker, efter sundhedsminister Magnus Heunicke i medierne meldte ud, at han fortsat mener, at der er behov for at indføre tjenestepligt.

”Jeg er stadig fuldt overbevist om, at der er behov for tjenestepligt, fordi problemet er massivt” lød citatet i pressen fra sundhedsministeren, som dermed gentog et forslag fra Socialdemokratiet om at indføre tjenestepligt for nyuddannede læger.

Desværre er det jo ikke nyt, at der mangler speciallæger i Danmark, og det kalder på politisk handling, så borgere sikres den tryghed, det er at have adgang til egen læge. Men tvang og stavnsbinding, som tjenestepligt jo reelt er, er den forkerte vej at gå. Tjenestepligt vil ikke påvirke antallet af praktiserende læger, som går på pension, og tjenestepligt vil heller ikke mærkbart mindske antallet af patienter, som i dag står uden adgang til almen praksis. Faktisk vil det forsinke uddannelsen af de praktiserende læger med yderligere et halvt år per læge.

Derfor ser Lægeforeningen langt hellere, at der uddannes flere praktiserende læger, at man gør det mere attraktivt at blive praktiserende læge i lægedækningstruede områder, og man skal være bedre til at tiltrække almenmedicinere fra sygehuse til almen praksis. Vi har flere forslag til at afhjælpe lægemanglen, som vi anslår, i løbet af et par år vil kunne skaffe, hvad der svarer til mellem 400 til 600 ekstra lægeårsværk til almen praksis. Det vil være kunne gøre en kæmpestor forskel for patienterne i modsætning til tvang, som ikke tryller lægemanglen væk.

Læs Lægeforeningens seks forslag til at skaffe flere læger i almen praksis

 

Flere speciallæger er en nødvendighed

Det danske sundhedsvæsen mangler i dén grad speciallæger – for eksempel praktiserende læger, psykiatere, neurologer, geriatere og lungemedicinere. Derfor er det besynderligt, at der konsekvent bliver uddannet alt for få speciallæger i forhold til at dække borgernes behov. Det skriver Jesper Brink Svendsen, formand for Lægeforeningens Uddannelsesudvalg i et indlæg, som er bragt i Dagens Medicin.Læs hele debatindlægget

 

Lægeforeningen skal vælge ny formand

Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningens formand, har valgt at træde af i forbindelse med Lægemødet 2020, som finder sted i Aarhus den 24. og 25. april. Lægeforeningens repræsentantskab skal derfor vælge en ny formand på Lægemødet.

Alle medlemmer af Lægeforeningen kan stille op til formandsvalget. Formandskandidater skal melde deres kandidatur til Lægeforeningens administrerende direktør, Bente Hyldahl Fogh, på bhf@dadl.dk eller tlf.: 2030 8211. Bente Hyldahl Fogh står også til rådighed for praktiske spørgsmål om formandsposten. Det er muligt at stille op helt frem til selve formandsvalget på Lægemødet.

Alle kandidater får adgang til at præsentere sig selv og deres valgoplæg på Lægemødet hjemmeside – lægemøde.dk – fra d. 3. februar 2020.

På nuværende tidspunkt gælder valget af formand til Lægeforeningen for tre år, og umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Repræsentantskabet skal på Lægemødet 2020 behandle et forslag om vedtægtsændringer, der indebærer en valgperiode på to år og samlet funktionstid på maksimalt otte år. Hvis forslaget vedtages, får det også betydning for formandens funktionstidsperiode.

Valget afgøres ved absolut majoritet, det vil sige med over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnås majoritet ikke ved to afstemninger foretages valg mellem de to kandidater, der ved 2. afstemning har opnået flest stemmer.

 

Lægeforeningens gruppeliv – er du dækket godt nok?

Er du og din familie sikret godt nok i tilfælde af kritisk sygdom eller død? Lægeforeningens gruppelivsforsikring giver dig mulighed for at vælge mellem fem forskellige moduler, så du er tilstrækkeligt dækket alt efter dit behov.

Hvis du ikke har en gruppelivsforsikring fra Lægeforeningen
Som medlem af Lægeforeningen kan du og din ægtefælle eller samlever tegne en gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv.

Du har mulighed for at vælge mellem fem forskellige moduler og dermed vælge den dækning, der passer bedst til dine behov.

Forsikringen dækker også visse kritiske sygdomme, og den gælder til og med det år, du fylder 70.

Se de forskellige dækningsmuligheder, og ansøg om forsikringen

Hvis du allerede har Lægeforeningens gruppelivsforsikring
Hvis du allerede har Lægeforeningens gruppelivsforsikring, er det måske værd at overveje, om du er godt nok dækket – og om det er de rette, der modtager forsikringssummen, hvis uheldet er ude.

Ansøg om at få ændret din dækning

Hvem skal modtage forsikringssummen?
Ved dødsfald vil forsikringssummen blive udbetalt til dine nærmeste pårørende. Det er i prioriteret rækkefølge: din ægtefælle, samlever, livsarvinger, arvinger ifølge testamente eller arvinger ifølge loven.

Hvis du gerne vil have forsikringssummen udbetalt til andre end nærmeste pårørende, skal du kontakte Forenede Gruppeliv eller selv ændre det på www.fg.dk


Rabat på dine private forsikringer eller forsikring til din praksis
Som medlem af Lægeforeningen kan du også få fordelagtige rabatter på forsikringer hos Tryg. Det gælder både dine private forsikringer som indbo-, bil- eller fritidshusforsikring eller de forsikringer, du har brug for i din praksis som f.eks. erhvervs- eller patientforsikring. Læs mere om de forskellige forsikringer hos Tryg

 

Kender du Kollegialt Netværk for Læger?

I Det Kollegiale Netværk for læger kan du få anonym og gratis hjælp af en af vores mange frivillige læger fra alle specialer, fordelt ud over hele landet. De er alle blevet uddannet til det frivillige arbejde, og de deltager løbende i kurser for at kunne give den bedst mulige hjælp.

Udgangspunktet er dine konkrete behov
Rådgiverne i Det Kollegiale Netværk for Læger kan også hjælpe, hvis du f.eks. er ramt af sygdom, har misbrugsproblemer eller er midt i en skilsmisse.

Rådgiverne tager altid udgangspunkt i dit konkrete behov for hjælp og rådgivning. Det kan for eksempel være dine muligheder for at søge økonomisk støtte eller hjælp til at få kontakt til en socialrådgiver, psykolog, arbejdsmediciner eller andet relevant hjælp.

Find en rådgiver
Du kan kontakte Kollegialt netværk anonymt. På læger.dk finder du link til netværksrådgiverne i de forskellige regioner. Du kan selv vælge, hvem du vil kontakte. Find rådgiverne på læger.dk

Vil du selv være netværksrådgiver?
Kollegialt Netværk for Læger rekrutterer løbende nye rådgivere. Har du selv lyst til at blive en del af netværket, kan du sende en mail til netværkets sekretær, Susanne Holsaae, på netvaerket@dadl.dk.

Som netværksrådgiver får du tilbud om et årligt to-dages kursus samt sparring i din regionale rådgivergruppe.

 

Kom til arrangement for sygdomsramte læger

Kan du ikke klare det, du plejer? Oplever du, at arbejdslivet er blevet for krævende? I foråret holder Lægeforeningen arrangement for sygdomsramte læger i både Aarhus og København. Arrangementerne retter sig både mod dig, der allerede er sygemeldt, og dig, der måske overvejer at sygemelde dig. 

Læs mere, og meld dig til her

 

Gå hjem-møde: Få bedre balance i arbejdslivet med meditation

Forestil dig starten på en lang arbejdsdag, hvor du med stor ro og et godt overblik tager hul på opgaverne – vagtarbejdet, patienterne, undersøgelserne. Utopisk? Sådan kan det sikkert synes i en travl, stresset hverdag. Ved at bruge meditation aktivt har du et redskab, der kan bruges på alle tidspunkter af dagen – om morgenen inden arbejdsdagen går i gang, som forberedelse til en svær samtale med en kollega eller en patient, eller som pause i eller afslutning på en stresset vagt.

København 22. april kl. 17-19

Læs mere, og tilmeld dig

 

Kør selv-ferie i Normandiet med gourmet og wellness

I samarbejde med Happy Days giver Lægeforeningen dig mulighed for et gourmet- og wellnessophold på et familiedrevet slot fra 1600-tallet. Tilbuddet gælder seks dage inkl. fransk morgenkomplet og fireretters gourmetmenuer. Læs mere om tilbuddet, og book her inden 31. maj 2020

Husk: Som medlem af Lægeforeningen får du altid rabat på kør selv-ferier hos Happydays. Se de mange feriemuligheder

 

Nyt fra Lægeforeningen i din region


Lægeforeningen Hovedstaden: Hvordan får vi flere læger i ledelse?
Den 19. februar holdt Lægeforeningen Hovedstaden i samarbejde med Region Hovedstaden et seminar med fokus på at få flere læger til at gå ledelsesvejen. Samarbejdet med regionen er nyt og sker med baggrund i Lægeforeningens ledelsespolitik fra 2019. På seminaret gav deltagere fra regionens hospitaler bud på mulige løsninger, der skal tiltrække og fastholde de læger, der kan og vil ledelse. Konkrete forslag var bl.a. et formaliseret talentprogram samt mulighed for at få dispensation for arbejdet med ledelse. Der var bred enighed om behovet for at tale ledelse op og synliggøre de gode ledelseshistorier. Lægeforeningen Hovedstaden forventer at holde et lignende seminar i efteråret, hvor vi følger op på alle de gode ideer, der kom på bordet.

Lægeforeningen Sjælland: Kom til forårsmøde 30. marts: Djøfiseringen af sundhedsvæsenet
Lægeforeningen Sjælland inviterer til forårsmøde, hvor temaet for aftenens debat er ”Djøfisering af sundhedsvæsenet”. Som oplægsholder har vi inviteret komiker og historiefortæller Per Helge Sørensen, der fik sit gennembrud i 2013 med comedy-showet ”Djøf med Løg(n)” om det absurde bureaukrati i store virksomheder og organisationer. Inden oplægget vil der være medlemsmøde for de enkelte foreninger (dog undtaget FPL) samt middag for alle. Læs mere om forårsmødet, og tilmeld dig her

Lægeforeningen Syddanmark: Hvorfor ikke uddanne flere speciallæger?
Der mangler speciallæger til patienterne i Region Syddanmark. Det gælder blandt andet praktiserende læger og psykiatere. Og sådan har det været i mange år. De næste år vil der hvert år stå op imod 1.300 læger klar til at videreuddanne sig til speciallæge, og der vil i løbet af få år mangle mere end 200 videreuddannelsespladser – de såkaldte hoveduddannelsesstillinger – hvert eneste år. Det skriver Josephine Duevang Rathenborg, formand for Lægeforeningen Syddanmark, i et læserbrev i JydskeVestkysten

Lægeforeningen Nordjylland: Kom til fyraftensmøder, og få styrket dine faglige, personlige og organisatoriske kompetencer

I 2020 arrangerer Lægeforeningen Nordjylland i samarbejde med Region Nordjylland igen en række gratis fyraftensmøder. Møderne tager udgangspunkt i de syv lægeroller, og formålet er at styrke og udvikle deltagernes faglige, personlige og organisatoriske kompetencer. Emnerne er udvalgt efter input fra lokale læger i regionen, og de bliver annonceret løbende. Alle medlemmer modtager en personlig invitation pr. mail med link til tilmelding. Første møde i 2020 blev afholdt den 25. februar, hvor emnet var om svær overvægt. De kommende møder finder sted:

  • 31. marts
  • 23. april
  • 26. maj
  • 29. september
  • 27. oktober
  • 24. november