Vi kan ikke undvære vores udenlandsk uddannede kolleger

I de seneste uger har dokumentarserien ”De udenlandske læger” sat et meget synligt præg på debatten om det danske sundhedsvæsen. Serien i tre afsnit blev sendt på DR1 tre mandage i træk, men emnet er langtfra kun blevet taget op på TV. Både radioprogrammer og aviser på tryk og på nettet har også dækket emnet.

Lægeforeningen har selvfølgelig givet sit besyv med. Det har der været behov for, da debatten ikke må køre skæv. De fleste, der arbejder i sundhedsvæsenet, vil nok være enige i, at dokumentarserien lige så godt kunne have heddet ”Symptomer på et presset væsen” eller ”Når sundhedsvæsenets problemer bliver udenlandske lægers bord”. For problemet er jo ikke, at vi har udenlandsk uddannede læger i vores sundhedsvæsen, tværtimod. De er en uundværlig del af det danske sundhedsvæsen, og de fortjener anerkendelse for at være med til at løse en meget vigtig samfundsopgave i Danmark. Det har Lægeforeningen gentagne gange understreget i pressen.

For Lægeforeningen er det vigtigt, at der bliver taget godt imod kolleger fra andre lande. Det er sin sag at komme til et nyt land og skulle fungere som læge på et andet sprog og i nye, kulturelle sammenhænge. Derfor skal der investeres i de læger, der kommer hertil fra udlandet. De skal lære dansk, så både patienterne og de selv er trygge ved kommunikationen. De skal have en god introduktion på arbejdspladserne, så de falder til og finder sig til rette i de nye rammer – både fagligt og socialt. 

Derfor peger vi på, at myndighederne bør stille de samme sprogkrav til EU-læger som til læger fra andre steder i verden. Der gælder forskellige regler for læger – afhængigt af, hvor de kommer fra. Læger fra EU-lande skal ikke dokumentere sprogkundskaber, mens læger fra andre lande skal kunne bestå en prøve, der svarer til 9. klasse i dansk med karakterer på et defineret niveau.

Samtidig er det et ledelsesansvar at sikre, at lægerne løbende får sprogundervisning og derved fortsat kan udvikle deres sproglige kompetencer. Arbejdsgiver har også et ansvar for at sikre, at de læger, man ansætter, har de faglige kvalifikationer, der er påkrævet. Dette gælder, uanset om det er læger fra Danmark, EU eller andetsteds fra.

Der er ingen tvivl om, at vi læger har et stort ansvar. Derfor skal vi også kunne tåle, at der bliver stillet krav til os. Det er dog helt afgørende, at vi bliver vurderet på vores individuelle kvalifikationer og ikke på oprindelsesland.

 

Lægeforeningens gruppeliv – er du dækket godt nok?

Er du og din familie sikret godt nok i tilfælde af kritisk sygdom eller død? Lægeforeningens gruppelivsforsikring giver dig mulighed for at vælge mellem fem forskellige moduler, så du er tilstrækkeligt dækket alt efter dit behov.

Hvis du ikke har en gruppelivsforsikring fra Lægeforeningen
Som medlem af Lægeforeningen kan du og din ægtefælle eller samlever tegne en gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv.

Du har mulighed for at vælge mellem fem forskellige moduler og dermed vælge den dækning, der passer bedst til dine behov.

Forsikringen dækker også visse kritiske sygdomme, og den gælder til og med det år, du fylder 70.
Se de forskellige dækningsmuligheder, og ansøg om forsikringen

Hvis du allerede har Lægeforeningens gruppelivsforsikring
Hvis du allerede har Lægeforeningens gruppelivsforsikring, er det måske værd at overveje, om du er godt nok dækket – og om det er de rette, der modtager forsikringssummen, hvis uheldet er ude.
Ansøg om at få ændret din dækning

Hvem skal modtage forsikringssummen?
Ved dødsfald vil forsikringssummen blive udbetalt til dine nærmeste pårørende. Det er i prioriteret rækkefølge: din ægtefælle, samlever, livsarvinger, arvinger ifølge testamente eller arvinger ifølge loven.

Hvis du gerne vil have forsikringssummen udbetalt til andre end nærmeste pårørende, skal du kontakte Forenede Gruppeliv eller selv ændre det på www.fg.dk

 

Der er brug for mentorer med dine erfaringer

Har du lyst til at give en yngre lægekollega sparring på udfordringer i arbejdet, karrieren eller lederrollen? Så kan du tilmelde dig vores mentorkorps. Vi har mentorer fra alle regioner og de fleste specialer, men kunne godt bruge flere som dig.

Bliv mentor for en kollega

 

Kom til arrangement for sygdomsramte læger

Kan du ikke klare det, du plejer? Oplever du, at arbejdslivet er blevet for krævende? Lægeforeningen holder i foråret en række arrangementer for sygdomsramte læger.

Arrangementerne retter sig både mod dig, der allerede er sygemeldt, og dig, der måske overvejer at sygemelde dig. De finder sted i København, Aarhus og Odense.

Læs mere, og meld dig til her