Kære kolleger

I slutningen af 2020 gennemførte vi en medlemstilfredshedsundersøgelse, og vi har fået næsten 5.000 tilbagemeldinger fra jer. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer, som har brugt tid på at besvare vores mange spørgsmål.

Jeg har nærstuderet konklusionerne, læst jeres kommentarer og lytter til de pejlemærker, I har givet os. Dem vil vi tage med i vores videre arbejde for jer.

Jeg kan forsikre jer om, at vi hver eneste dag arbejder på højtryk for at flytte jeres virkelighed ind i de politiske udspil og i den lovgivning, som Folketinget vedtager. Ofte lytter de til og handler på vores argumenter, andre gang er det et langt, sejt slid at skabe forandringer.

Jeg vil desuden gerne fremhæve jeres ønske om et stærkere fællesskab i Lægeforeningen på tværs af landet – en udfordring, som mange andre fagforeninger deler.

Det er også vigtigt for mig, at vi styrker fællesskabet i Lægeforeningen – og meget gerne med involvering af dig og andre kolleger i processen.

Nedenfor kan du læse nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner, og hvad vi blandt andet vil arbejde videre med.

Fakta om undersøgelsen
Lægeforeningen gennemførte i november og december 2020 sammen med Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation en medlemstilfredshedsundersøgelse blandt medlemmerne.

I har modtaget ét spørgeskema fra enten den forhandlingsberettigede forening, I er medlem af, eller fra Lægeforeningen. 

Lægeforeningen har modtaget 4.972 besvarelser svarende til en svarprocent på 38.

Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med firmaet Ennova, der også har gennemført vores medlemstilfredshedsundersøgelser i 2012 og 2015.

 

Medlemmer er generelt mere tilfredse med Lægeforeningen  

Tilfredsheden med Lægeforeningen er blevet væsentligt bedre, når man sammenligner med undersøgelsen fra 2015. Det er særligt en positiv vurdering af foreningens image og et højt niveau af troværdighed, der giver det gode resultat.

Samtidigt er der stor tilfredshed med den rådgivning, man som medlem har adgang til. Rådgivningen bliver oplevet som fagligt kompetent og Lægeforeningens rådgivere som venlige og imødekommende.

Det betyder dog ikke, at vi bare kan hvile på laurbærrene. Besvarelserne giver samlet et godt fingerpeg om, at der ikke udelukkende skal opfindes nye initiativer, men også arbejdes på at vedligeholde det høje niveau, der eksisterer allerede.

Derfor arbejder vi også løbende på at forbedre vores mange rådgivningstilbud og medlemsfordele, så de bedst matcher jeres forskellige behov og de udfordringer, mange af jer møder i arbejdet som læge.

Se hele undersøgelsen her

 

Løft interessevaretagelsen og styrk fællesskabet

Medlemsundersøgelsen peger på, at det, der skaber størst værdi og tilfredshed med medlemskabet, er foreningens evne til at varetage medlemmernes arbejdsrelaterede interesser.  Selv om Lægeforeningen generelt bliver opfattet som en stærk repræsentant for lægestanden, så efterspørges det, at foreningen bliver bedre til at forstå de udfordringer, man som medlem står med i hverdagen.

Det understreger vigtigheden af at bruge jeres erfaringer og tilbagemeldinger i debatterne om sundhedsvæsenet i medierne og i vores dialog med politikere på Christiansborg eller i regionerne. Og at vi skal blive bedre til at synliggøre det arbejde og de resultater, Lægeforeningen opnår.

Kigger man lidt nærmere ned i de mange kvalitative besvarelser, er det tydeligt, at man som medlem af både Lægeforeningen og en forhandlingsberettiget forening ikke altid skelner skarpt mellem foreningerne. Det er ikke en ny tendens, men noget der også har været tydeligt i tidligere undersøgelser.

Medlemsundersøgelsen peger desuden på, at Lægeforeningen kan have behov for at styrke fællesskabet – en udfordring, som mange andre fagforeninger deler. Det er især afholdelse af flere kurser, arrangementer og netværk samt mere lokal tilstedeværelse, som bliver efterspurgt på tværs af alder og regioner.

Det vil være oplagt at se på, hvordan de regionale lægeforeninger kan komme mere i spil, ligesom vi vil undersøge interessen for flere webinarer, digitale kurser og medlemsarrangementer på tværs af regionerne.

Vi vil nu arbejde videre med undersøgelsens resultater, og vi kommer nok til at involvere mange af jer i det arbejde, der ligger foran os. For sammen er vi stærkere. Og sammen styrker vi Lægeforeningen.

Se hele undersøgelsen her

 

Forhastet og ulogisk at genindføre udrednings- og behandlingsretten nu

Lægeforeningen har i denne uge i en række medier udtrykt stor skepsis over, at regeringens udmelding om, at man fra den 1. marts genindfører udrednings- og behandlingsretten.

Formand Camilla Noelle Rathcke har bl.a. peget på, at beslutningen virker forhastet og uforsigtig – og ulogisk.

Når man genåbner med den ene hånd med udsigt til en selvskabt tredje bølge med op til 900 indlagte med COVID-19 og samtidig åbner for, at endnu flere skal behandles for tilstande, som ikke er akutte, så øger det presset på sundhedsvæsenet. Der har længe været fokus på at sikre kapaciteten i sundhedsvæsenet – både til COVID-patienter men også til andre med akut sygdom, kræft mv. – men der har også længe været trukket store veksler på læger og andre sundhedsprofessionelle.

Lægeforeningen har opfordret til at vente med at genindføre udrednings- og behandlingsretten, til man har set, hvordan smitten udvikler sig efter genåbningen og udrulningen af vaccinationerne er nået et godt stykke længere. Efterfølgende har sundhedsminister Magnus Heunicke givet udtryk for, at han forstår vores bekymring og er indstillet på at suspendere rettighederne igen i en periode, hvis der bliver behov for det.

 

Sen udmelding om vaccination af læger og andet sundhedspersonale har skabt unødig usikkerhed

Sundhedsstyrelsen har efter lang tid pres fra bl.a. lægeside meldt ud, hvad der konkret kræves for at være omfattet af det aktuelle tilbud om COVID-19-vaccination til sundhedspersonale. Lægeforeningen mener, at processen op til har været uigennemskuelig og bidraget til usikkerhed.

Læs hele nyheden

 

Vi har krav på retssikkerhed – også under en epidemi

Det ville være helt uacceptabelt, hvis vi som enkeltpersoner skulle tage individuelt ansvar for at gennemføre indgreb, som ikke baserer sig på vores egen faglige vurdering, men på et myndighedsdekret.

Læs formandens leder i Ugeskrift for Læger

 

Sundhedsstyrelsen planlægger fortsat at uddanne for få speciallæger

Sundhedsvæsenet har brug for, at alle læger får muligheden for at uddanne sig til speciallæge til det danske sundhedsvæsen. Der er afgørende for, at patienterne får den nødvendige høje kvalitet og specialistviden. Men det behov imødekommer et forslag om 1.040 hoveduddannelsesforløb fra Sundhedsstyrelsen desværre ikke.

Læs kritikken fra formændene fra Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber i Dagens Medicin

 

Personlig krise, sygdom eller misbrug? Få hjælp hos Lægeforeningens socialrådgiver

Er du blevet ramt af sygdom, kommet i en personlig krise, fået et misbrug, har du mistanke om misbrug hos en kollega? Så kan du få hjælp hos Lægeforeningens socialrådgiver. 

Læs mere om dine muligheder for at få hjælp

 

Lars Bønløkke er ny formand for de pensionerede læger

Lars Bønløkke, der er 68 år og pensioneret praktiserende læge fra Gråsten, er netop valgt som ny formand for Foreningen af Pensionerede Lægers knap 6000 medlemmer. Han afløser Mogens Hüttel på posten, der er faldet for foreningens rotationsprincip.

Lars Bønløkke har været næstformand i FPL siden 2017 og en del af bestyrelsen siden 2014.

Lars Bønløkke blev færdiguddannet som alment praktiserende læge i 1992 og arbejdede i 20 år i et kompagniskab med tre andre læger i Gråsten frem til 2012. I 2013 tog Lars Bønløkke til Rwanda for at undervise rwandiske læger.

Efterfølgende har Lars Bønløkke arbejdet som vikar i almen praksis og arbejdet i Grønland ad flere omgange, både som regionslæge, assisterende regionslæge og som almen mediciner på Thule Air Base.

Lars Bønløkke har i løbet af sin lange karriere udgivet en lang række videnskabelige publikationer og undervist praktiserende læger både i Danmark og i Grønland.

 

LF Hovedstaden inviterer til virtuelt medlemsmøde om COVID-19 den 18. marts kl. 17-20

Kom med til virtuelt medlemsmøde torsdag d. 18. marts, når Lægeforeningen Hovedstaden inviterer overlæge Anders Fomsgaard, direktør Søren Brostrøm, professor Jens Lundgren og professor Lars Østergaard for at høre deres lægefaglige perspektiv på COVID-19. Derudover vil forfatter og ph.d. i historie Poul Duedahl fortælle om epidemier set i et historisk perspektiv.

Arrangementet kan live-streames via tablet, PC og/eller TV, og du har mulighed for at stille spørgsmål via chat.

Læs mere, og tilmeld dig her

 

 

Lægeforeningen Nordjylland: Fokus på den lægelige videreuddannelse samt profilplanen for Region Nordjyllands hospitaler

Årets første bestyrelsesmøde bød på temadrøftelse om den lægelig videreuddannelse og overudbud af læger i regionen. Sekretariatschef fra Videreuddannelsessekretariatet for læger i Videreuddannelsesregion Nord, Mads Skipper, fortalte om den lægelige videreuddannelse og dimensioneringen. Bestyrelsen ønsker at kæmpe for, at alle læger, der ønsker det, kan få en speciallægeuddannelse.

Bestyrelsen diskuterede også høringssvar på en kommende Profilplan for Region Nordjyllands hospitaler. Helt overordnet er det bestyrelsens holdning, at der er brug for klare og skarpe profiler for regionens hospitaler for at sikre de bedste behandlingstilbud til regionens borgere. I den forbindelse er det paradoksalt at placere neurorehabiliteringen på tre hospitalsmatrikler.

Alle funktioner vil ikke kunne varetages på alle hospitalsmatrikler, da det ikke er muligt at sikre den nødvendige kvalitet og faglighed. På de mindre hospitalsmatrikler skal der i højere grad sikres faste læger igennem blandt andet høj faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Det er desuden vigtigt, at alle borgere i regionen som udgangspunkt har det samme akuttilbud.

Desuden ønsker Lægeforeningen Nordjylland en debat i forhold til det nære sundhedsvæsen, og hvorvidt patienter udskrives for tidligt, og om behandlingsansvaret er ordentligt fastlagt. Det samlede høringssvar kan læses her

 

 

Få 30 procent rabat på alle designprodukter fra Nofred

Skal du have nye børnemøbler derhjemme eller i klinikken? Som medlem af Lægeforeningen får du 30 procent rabat på Nofred møbler, tekstiler og tapeter. Det stilrene og tidløse danske design er skabt til at holde i generationer og støtter en mere bæredygtig kultur.

Sådan får du rabat

 

Køb populær akuttaske med 25 procents rabat

Har du førstehjælpsudstyret i orden, når du er på farten? Med en akuttaske er du forberedt, hvis ulykken sker, og du skal træde til som læge. Som medlem af Lægeforeningen kan du få 25 procents rabat hos MEDshop.dk

Sådan får du rabat på akuttasken