Kære kollega

Vi læger brænder for at give patienterne den bedste behandling. Det ligger dybt i os at forbedre kvaliteten af vores arbejde, og vi er optagede af at lære af fejl og utilsigtede hændelser for at forbedre patientsikkerheden. Men i hverdagen er der også mange læger, som oplever, at andre hensyn presser sig på. Kan jeg give patienten, som har fået en skade, en uforbeholden undskyldning, uden det stiller mig dårligt ved en eventuel klagesag? Hvilken retningslinje skal jeg rette mig efter, når jeg står med en kompleks patient, og kan jeg frit afvige ud fra mit bedste skøn?

Det skal vi have lavet om på. Derfor vil jeg i de kommende måneder gå i dialog med andre stærke aktører på sundhedsområdet. Vi vil se på, hvordan sundhedsvæsenet kan tage bedre hånd om patienterne, når noget går galt, og hvordan vi kan få mere læring ud af klage- og tilsynsområdet.

I den dialog er der brug for din og andre lægers stemme, og derfor arrangerer vi også i april måned to digitale medlemsmøder.

Klik på videoen, og hør mere om indholdet på møderne – eller læs mere om møderne nedenfor, hvor du også kan melde dig til.

 

 

Debatmøde: Flere læger får en tilsyns- eller klagesag - Giver det mere patientsikkerhed?

Bidrager tilsyns- og patientklagesystemet nok til at skabe forbedringer for patientsikkerheden uden samtidig at skabe unødig bekymring blandt læger? Kom til digitalt medlemsmøde med paneldebat med repræsentanter for læger, patienter og tilsyns- og patientklagesystemet.

Den 12. april 16.30-18

Læs mere og tilmeld dig her

 

Medlemsmøde: Hvorfor er det svært at få en klagesag, og hvordan håndterer man situationen - som læge, kollega og leder? 

Hvorfor klager patienter, og hvorfor er det naturligt at reagere med den usikkerhed, som mange oplever, når de får en klagesag? Kom til digitalt medlemsmøde og bliv også klogere på, hvordan arbejdspladser og ledere kan forberede sig bedst muligt på klagesager.

Den 21. april 16.30-18

Læs mere og tilmeld dig her

 

Sundhedsstyrelsen trækker udskældt dimensioneringsplan tilbage

Efter kraftig kritik fra blandt andet Lægeforeningen, PLO og Lægevidenskabelige Selskaber har Sundhedsstyrelsen trukket udkastet til dimensioneringsplanen for 2022-2025 tilbage. Planen blev kritiseret for kun at dimensionere med 1.041 hoveduddannelsesstillinger årligt, når universiteterne årligt udklækker omkring 1.250 kandidater i medicin.

”Vi har en klar forventning om, at den plan, de så kommer til at lægge frem i stedet, tager højde for det reelle behov for speciallæger. Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber har peget på, at der skal uddannes 1.250 speciallæger årligt. Det bør fremgå i den nye plan fra Sundhedsstyrelsen. For der skal uddannes flere speciallæger - ikke færre. Ellers bliver manglen på praktiserende læger, psykiatere og andre speciallæger ikke løst. Og det er hverken patienter, politikere eller læger tjent med,” understreger Camilla Rathcke. Læs hele nyheden på Ugeskrift for Læger

 

Seneste COVID-19-tal viser fald i smitten blandt læger

Hver uge opgør Statens Seruminstitut tal for smitte med COVID-19 og vaccination af befolkningen og herunder også for læger og andet sundhedspersonale. Blandt læger har 83 procent påbegyndt vaccination, mens 60 procent er færdigvaccineret. De tilsvarende tal i den samlede befolkning er henholdsvis 11 og 5,5 procent, og tallene er opgjort den 23. marts 2021 kl. 14.

De seneste uger, hvor flere kolleger er færdigvaccineret, er det glædeligt at se, at relativt få læger ansat på sygehus eller i almen praksis har været smittet med COVID-19.

I uge 11 blev ingen ansatte læger i almen praksis testet positiv for COVID-19. Statens Seruminstitut har ikke oplysninger om smitte blandt hverken praktiserende læger eller praktiserende speciallæger, der ejer sin egen praksis.

Aktuelt er AstraZeneca-vaccinen sat på pause i yderligere tre uger. Lægeforeningen ser frem til en afklaring af, hvordan Sundhedsstyrelsen samlet set vil komme i mål med vaccinationer i vaccinationsgruppe 4, som blandt andet er frontpersonale i sundhedsvæsenet.
Læs hele nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Sikkerhed for datoer i vaccinationskalenderen
Det er endnu uklart, hvilke konsekvenser forlængelsen af pausen med AstraZeneca-vaccinen får for vaccinationskalenderen. Sundhedsstyrelsen oplyser, at der normalt vil være relativ høj sikkerhed for de angivne datoer to til fire uger frem i vaccinationskalenderen. Datoerne ud over de fire uger må betegnes som prognoser og kan derfor være behæftet med større usikkerhed. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med usikre leverancer, bivirkningsprofil m.m.

Med hensyn til vaccination i sommerferieperioden er det forventningen, at de regionale vaccinationssteder vil blive suppleret med vaccinationer foretaget af praktiserende læger, apoteker m.m. landet over. 

Lægeforeningen har overfor Sundhedsstyrelsen udtrykt en bekymring for opbakningen i befolkningen til myndighedernes udmeldinger og anbefalinger, når meldingerne justeres så hurtigt og på så usikkert et grundlag, som det indtil videre har været tilfældet.
 

.

 

World Pride 2021 – vil du være med?

Både danske og internationale videnskabelige undersøgelser peger på markante trivsels- og sundhedsudfordringer hos LGBT+-personer sammenlignet med resten af befolkningen. Læger spiller en central rolle i at øge ligheden i sundhed for LGBT+-gruppen, og vi har som læger en faglig forpligtelse til at gå ind i den problematik.

Lægeforeningen ønsker derfor at sætte særligt fokus på den sundhedsmæssige ulighed i LGBT+-gruppen og de oplevelser og udfordringer, gruppen mødes med i sundhedsvæsenet.

I 2021 deltager vi derfor i Copenhagen Pride Week/World Pride, hvor vi er med til at markere over for befolkningen, vores medlemmer og andre kolleger i sundhedssystemet, at vi som læger er modstandere af enhver form for diskrimination på grund af seksualitet og kønsidentitet.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 17. august, hvor vi holder medlemsarrangement og lørdag d. 21. august 2020, hvor du kan deltage i paraden med Lægeforeningen. Mulighed for tilmelding kommer i løbet af foråret, og vi holder løbende øje med eventuelle restriktioner og ændringer, der kan påvirke vores deltagelse.

Har du lyst til at komme med gode ideer til paraden og medlemsarrangementet, har Lægeforeningen oprettet et netværk for interesserede læger. Send en mail til Katrine Henningsen fra Lægeforeningens sekretariat på khe@dadl.dk.

Læs mere om Copenhagen Pride og World Pride

 

Urimeligt at læger selv skal arrangere og betale for prøvetagning i tilsynssager

Lægeforeningen har i denne uge skrevet til Styrelsen for Patientsikkerhed omkring medlemmer, der i forbindelse med tilsynssager selv skal arrangere eksempelvis urinkontrol og afholde udgifterne til testkits. Vi har erfaring med tilfælde, hvor medlemmer har skullet betale op mod 17.000 kr. for et testforløb.

Det er Lægeforeningens klare opfattelse, at der ikke i autorisationsloven er hjemmel til at pålægge sundhedspersoner at få udført f.eks. urinkontrol på eget initiativ eller selv at afholde udgifter til dette. Det er vores opfattelse, at Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for både at iværksætte og afholde udgifterne til nødvendige kontroller.

Vi har allerede tilbage i august 2020 påpeget overfor Styrelsen for Patientsikkerhed, at rammerne for undersøgelser og kontroller er for uklare. Det har vi aldrig fået en tilbagemelding på, og derfor har vi nu skrevet meget klart til styrelsen, at vi mener, at deres praksis er i strid med reglerne. Vi venter nu på et svar fra styrelsen og melder ud, når der er nyt i sagen.

 

Lægemidler tæt på udløbsdato

Du har måske oplevet, at apoteket udleverer receptpligtige lægemidler tæt på udløbsdato til dine patienter. Det skyldes, at Lægemiddelstyrelsen forsøger at forebygge problemer med forsyningen af kritiske lægemidler under COVID-19. Lægemiddelstyrelsen har derfor påbudt apotekerne at være opmærksomme på udløbsdatoen, så længe brugen af lægemidlerne ikke er problematisk i forhold til den korte resterende holdbarhedsperiode.

Apotekerne vil gøre kunderne opmærksomme på udløbsdatoen, ligesom du vil kunne opleve henvendelser fra apoteket, hvis der opstår tvivl om slutdatoen for den igangsatte behandling. Påbuddet gælder indtil videre frem til og med juni 2021, og apotekerne vil kunne få bøde for ikke at overholde påbuddet.

 

Få ekstra pleje til din hud – 30 procent rabat hos goodskin.dk

Trænger din hud til ekstra pleje i en tid med hyppig håndvask og brug af håndsprit? Som medlem får du 30 procent rabat på alle produkter hos goodskin.dk. Mærkerne MDerma, Derma og Hello Skincare tilbyder en lang række hudplejeprodukter, både til krop og ansigt inkl. solcreme. MDermas produkter anbefalet af Asthma Allergy Nordic og de fleste certificeret af AllergyCertified.

Læs mere om tilbuddet her

Forår er cykeltid – få 20 procent rabat på Swapfiets cykelabonnement

Bliv en del af verdens største cykelabonnement. For et fast månedligt beløb får du en Swapfiets kvalitetscykel, og abonnementet sikrer, at din cykel altid virker – reparationer samt al service er inkluderet i prisen. Hvis din cykel ikke kan laves på stedet, byttes den til en anden. Swapfiets findes i København, Odense, Aarhus og Aalborg og servicerer også via udkørende mekanikere. Som medlem får du 20 procent rabat på de første seks måneders abonnement og intet oprettelsesgebyr.

Læs mere om tilbuddet her  

Erhvervsforsikringer hos Tryg: Lavere pris og retshjælp inkluderet uden beregning

Fra den 1. april 2021 reducerer Tryg prisen på klinikforsikring, erhvervsansvarsforsikring og sygedriftstabsforsikring med samlet 10 procent.

Er din praksis allerede forsikret hos Tryg reguleres din pris automatisk. Du får selvfølgelig tilbagebetalt evt. forudbetalt præmie og fortsætter derefter til den nye pris. Prisjusteringen gælder ikke klinikindehavere, der kun har en patientforsikring med en årlige præmie på under 1.816.

Retshjælpsforsikring uden beregning
Som noget nyt udvides klinikforsikring til fremover også at omfatte en retshjælpsforsikring - uden ekstra beregning. Med en retshjælpsforsikring kan du få dækket dine omkostninger ved en eventuel tvist. Har du allerede en retshjælpsforsikring i tillæg til din klinikforsikring, vil den fremover være uden beregning.

Få et forsikringstjek hos Tryg
For at sikre at dine forsikringer stadig passer til dine behov, er det vigtigt med den årlige forsikringsgennemgang. På den måde sikrer du, at du er ordentligt dækket, når du eksempelvis udvider din praksis eller får flere ansatte.

Har du spørgsmål, eller ønsker du en forsikringsgennemgang, så kontakt Tryg på 44 20 26 36 eller læs mere på laegeforeningen.tryg.dk.