Styrelser forsikrer om hensyntagen til lægers situation under coronakrisen

Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager understreger nu, at de særlige vilkår, som sundhedspersonalet må arbejde under i et coronaramt sundhedsvæsen, kan spille ind på efterfølgende vurderinger af sager mod for eksempel læger. Det sker efter henvendelse fra bl.a. Lægeforeningen.

Lægeforeningen har appelleret til sundhedsmyndighederne om at sende et klart signal om, at vi som læger ikke bliver straffet, hvis vi på grund af et ekstraordinært stort arbejdspres under coronakrisen får vanskeligt ved at udføre arbejdet med den sædvanlige høje standard.

Læs hele nyheden


Manglen på værnemidler kræver benhård prioritering og nye løsninger

Af hensyn til både patienter og personale er det afgørende, at myndigheder og regeringen giver indsatsen for at skaffe tilstrækkeligt med værnemidler mod coronavirus den allerhøjeste prioritet og tænker i nye løsninger. Lægers og andre sundhedspersoners sikkerhed er en forudsætning for en effektiv indsats mod coronaudbruddet.

Læs hele nyhedenKlage- og tilsynssager under COVID-19-udbruddet

COVID-19-udbruddet i Danmark har medført, at både læger og andre sundhedsprofessionelle i øjeblikket arbejder under helt særlige forhold på hospitaler og i klinikker over hele landet. Udbruddet sætter hele sundhedsvæsenet under et ekstraordinært stort pres. Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager har meldt ud, at de i deres vurdering af tilsyns- og klagesager vil tage højde for de særlige vilkår, som læger og andre sundhedsprofessionelle må arbejde under. Hvad skal du være særligt opmærksom på, hvis du bliver involveret i en klage- eller tilsynssag under corona-udbruddet?

Læs Lægeforeningens råd her

 


Forsikringer: Sådan er du dækket under corona-krisen

Dine livsforsikringer dækker i forbindelse med Covid-19. Det gælder både dine egne livsforsikringer i forbindelse med din pensionsordning og din livsforsikring tegnet gennem Lægeforsikringens gruppeordning via Forenede Gruppeliv. Hvis du har arbejdet med Covid-19 i frontlinjen, vil du også kunne få dækning ved en eventuel arbejdsskade.
Se de nærmere omstændigheder og forudsætninger, og få et overblik over de forskellige forsikringsdækninger her

 


Lægeforeningen udskyder Lægemødet på grund af coronavirus-udbruddet

Lægeforeningens bestyrelse har besluttet at udskyde Lægemødet til den 19. juni 2020. Formand Andreas Rudkjøbing forbliver på sin post ind til da.

Læs hele nyheden

 


Følg med Lægeforeningen til Copenhagen Pride Parade

Både danske og internationale videnskabelige undersøgelser peger på markante trivsels- og sundhedsudfordringer hos LGBTI-personer sammenlignet med resten af befolkningen. Læger spiller en central rolle i at øge ligheden i sundhed for LGBTI-gruppen, og vi har som læger en faglig forpligtelse til at gå ind i den problematik.

Lægeforeningen ønsker derfor at sætte særligt fokus på den sundhedsmæssige ulighed i LGBTI-gruppen og de oplevelser og udfordringer, gruppen mødes med i sundhedsvæsenet.

Det gør vi blandt andet ved i 2020 at deltage i Copenhagen Pride Week, hvor vi er med til at markere over for befolkningen, vores medlemmer og andre kolleger i sundhedssystemet, at vi som læger er modstandere af enhver form for diskrimination på grund af seksualitet og kønsidentitet.

Der er både planlagt deltagelse i Copenhagen Pride Paraden samt arrangementer, der sætter fokus på den ulighed i sundhed som LGBTI-gruppen oplever.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 22. august 2020, hvis du vil gå med Lægeforeningen i paraden. Mulighed for tilmelding kommer i løbet af foråret.

Har du lyst til at komme med gode ideer til paraden og andre arrangementer, har Lægeforeningen oprettet et netværk for interesserede læger. Send en mail til Katrine Henningsen fra Lægeforeningens sekretariat på khe@dadl.dk.

Læs mere om Copenhagen Pride Week


Vi holder åbent, så du stadig kan få personlig rådgivning

Selvom de fleste af Lægeforeningens medarbejdere arbejder hjemmefra i disse dage, er Lægeforeningen stadig åben på telefonen, så du kan få rådgivning og sparring med udgangspunkt i dine konkrete udfordringer og behov. Har du fået en klagesag? Har du brug for sparring på dit arbejdsliv? Eller skal du tale med foreningens socialrådgiver? Du kan også have spørgsmål til dit medlemskab? Eller måske overvejer du et kursus eller karrieresparring, når det hele er drevet over.

Ring på Lægeforeningens hovednummer, hvor du vil blive stillet om til den relevante medarbejder tlf.nr.: 3544 8500.


Kurser og arrangementer i april udskydes til senere

Lægeforeningen har valgt at udskyde de kurser og arrangementer, som skulle være afholdt i april. Enkelte har fået nye datoer allerede, og andre arbejder vi på. Kursister, der har tilmeldt sig aktiviteter i april, har fået direkte besked og er garanteret en plads på kurset eller arrangementet, når en ny dato er på plads.

Hold dig opdateret på læger.dk