Godt at undersøge sexisme i lægers verden

Sexisme debatteres vidt og bredt i samfundet for tiden, og det er vigtigt at belyse problematikken – også blandt læger, mener Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke. ”Sexisme er et arbejdsmiljøproblem i det omfang, det forekommer som en del af lægelivet. Det skal naturligvis frem i lyset og tages hånd om. Det skal ikke tolereres. Én sag er én for mange,” siger hun.

Derfor opfordrer Lægeforeningens formand til, at læger, der oplever sexisme, kontakter enten Yngre Læger, FAS eller PLO. Dels for at få hjælp til at håndtere situationen og dels for at være med til at skabe et overblik over problemets omfang.

”Det gælder her som med alt andet, at der er brug for dokumentation og dernæst analyse og handling på baggrund af den dokumentation. Vi ved ikke, om sexisme er et særskilt problem i sundhedsvæsenet eller blandt læger, sammenlignet med andre brancher. Men der er ingen tvivl om, at det er uacceptabelt, når sexisme finder sted, enten hvis det sker mellem læger eller mellem læger og andre faggrupper i sundhedsvæsenet,” understreger hun.

 

3F og Lægeforeningen: Sådan gør vi op med uligheden i sundhed

Det er fuldstændigt afgørende, at vi som samfund tager fat på det store arbejde med at gøre op med ulighed i sundhed. Ulighed i sundhed er en kompleks størrelse, og det er vigtigt, man ikke placerer skyld og skam hos den enkelte. Uligheden starter ofte i opvæksten, er påvirket af længden af ens uddannelse og kommer til udtryk ved en dårligere sundhedstilstand. 3F og Lægeforeningen præsenterede i sidste uge fire forslag, som regeringen kan tage med i den bebudede indsats mod ulighed i sundhed.

Læs hele debatindlægget fra 3F og Lægeforeningen

 

Lægeforeningens formand får en flot placering på magtliste

Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, får en flot placering som nr. 4 på listen over de 100 mest magtfulde personer i det danske sundhedsvæsen, Magtens Top 100, som Dagens Medicin hvert år udarbejder. Det sker efter kun tre måneder på posten som formand, og det er et stort spring opad fra placeringen som nr. 82 i 2019. Se hele listen på Dagens Medicin, hvor du også kan læse et portræt af formanden og hendes vej frem til posten som formand for lægerne i Danmark.

 

Kom til arrangement for sygdomsramte læger i Aarhus, Odense og København

Kan du ikke klare det, du plejer? Oplever du, at arbejdslivet er blevet for krævende? Lægeforeningen holder i efteråret en række arrangementer for sygdomsramte læger. Arrangementerne retter sig både mod dig, der allerede er sygemeldt, og dig, der måske overvejer at sygemelde dig. De finder sted i København, Aarhus og Aalborg.

Læs mere, og meld dig til her

 

Gå hjem-møde: Ledelse af social ulighed i sundhedsvæsenet

Som leder står du med et stort ansvar både fagligt, etisk og økonomisk, når du skal prioritere, hvilke behandlinger, der skal foretages, og hvem der skal have gavn af dem. På dette gå hjem-møde sætter vi fokus på den voksende sociale ulighed i sundhed, samt hvordan du som lægelig leder kan bidrage til at mindske uligheden.

København 17. november kl. 17-20

Læs mere, og tilmeld dig

 

Gå hjem-møde i Aarhus: Alternative karriereveje

Drømmer du også om at afvige den slagne karrierevej og gøre tingene på din helt egen måde? Vil du gerne vide, hvad der skal til, og hvordan du griber processen an? Mød tre forskellige medlemmer, som har skabt deres helt egen vej, og bliv inspireret af deres fortællinger til at gøre dine egne overvejelser.

Aarhus 22. oktober kl. 17-20

Læs mere, og tilmeld dig

 

Kom til boglancering og foredrag med Poul Videbech: Hvad er depression?

Professor og overlæge Poul Videbech har netop udgivet den populærvidenskabelige bog: Hvad er depression? Lægeforeningen inviterer derfor i samarbejde med FADL’s Forlag til foredrag, hvor Poul Videbech fortæller om udvalgte problemstillinger i behandlingen af depression. Er der evidens for kombination af terapi og medicin? Hvilke “alternative behandlinger” har en fremtid i depressionsbehandlingen? Foredraget er forbeholdt medlemmer på grund af pladsbegrænsning.

Læs mere, og tilmeld dig her

 

Experimentarium – få 20 procent rabat på entré

Experimentarium er et naturvidenskabeligt legeunivers fyldt med sjov leg og lærerige oplevelser for hele familien. Gå på opdagelse over hele tre indendørs etager og Københavns mest spektakulære interaktive tagterrasse. Medlemmer af Lægeforeningen kan få 20 procent rabat på op til 5 entrébilletter til Experimentarium.

Læs mere om Experimentarium, og se hvordan du får rabat (kræver login)

 

Pas godt på bilen hele året - og få tre måneders gratis Tryg Bilpleje

Når du er kunde hos Tryg gennem Lægeforeningens kollektive forsikringsaftale, kan du nu få tre måneders gratis bilpleje, hvis du tilmelder dig inden 10. oktober. Tryg Bilpleje giver dig en vask om måneden, to årlige dækskift, opbevaring af dæk samt to årlige sæsontjek. Efter de tre måneder er prisen 79 kr. om måneden. Læs mere om tilbuddet og bestil her

 

 

Lægeforeningen Hovedstaden

Barselsfond sikrer løn til forskere på barsel i Region Hovedstaden

Regionsrådet har i deres nye budgetforlig prioriteret finansiering af forskeres løn under barsel. Midlerne var små i år, så selvom tre millioner kr. ikke synes af meget, så er det et vigtigt og rigtigt skridt mod at understøtte den forskningen i hele regionen. På nuværende tidspunkt er der sat midler af til de næste tre år, men bestyrelsen håber og tror på, at puljen kan udvides og fortsætte mange år fremover.

 

Lægeforeningen Hovedstadens politiske strategi klar til 2021

Bestyrelsen i Lægeforeningen Hovedstaden besluttede på sit årlige strategiseminar, at fokus i resten af 2020 og 2021 skal ligge på det sammenhængende sundhedsvæsen, psykiatrien og lægelig ledelse.

Det politiske efterår bliver sparket i gang med et politisk dialogmøde om psykiatri og dernæst et medlemsmøde om sektorovergange. Bestyrelsen vil derudover løbende drøfte konkrete ledelsesinitiativer med Region Hovedstaden for at sikre fokus på implementering af al det gode arbejde, der blev lavet i forbindelse med en workshop om lægelig ledelse i februar 2020.

Aktiviteterne og den løbende dialog skal være med til at sikre en tydelig lægelig stemme på både politisk og administrativt niveau til glæde for alle medlemmerne på tværs af foreningerne.

 

Generalforsamling i Lægeforeningen Bornholm

Lægeforeningen Bornholm holdt deres årlige generalforsamling på Hotel Siemsens Gaard i Svaneke med 45 engagerede læger på tværs af foreningerne. Eftermiddagen blev indledt med et interessant og nuanceret oplæg ved konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst om Covid-19-pandemien, herunder forløbet frem til nu, situationen i dag og de erfaringer, vi har gjort os.

Beretningerne fra de forskellige foreninger var præget af optimisme, og blandt andet Yngre Læger havde oplevet en klar forbedring af det psykiske arbejds- og uddannelsesmiljø på Bornholms Hospital.

Generalforsamlingen blev rundet af med middag og socialt samvær.

 

Lægeforeningen Sjællands efterårsmøde

Den 17. september holdt Lægeforeningen Sjælland sit årlige efterårsmøde under titlen ”Region Sjælland - en region på forkant eller bagkant?” Knap 70 engagerede og spørgelystne læger var mødt op til politisk debat mellem Regionsrådsformand Heino Knudsen (A) og Regionsrådsnæstformand, Jacob Jensen (V). Debatten gik primært på lægemangel på tværs af sektorer i regionen med fastholdelse af læger som en særlig problemstilling.

Sundhedsøkonom Jakob Kjellberg indledte debatten med oplæg om netop personalemangel og den udfordring, som manglen på sundhedsfagligt personale på tværs af regionale og kommunale sektorer udgør, når ambitionen om at sikre høj kvalitet i de kommunale tilbud skal opnås.

Overlæge fra Næstved vinder Lægeforeningen Sjællands kollegialitetspris
På efterårsmødet skulle Lægeforeningen Sjælland udgive sin årlige kollegialitetspris. Kollegialitetsprisen gives til en enkelt person, der hver dag yder en særlig indsats i forhold at fremme god lægekultur i sygehus- og sundhedsvæsenet i Region Sjælland, via initiativer der bidrager til at øge arbejdsglæden, forbedre lægers arbejdsmiljø og styrker lægekollegialitet på tværs af søjler, specialer og sektorer. I år gik prisen til overlæge ved ETUB, John Larsen. Han modtog prisen for sin evne til at tænke pragmatisk og holistisk med forståelse for såvel patienters som lægers virkelighed udenfor sygehuset. "John står altid til rådighed for sine kolleger og hjælper, hvor han kan, og skaber lette og smidige indgangsveje ved sektorovergange", sagde Lægeforeningen Sjællands formand, Nikolaj Bolsing Bak, i talen til prismodtageren. Læs mere om årets prismodtager her

Vi takker for en fremragende aften med god debat og kollegialt samvær.

 

Lægeforeningen Syddanmark: Større fokus på psykiatrien i Syddanmark

Mennesker med psykisk sygdom dør i gennemsnit 15-20 år tidligere end resten af befolkningen. Syddanmark er ingen undtagelse, og de ekstra finanslovsmidler til psykiatrien falder på et tørt sted. Men der er stadig lang vej til en stærk psykiatri – en psykiatri der i årevis har været underprioriteret og underfinansieret.

Antallet af syddanskere, der kæmper med psykiske lidelser stiger, og flere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark end landsgennemsnittet. Det er derfor positivt, at regionen hurtigt har vedtaget en plan for udmøntning af ekstra finanslovsmidler til psykiatrien, men der er stadig lang vej til en stærk psykiatri – en psykiatri der i årevis har været underprioriteret og underfinansieret.

Region Syddanmark vedtog tilbage i december 2019 en ambitiøs Psykiatriplan 2020-2024 med 39 anbefalinger, der skal forbedre psykiatrien i Syddanmark. De ekstra finanslovsmidler bidrager nu til implementering af anbefalingerne om kapacitet og organisering, hvor der blandt andet oprettes intensivsenge på alle afdelinger i regionen, ét nyt ydernummer i voksenpsykiatrien og arbejdsmiljøkonsulenter på de enkelte afdelinger, der skal bidrage til et bedre arbejdsmiljø.

Vi ser samtidig flere projekter skyde frem i regionen, der skal styrke det tværsektorielle samarbejde, forebygge brugen af tvang og genindlæggelser i psykiatrien. Et godt eksempel er projektet ”Sammen om psykiatri”, der nu bliver udrullet til alle kommuner i regionen. Her samarbejder psykiatrien og kommunen om at samle forløb og indsatser for nogle af de mest udsatte og sårbare borgere, så de oplever et bedre forløb og samarbejde mellem sektorerne. Der bliver taget udgangspunkt i den enkelte patient og dennes situation, og projektet har resulteret i færre og kortere indlæggelser. 

Det glæder mig, som formand for Lægeforeningen Syddanmark, at der er kommet større fokus på psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, men der er stadig lang vej til en bedre psykiatri for både patienter og læger. Begge psykiatriske specialer har i årtier været underprioriteret, underfinansieret og udsultet, og har fortsat brug for et massivt løft af både kvalitet og kapacitet. Som vi fremhævede på vores dialogmøde tilbage i marts, så er der brug for at forbedre sektorovergangene, så patienterne sikres stabilitet, struktur og kontinuitet. Der skal fortsat tilføres flere ressourcer til begge psykiatriske specialer, så der er tilstrækkelig tid til patientkontakt, udredning og diagnosticering, og så skal rekruttering prioriteres højt.

En psykiatri af høj kvalitet koster, men det koster mere at lade være. Vi vil derfor nøje følge den igangværende proces om en 10-års plan for psykiatriens udvikling og implementeringen af Syddanmarks Psykiatriplan, så vi sikrer, at psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien får den prioritering og opnormering, som er nødvendig, hvis patienterne skal have den behandling, de har krav på.

Josephine Duevang Rathenborg

Formand for Lægeforeningen Syddanmark


 

Lægeforeningen Nordjylland: Gå hjem-møder om funktionelle lidelser og medicinsk cannabis

Efteråret byder på to spændende gå hjem-møder om funktionelle lidelser og medicinsk cannabis. 

Funktionelle lidelser – diagnosticering, behandling og nyeste forskning

Den 20. oktober holder Lægeforeningen Nordjylland gå hjem-møde om funktionelle lidelser, der har oplevet stigende opmærksomhed omkring diagnosticering og behandling. De senere års forskning har kastet nyt lys over feltet, så det er i stigende grad muligt at hjælpe patienterne. På mødet vil du blandt andet kunne høre mere om det nye Center for Funktionelle Lidelser i Region Nordjylland. Derudover vil mødet gøre dig klogere på, hvad vi forstår ved funktionelle lidelser, og hvordan de kan behandles.

Oplægsholdere:

  • Charlotte Forstrøm, speciallæge, Center for Funktionelle Lidelser
  • Malene Nesgaard, psykolog, Center for Funktionelle Lidelser
  • Annette Engsig, praktiserende læge, praksiskonsulent for funktionelle lidelser


Medicinsk cannabis

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 24. november, hvor læge og ph.d.-studerende Jonathan Vela fra Aalborg Universitet fortæller om de foreløbige resultater af sin forskning i medicinsk cannabis.