Lægeforeningen vil have forskellige journalregler for praksis og hospitaler

Journalen er først og fremmest dit arbejdsredskab som læge. Men læger i almen praksis, speciallægepraksis og på sygehuse bruger journalen forskelligt. Derfor mener vi, at reglerne for journalføring skal deles op efter sektor. Lægeforeningen deltager i sundhedsministerens arbejdsgruppe om journalføring.

Der er forskel på den måde, læger fører journal på, alt efter, hvor de arbejder. Journalens funktion og formål er nemlig ikke de samme på sygehuse, i almen praksis eller i speciallægepraksis. Derfor mener Lægeforeningen, at reglerne for journalføring skal deles op efter sektor.

”En af konsekvenserne af Svendborgsagen er, at der er opstået tvivl om, hvad der skal skrives ind i journalerne. Her er det simpelthen ikke nok at sige, at det skal være det ”relevante og nødvendige”, for hvad er det helt præcist?”, siger Simon Serbian, medlem af Lægeforeningens bestyrelse og foreningens repræsentant i den arbejdsgruppe om journalføring, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby har nedsat.

Vejledninger til hver sektor
Han peger på, at der er forskelle på, hvad der giver mening at føre ind i en journal fra sektor til sektor. På sygehuse er journalen et arbejdsredskab, men også i høj grad et redskab til kommunikation mellem kolleger og forskellige faggrupper. Hos den praktiserende læge er journalen primært et arbejdsredskab for den enkelte læge. Det er meget forskellige situationer.

”Derfor skal der laves regler for og klare vejledninger om journalføring til hver sektor. Det er en løsning, som vi vil skubbe på for i arbejdet i journalføringsgruppen”, understreger Simon Serbian.

I en Gallupundersøgelse for Lægeforeningen, som Dagens Medicin tidligere har omtalt, svarede 56 procent, at de tit er i tvivl, om de har journalført korrekt. Desuden svarede 54 procent af lægerne, at de altid eller dagligt journalfører mere, end de vurderer nødvendigt, som følge af Svendborgsagen. Det understreger behovet for en revision af reglerne, mener Lægeforeningen.

Journalen er et arbejdsredskab
Simon Serbian peger også på, at journalen først og fremmest er og skal være et arbejdsredskab.

”Journalen skal primært bruges som arbejdsredskab og danne grundlag for undersøgelser, behandling og pleje. Læger fører journal for at sikre en sammenhængende behandling og for at dokumentere den udførte behandling. Derudover kan journalen bruges til information af patienten, men journalen føres ikke til ære for tilsynet”, siger Simon Serbian.

Lægeforeningen fortsætter kampen for fornuftig styring af sundhedsvæsenet

Regeringen ventes at komme med et nyt udspil for styring af sundhedsvæsenet efter sommerferien. Lægeforeningen siger klart nej til nye produktivitetskrav. Vi har sammen med Danske Regioner og Danske Patienter udarbejdet fem principper for en fornuftig styring af sundhedsvæsenet.

Produktivitetskravet (det årlige krav om to procent mere aktivitet uden flere penge) er suspenderet. Men efter sommerferien kommer regeringen med sit nye udspil til styring af sundhedsvæsenet. Lægeforeningen har ad flere omgange slået fast, at tiden for længst er løbet fra krav i stil med produktivitetskravet.

For at vise regeringen den rette vej har Lægeforeningen sammen med Danske Regioner og Danske Patienter udarbejdet et samlet forslag med fem principper. De fem principper skal sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen med de nødvendige ressourcer til at tage hånd om udfordringen med flere og mere syge patienter. 

”Efter mange år med stram økonomisk aktivitetsstyring fra statens side er det på tide at løfte blikket fra regnearkene og i stedet investere penge og tillid i sundhedsvæsenets arbejde for patientens bedste”, understreger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Der er et grundlæggende behov for politisk styring af sundhedsvæsenet, men det sker allerede i dag via udredningsretten, behandlingsretten, kræftpakkerne, budgetloven med mere. Der er simpelthen ikke behov for styringsredskaber som produktivitetskravet.

”Det er vigtigt for alle, at sundhedsvæsenet styres rigtigt. Men det skal også styrkes rigtigt, blandt andet ved at investere i både sygehusene og praksissektoren. Det presser jeg på for, at sundhedsministeren får tænkt ind i sine planer”, siger Andreas Rudkjøbing.

Læs det fælles forslag fra Lægeforeningen, Danske Patienter og Danske Regioner

Vi hjælper dig, hvis du får en klage

Bliver du involveret i en klagesag, kan du få juridisk rådgivning i Lægeforeningen. Du kan også få lægefaglig bistand og støtte gennem foreningens Lægeansvarsudvalg. Alle læger kan risikere at få en patientklage. Og vi opfordrer alle, der får en klagesag, til tidligt at søge hjælp hos Lægeforeningen.

Det kan Lægeforeningens jurister hjælpe dig med
Du kan blandt andet bruge Lægeforeningens jurister til at:

  • drøfte dine juridiske og forvaltningsretlige spørgsmål
  • få vejledning om udformning af din sagsfremstilling og dine udkast til svar
  • få viden om praksis på det pågældende område.

Det kan Lægeansvarsudvalget hjælpe dig med
I klagesager har du desuden mulighed for at få bistand fra et lægeligt medlem af Lægeansvarsudvalget. Du kan bruge din kollega i Lægeansvarsudvalget til at:

  • drøfte lægefaglige og behandlingsmæssige spørgsmål
  • få råd og støtte i den lægefaglige bedømmelse
  • gennemgå udkast til din sagsfremstilling og parthøringssvar.

Du får kontakt til Lægeansvarsudvalget ved at kontakte Lægeforeningen. Vi sætter dig i forbindelse med et medlem af udvalget og sørger for, at de relevante akter bliver sendt til medlemmet af Lægeansvarsudvalget.

Kontakt Lægeforeningen
Du kan kontakte Lægeforeningens jurister på 3544 8107.

Læs mere: Hvad skal du gøre, hvis du får en klage?

Der er brug for mentorer med dine erfaringer

Har du lyst til at give en yngre kollega sparring på udfordringer i arbejdssituationer, karrieren eller lederrollen? Så tilmeld dig Lægeforeningens mentorkorps.

Vi har mentorer fra alle regioner og de fleste specialer, men kunne godt bruge flere som dig.

Bliv mentor for en kollega

Få rabat på hoteller og sommerhuse

Sommerferien er lige om hjørnet. Er du er til sommerhus i Danmark, feriebolig i udlandet eller til storbyferie med hotel? Vi har en række gode medlemstilbud til din ferie.

Som medlem af Lægeforeningen får du 10 procent rabat på sommerhuse og ferieboliger både i Danmark og i 26 andre lande. Du kan også få op til 30 procent rabat på hoteller i Danmark, Sverige, Norge eller Spanien.

Læs mere om rabat på sommerhuse og ferieboliger