Andreas Rudkjøbing stopper som formand for Lægeforeningen

Efter fem år på posten har Andreas Rudkjøbing valgt at stoppe som formand for Lægeforeningen. Han fratræder posten som formand for mere end 32.000 læger i forbindelse med foreningens repræsentantskabsmøde i april.

”At være formand for landets læger er utroligt meningsfyldt. Derfor har det heller ikke været en nem beslutning, men tidspunktet er det rigtige for mig nu. Lægeforeningen er i god gænge, og der er fuldt tryk på mange af vores mærkesager. Derfor er det et godt tidspunkt at give stafetten videre,” siger Andreas Rudkjøbing.

Læs hele pressemeddelelsen

Det er ikke holdbart med så uens akutberedskaber

Der findes ingen gangbar grund til, at borgere på Bornholm, Mors, Lolland, Falster eller i Thy skal nøjes med akutmodtagelser med færre kompetencer og et vagtberedskab på et lavere niveau, end man skal andre steder. Alligevel er det, hvad der lægges op til i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade. 
Den geografiske skævhed er udtalt, og der er tale om en tilgang, man aldrig ville acceptere, hvis det handlede om hjerte- eller kræftområdet, og derfor er det helt uholdbart. Alle landets borgere skal naturligvis have adgang til et ensartet akut sundhedstilbud af høj kvalitet. Læs hele lederen i Ugeskrift for Læger (https://ugeskriftet.dk/debat/det-er-ikke-holdbart-med-sa-uens-akutbereds...)

Hvis du får en klage: Få juridisk, lægefaglig og kollegial hjælp

Den har i den seneste udgave af Ugeskrift for Læger været fokus på de urimeligt lange ventetider hos Styrelsen for Patientklager. Bliver du involveret i en klagesag fra Styrelsen for Patientklager, kan du få juridisk hjælp i Lægeforeningen. Du kan også få lægefaglig hjælp gennem foreningens Lægeansvarsudvalg eller kollegial støtte gennem Kollegialt Netværk, der tilbyder anonym og gratis rådgivning.

Henvend dig tidligt i forløbet
Lægeforeningen behandler klagesagen ud fra dit perspektiv. For at vi kan yde den bedst mulige hjælp, er det vigtigt, at du henvender dig så tidligt som muligt i forløbet. 
Læs mere om lægefaglig og juridisk bistand
Læs mere om Kollegialt Netværk og find en rådgiver

Dine patienters behov for tolk skal bero på en konkret vurdering

Som læge skal du foretage en konkret vurdering af, om for eksempel en pårørende kan fungere som tolk. Du må derfor ikke konsekvent afvise, at patienter bruger pårørende som tolke. Det slår Styrelsen for Patientklager fast i en konkret sag, hvor patientens voksne datter har arbejdet professionelt som tolk i mange år.

D. 1. juli 2018 trådte nye regler om tolkebistand efter sundhedsloven i kraft. Reglerne betyder, at patienter, som har boet i Danmark i mere end 3 år, selv skal betale for tolkebistand, hvis der er behov for en tolk, når patienten skal tale med en læge.

Styrelsen for Patientklager slår i en afgørelse fast, at du som læge skal foretage en konkret vurdering af, om for eksempel en pårørende kan fungere som tolk. Du må derfor ikke konsekvent afvise, at patienter bruger pårørende som tolke. Hvis du ikke foretager en vurdering af, om der er behov for en professionel tolk, kan regionen ikke opkræve gebyr for tolkning fra patienten.
I den aktuelle sag, som styrelsen har afgjort for nylig, havde patientens voksne datter arbejdet professionelt som tolk i mange år. Det er ikke nødvendigt at bestille en professionel tolk, hvis dialogen med patienten kan gennemføres på anden betryggende måde.

Brug af børn som tolk

Det gælder dog stadig, at børn ikke må benyttes som tolk for deres forældre, medmindre det er nødvendigt i forhold til akut og livstruende behandling. Børn over 15 år kan anvendes som tolke, hvis du som læge vurderer, at der er tale om et let og uproblematisk tilfælde.

Læs bekendtgørelsen om tolkebistand efter sundhedsloven

Hvis du bliver anmodet om at udarbejde en erklæring om dansk indfødsret

Hvis en person søger dansk indfødsret/statsborgskab, er der mulighed for at søge dispensation for sprogkrav og bestået indfødsretsprøve, hvis ansøgeren har en dokumenteret funktionsnedsættelse. Lovgivningen stiller krav om, at funktionsnedsættelsen skal være dokumenteret af en læge. Hvis der er tale om en funktionsnedsættelse på baggrund af en psykisk lidelse, skal funktionsnedsættelsen være dokumenteret ved en erklæring fra en speciallæge i psykiatri.

Hvis du bliver bedt om at lave en lægeerklæring, der dokumenterer denne funktionsnedsættelse, er det vigtigt, at du gør det klart for patienten, at du alene kan udtale dig om lægelige forhold. Du skal også gøre opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan besvare alle de spørgsmål, som udlændingemyndighederne forventer, at en læge svarer på.
Du kan evt. opfordre patienten til at søge nærmere vejledning hos udlændingemyndighederne, hvis du vurderer, at de spørgsmål, der ønskes svar på, ligger uden for det, du som læge kan udtale sig om. 
Der findes på nuværende tidspunkt ikke en standardiseret lægeerklæring på området, hvorfor eventuel attestation bør ske i en friattest.

Den nuværende lovgivning stiller urimelige krav om attestation af ikke-lægelige forhold 
Det er problematisk, at der i lovgivningen er lagt op til, at læger skal attestere ikke lægefaglige forhold.
Lægeforeningen vurderer, at den nuværende lovgivning på området stiller krav om, at du som læge skal dokumentere en række forhold, som det efter Lægeforeningens opfattelse ikke er en lægelig disciplin at attestere.

Det er bl.a. Lægeforeningens vurdering:

  • At det ikke ligger inden for en læges kompetence at skelne mellem om en patient kan gå op til en indfødsretsprøve og eller danskprøve på niveau 1-3.
  • At det vil være vanskeligt for en læge at vurdere, om en ansøger ved brug af konkrete hjælpemidler m.m. vil kunne gennemføre et undervisningsforløb eller vil kunne forsøge at gå op til en prøve.
  • At det i mange situationer vil være vanskeligt at svare på, om en patient inden for en periode på fem år vil blive i stand til at forsøge at tage (gå op til) en prøve.

Som læge har man efter autorisationsloven pligt til at udvise ’omhu og uhildethed’. Det betyder blandt andet, at man ikke må afgive erklæringer om forhold, man ikke har ”fornødent fagligt kendskab til
Lægeforeningen har tidligere gjort opmærksom på problemet overfor Indfødsretsudvalget samt udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye.

Har du spørgsmål til erklæringen?
Har du spørgsmål, kan du kontakte Lægeforeningens Attestudvalg på tlf.: 3544 8500 eller dadl@dadl.dk Att: Attestudvalget.

Få personlig sparring på din karriere af en mentor

Oplever du forandringer i din karriere, og vil du have en-til-en sparring på din faglige og personlige udvikling? Kaffemødet er et godt sted at starte, hvis du vil prøve mentor-mentee-relationen af. Ordningen giver dig mulighed for at få en uformel samtale over en kop kaffe. Du vælger selv, hvilken udfordring eller problemstilling i dit arbejdsliv, du vil have sparring på. 
Find en kaffemøde-mentor i nærhed af dig

Har du brug for et længere mentorforløb?

Hvis du har stof nok til mindst fire møder med en mentor, kan et længere forløb være relevant for dig. Lægeforeningen formidler kontakt til en mentor, men I skal også selv kunne tage initiativ til samtalerne, planlægge indholdet af møderne og sætte jeres personlige mål for forløbet. Du kan søge om at få en mentor uanset, hvor du er i arbejdslivet, men det er mest relevant, når du oplever større og komplekse forandringer. Sådan søger du en mentor - der er frist 9. februar

Atypiske karriereveje - vil du dele din historie?

Vi oplever stor interesse for viden om atypiske lægejobs, og vi har tidligere afholdt arrangementer om alternative karriereveje med stor succes. Vi er nu på udkig efter nye fortællinger om karriereveje fra læger i Jylland! Så har du et arbejde, der ikke ligner de fleste lægejobs, og vil du dele din historie? Eller kender du én med et anderledes jobforløb, som vi må kontakte? Så hører vi gerne fra dig. Kontakt os på karriere@dadl.dk

Bliv medlem af Forbrugsforeningen, og få bonuskroner på dine indkøb

Som medlem af Lægeforeningen kan du blive medlem Forbrugsforeningen - Danmarks største indkøbsforening med aftaler med over 4.500 butikker, servicebrancher og webshops. Læs mere om Forbrugsforeningen, og se hvor let det er at blive oprettet (kræver login)

Bliv klar til vinterferien med Skisport.dk

Skal du eller familien have nyt skiudstyr, regntøj eller andet outdoorudstyr. Hos Skisport.dk får du 10 procent rabat på hele udvalget af populære mærker. Rabatten gælder også på nedsatte varer og udsalg. Sådan får du rabat hos Skisport.dk (kræver login)

Foredrag: I Embeds Medfør – medicinske selveksperimenter gennem tiden

Gennem historien har mennesket forsøgt at eksperimentere på sig selv i håb om at opnå medicinske gennembrud. Kom til et spændende foredrag med forfatteren, Lasse Romer, om bogen I Embeds Medfør, der går i dybden med spændende historier om nogle af de læger, som har udført forsøg på egen krop. Det er både tankevækkende og grænseoverskridende eksperimenter, der resulterede i revolutionerende opdagelser, nobelpriser, tragiske ulykker og dødsfald.

Domus Medica, København, 19. februar 2020 kl. 17.00–18.30.

Læs mere, og tilmeld dig her