Camilla Noelle Rathcke valgt som ny formand for Lægeforeningen

Lægeforeningens repræsentantskab har valgt Camilla Noelle Rathcke som ny formand. Valget fandt sted d. 19. juni på foreningens repræsentantskabsmøde, Lægemøde, i Aarhus, hvor de 109 repræsentanter skulle vælge den nye lægeformand blandt seks opstillede kandidater. Camilla Rathcke kommer fra en stilling som Centerchef i Center for Planlægning i Sundhedsstyrelsen, men har valgt at forlade sin stilling og vende tilbage til klinikken.

”Jeg ønsker en stærk, samlet Lægeforening, der taler med én stemme. Sådan sikrer vi bedst de rigtige løsninger og den rigtige udvikling af sundhedsvæsenet til gavn for patienter og læger. Det gælder en styrket retssikkerhed for læger, det gælder en styrket psykiatri, det gælder uddannelse af flere speciallæger på tværs af specialer, et løft af sundhedsvæsenets økonomi, ulighed i sundhed, klimaforandringernes betydning for sundheden og en lang række andre områder. Det vil jeg arbejde for,” siger Camilla Noelle Rathcke, ny formand for Lægeforeningen. 

”Styrelsen for Patientsikkerhed har haft sin tid. Vi skal have et andet og bedre tilsyn, der giver mere patientsikkerhed,” siger Camilla Noelle Rathcke.

Lægeforeningens nye formand er 45 år, Centerchef i Center for Planlægning, Sundhedsstyrelsen, og speciallæge i intern medicin; endokrinologi, ph.d. Camilla Noelle Ratcke har desuden været formand for Yngre Læger 2013-2018 og fællestillidsrepræsentant på Herlev Hospital 2006-2012.

Camilla Noelle Rathcke er valgt for tre år og afløser Andreas Rudkjøbing, som efter fem år på posten har valgt at træde af.

 

Læs også interview med Camilla Rathcke forud for formandsvalget i sidste uge

 

Jens Modvig fra DIGNITY får Lægeforeningens Ærespris

Jens Modvig, overlæge, ph.d. og afdelingsleder ved Dignity - Dansk Institut Mod Tortur - og formand for FN’s Torturkomité har på Lægeforeningens årsmøde fået Lægeforeningens Ærespris, som hvert år uddeles til en læge, som har ydet en særlig indsats, der kan inspirere andre læger.

Lægeforeningen har valgt at give årets pris til Jens Modvig, fordi han igennem mere end 20 år har brugt sin lægelige indsigt og sit organisatoriske talent til at hjælpe verdens torturofre.

Lægeforeningens netop afgåede formand, Andreas Rudkjøbing, fremhævede, at der er tale om meget sårbar gruppe af mennesker, som ikke blot er blevet udsat for lidelse og smerte, men også for bevidst ondskab fra andre. Det stiller helt særlige krav til behandling og støtte, som mange af ofrene ikke selv magter at kæmpe for at få. Derfor er Jens Modvigs organisatoriske arbejde og forskning i, hvordan man kan rehabilitere torturofre så vigtig”. Jens Modvigs indsats for torturofre er international anerkendt. I 2016 blev han således valgt til formand for FN’s Torturkomité – en ekspertkomité, som skal sikre, at de lande, der har underskrevet FN’s Torturkonvention, også overholder den. Han har også markeret sig i arbejdet for at forbedre forholdene for fanger i fængslerne både herhjemme og internationalt.

Med Lægeforeningens Ærespris følger 35.000 kroner.

 

Nu forsvinder lægemiddelannoncer fra Ugeskrift for Læger

Som et af verdens første internationalt anerkendte lægevidenskabelige tidsskrifter siger Ugeskrift for Lægers nu farvel til annoncer for lægemidler. På Lægeforeningens repræsentantskabsmøde, Lægemødet, blev bestyrelsens forslag om et farvel til lægemiddelannoncer vedtaget. I stedet skal spaltepladsen bruges på forskningsformidling. Det vil koste cirka 3,5 millioner i tabte indtægter, men til gengæld frigøre læserne af Ugeskrift for Læger fra påvirkning af reklamer for lægemidler.

Læs hele nyheden

 

Vi kender ikke konsekvenserne af COVID-19-epidemien

Ny undersøgelse peger på, at det bliver nødvendigt med en stor indsats for at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser for andre patienter af den massive indsats for at bekæmpe epidemien. Derfor presser Lægeforeningen nu på for at få undersøgt og evalueret, om de indsatser, der blev sat i gang for at bekæmpe epidemien, får konsekvenser i form af en øget sygelighed og dødelighed blandt patienter med andre sygdomme.

Læs hele nyheden i Berlingske

 

Klagesager under COVID-19: Du kan få hjælp i Lægeforeningen

Lægeforeningen er begyndt at se de første klagesager, som vedrører behandling, der er udført under COVID-19-epidemien. Ofte vil det være relevant, at du i disse sager gør opmærksom på, at behandlingen er udført under de ekstraordinære omstændigheder, som COVID-19-epidemien har sat sundhedsvæsenet i.

Det er bl.a. vigtigt, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i de enkelte sager får oplyst, hvis helt særlige forhold har gjort sig gældende i forbindelse med behandling af en patient, da det kan have betydning i forhold til afgørelsen af klagen.

Det kan f.eks. dreje sig om, at man har arbejdet under et andet speciale, eller at man har behandlet en patient på baggrund af en video- eller telefonkonsultation, hvor man normalt ville have set patienten i konsultationen. 

Behandlingen behøver ikke at have direkte sammenhæng med behandling af patienter med COVID-19. Den kan vedrøre patienter med helt andre sygdomme. Det er afgørende er, om Covid-19-situationen og de ændrede arbejdsgange har kompliceret de forhold, man har arbejdet under. 

Styrelsen for Patientklager har på sin hjemmeside givet eksempler på scenarier, som kan føre til afgørelser, hvor der tages højde for helt særlige rammer og omstændigheder.

Få en udtalelse fra ledelsen
Det kan være hensigtsmæssigt, at afdelingsledelsen også udtaler sig i din sag. Det gælder f.eks., hvor du har arbejdet under anderledes rammer og arbejdsgange end ellers. Det kan have betydning i forhold til afgørelsen af en klage. .

Kontakt Lægeforeningen
Husk, at du altid kan få hjælp i Lægeforeningen, hvis du har fået en klagesag, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til en sundhedsretlig problemstilling på 3544 8500.

Bliv mentor for en lægekollega og en del af mentornetværket

Er du en erfaren læge, der har lyst til at give en kollega sparring på udfordringer i arbejdet, karrieren eller lederrollen? Kom med i Lægeforeningens netværk af mentorer, der bl.a. får tilbudt supervision og samtaletræning. Læs mere om at være mentor.

 

Få en mentor og få personlig sparring på din karriere

Oplever du forandringer i din karriere, og vil du have en-til-en sparring på din faglige og personlige udvikling? Hvad enten du er ny i lægelivet, godt i gang med karrieren eller ny i lederjobbet, kan du søge en erfaren lægekollega som mentor. Sådan får du en mentor.

Få ekstra pleje til din hud

Trænger din hud til ekstra pleje i en tid med hyppig håndvask og brug af håndsprit? Lægeforeningen har indgået samarbejde med MDerma, så du som medlem får 30 procent rabat på webshoppen på alle hudplejeprodukter bl.a. MDerma, Derma og Hello Skincare. Alle produkter er anbefalet af Asthma Allergy Nordic og de fleste certificeret af AllergyCertified.

Læs mere om tilbuddet på goodskin.dk.

 

Besøg Universe Science Park

Universe Science Park på Als er en naturvidenskabelig oplevelsespark, hvor børn og voksne leger sig til viden om naturvidenskab og teknologi, og parken er fyldt med masser af udfordrende oplevelser og attraktioner for alle. Som medlem får du 25 procent rabat på dagsbilletter. Læs mere om parken og rabatten.

Nyt fra Lægeforeningen Nordjylland: Søg støtte til lægevidenskabelig forskning i Aalborg

Speciallæge Heinrich Kopps Legat, som har til formål at støtte lægevidenskabelig forskning i Aalborg, uddeler i 2020 200.000 kr. i forskningsstøtte. Der er ansøgningsfrist 1. oktober.

Læs mere om legatet og ansøgninger

Nyt fra Lægeforeningen Sjælland: Efterårsmøde i Lægeforeningen Sjælland den 17. september

Allerede nu kan du sætte X i kalenderen d. 17. september, hvor Lægeforeningen Sjælland inviterer alle medlemmer i regionen til det årlige efterårsmøde. Efter sommerferien vil der komme flere informationer om mødet.

Nyt fra Lægeforeningen Syddanmark: Formandens klumme

Kære syddanske læger

Som formand for bestyrelsen i Lægeforeningen Syddanmark ville jeg ønske, at jeg kunne opliste, hvilke konkrete politiske aftryk, vi har sat i Lægeforeningen Syddanmarks regi i løbet af de sidste fire måneder i Region Syddanmark. Hvilke initiativer vi har taget, hvilke politiske dagsordener der har været ”hotte” og hvordan vi har grebet dem an. Men, ligesom med resten af Danmark, er det politiske arbejde gledet lidt i baggrunden pga. Covid-19.

Inden verden blev vendt på hovedet, nåede vi dog at have et udbytterigt dialogmøde med regionens politikere om psykiatrien i Region Syddanmark. Ved hjælp af et panel fik vi belyst forskellige udfordringer i den måde, psykiatrien er organiseret på samt bud på, hvordan vi i fællesskab kan gøre det bedre. Alt sammen med udgangspunkt i regionens psykiatriudspil.

Da Covid-19 ændrede det sundhedspolitiske landskab på et splitsekund, oplevede vi god sammenhængskraft blandt os læger: De pensionerede læger, ledt an af Mogens Hüttel, kom straks på banen og tilbød deres arbejdskraft, der blev oprettet jobbanker og al uddannelse blev sat på pause, for at vi kunne stå imod når stormen kom. Stormen udeblev, og nu er vi ved at vende tilbage til en lidt mere normal hverdag, selvom alting stadig er anderledes.

Vi har på sygehusene oplevet problemer med at få præcise udmeldinger om de forestående opgaver og ændringer ud til de medlemmer, som står i front og tager imod patienterne.  Det er alvorligt, og det er vigtigt, at vi bruger de erfaringer, som vi har fået i den foregående periode til at blive bedre næste gang. I bestyrelsen ønsker vi at drøfte denne problematik med koncernledelsen i efteråret og lave aftaler om, hvordan vi fremadrettet sikrer hurtige og effektive kommunikationsveje i krisesituationer.

I almen praksis har udfordringerne budt på ændring af praksis fra den ene dag til den anden og en forbilledlig omstilling af konsultationerne til videokonsultationer frem for fremmøde.

Når det så er sagt, har vi dog primært døjet med skiftende retningslinjer og manglende værnemidler, som resten af læge-Danmark også kan skrive under på.

Nu står vi over for nye udfordringer. Hvordan trækker vi alt det gode samarbejde under ”corona-krisen” med ind i fremtiden? Hvordan afbureaukratiserer vi helt simple procedurer i fremtiden? Hvordan sikrer vi et fortsat stærkt kollegialt sammenhold – internt blandt os læger, på tværs af specialeforskelle og på tværs af profession? Vi har vundet positiv omtale under krisen, lad os prøve at ride videre på den bølge.

Fremtiden for Lægeforeningen Syddanmark byder på medlemsmøder, fyraftensmøder og debatmøder. Bestyrelsen i Lægeforeningen Syddanmark planlægger et strategiseminar til september, hvor vi skal lægge linjen for vores arbejde fremadrettet under overskriften ”Ambition: Det bedste regionale sammenhængende sundhedsvæsen i Danmark – hvordan når vi derhen?”.

Jeg glæder mig til de forestående opgaver og ønsker jer alle en god sommer.

Josephine Duevang Rathenborg
Formand for bestyrelsen Lægeforeningen Syddanmark