Kære kolleger

COVID-19 fortsætter med at sætte sig tungt på dagsordenen her i starten af det nye år. Vi løber stærkt i sundhedsvæsenet, og i Lægeforeningen arbejder vi fortsat i højeste gear for bl.a. at sætte fokus på vacciner til alle læger og sundhedspersonaler. For heldigvis er der mange læger, der gerne vil vaccineres, hvilket selvfølgelig først og fremmest er godt for vores egen risiko for at blive smittet, men det er også et godt for vaccinationstilslutningen i befolkningen. Men vaccinerne lader vente på sig, og efter en noget uensartet tilgang til, hvem der er blevet prioriteret vacciner til inde på sygehusene og på tværs af regionerne, må vaccinationsindsatsen aktuelt koncentreres til det sundhedspersonale, der arbejder med COVID-patienter. Men min forventning er, at alt dét personale snart har fået første stik, og så rullerne vaccinationsindsatsen videre ud over yderligere personale parallelt med flere grupper i befolkningen.

Noget andet, som også relaterer sig til COVID-19 er epidemiloven, og vi har for kort tid siden sendt et høringssvar til det lovforslag til en ny epidemilov, som regeringen fremsatte kort før jul. Lovforslaget bygger på den politiske aftale, som et flertal i Folketinget indgik omkring den kommende epidemilov.

Lægeforeningen indgav allerede tilbage i november sidste år vores første høringssvar til en ny epidemilov, og vores samlede arbejde har indtil videre givet resultater. Flere af vores bekymringer og argumenter blev hørt, og nogle af de værste tidsler er blevet fjernet i det fremsatte lovforslag – blandt andet ved at sikre bedre parlamentarisk grundlag for beslutningerne og bedre kontrol med myndigheders beføjelser over for borgerne. Det er glædeligt, at der er lyttet til vores argumenter, men vi er ikke i mål endnu. Vi er stadig bekymret for lægers retssikkerhed, hvis vi af myndighederne pålægges at udføre bestemte undersøgelser og behandlinger med tvang under en epidemi, og vi savner også større sundhedsfaglighed i Epidemikommissionen. Den del vil vi fortsat have et skarpt øje på.

Et andet sted, hvor vi har oplevet lydhørhed, er hos statsminister Mette Frederiksen. To dage før jul sendte vi et brev til statsministeren, hvor vi bad hende tage afstand fra hetz og trusler mod læger og andre sundhedsprofessionelle, som bruger deres faglighed til oplysning og rådgivning om epidemien og senest om vaccination. Og at sikre den nødvendige opfølgning på eventuelle politianmeldelser. Hun kvitterede allerede dagen efter med en klar og utvetydig afstandtagen til truslerne og sikring om opmærksomhed hos politimyndighederne på disse sager. Tak for det.

Og selvom COVID-19 og alle dens forgreninger unægteligt fylder meget, må vi ikke glemme alle de små eller store lyspunkter, som der findes rundt omkring i sundhedsvæsenet og i vores stand. I slutningen af januar siger mange medicinstuderende farvel til læsesalene på universiteterne, og jeg ser meget frem til at byde alle nyuddannede læger velkommen til vores forening og møde dem ude i sundhedsvæsenet. Jeg håber, I alle vil tage godt imod jeres nye kolleger.

 

 

Statsministeren svarer lægerne: Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis I bliver udsat for hetz og trusler

Det er uacceptabelt og uhørt, at læger og andre fagpersoner skal udsættes for hetz, når de blander sig i den offentlige debat og formidler deres faglige viden. Derfor kontaktede vi kort før jul statsminister Mette Frederiksen og opfordrede hende til at tage kraftigt afstand fra chikanen og sikre, at der bliver fulgt op, når sagerne bliver anmeldt. Statsministeren har i et svar før jul givet fuld opbakning til at bekæmpe hetz og chikane mod læger og andre sundhedspersoner, som tager del i debatten om COVID-19-vaccinen. Vi har desuden erfaret, at politiet er opmærksomme på problemet, og vi opfordrer fortsat læger til at politianmelde alvorlige chikanerier. 

Se video på Facebook om sagen med Lægeforeningens formand Camilla Noelle Rathcke

Hvis du ikke har adgang til Facebook, kan du se videoen her:

 

 

Lægeforeningen presser fortsat på for bedre journalføringsregler

Reglerne for journalføring skal være tydeligere, mindre bureaukratiske og give mere retssikkerhed for læger. Det er udgangspunktet for Lægeforeningen, der netop har afgivet høringssvar til Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed om nye journalføringsregler.

Læs hele nyheden her

Læs interview med formand Camilla Noelle Rathcke i Ugeskrift for Læger: Nye journalføringsregler – mindre overdokumentering

 

Oplever du etiske dilemmaer i forbindelse med COVID-19?

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn opfordrer dig til at henvende dig til nævnet, hvis du oplever, at den aktuelle COVID-19-situation udfordrer dig som læge i forhold Lægeforeningens etiske principper. Eventuelle henvendelser vil blive behandlet på møde i Lægeetisk Nævn, som herefter vil tage stilling til, om henvendelserne skal munde ud i en principiel udtalelse.

Læs mere om opfordringen fra Lægeetisk Nævn, og se eksempler på etiske dilemmaer relateret til COVID-19

 

Nyt år – nye tanker om karrieren? Få et karrieretjek hos Lægeforeningen

Med et nyt år har du måske også fået nye tanker om din karriereudvikling, som du gerne vil drøfte med en af Lægeforeningens rådgivere. Det kan også være, du overvejer at tage på kursus i foråret. Her i COVID-19-tiden har vi fortsat aktuelle tilbud til dig. Du kan få karriererådgivning virtuelt eller over telefonen, og vi udvikler løbende både digitale tilbud og fysiske kurser. Kontakt os på karriere@dadl.dk og se kursusprogrammet.

 

 

Vær med i Lægeforeningens mentorordning – og få personlig og faglig udvikling

Bliv en del af Lægeforeningens mentorordning, hvor erfarne kolleger frivilligt hjælper med både faglig og personlig udvikling. Selvom mulighederne for fysiske møder er begrænset for tiden, hjælper Lægeforeningen med at komme i gang og udnytte mulighederne for digitale møder og sparring. Som medlem af Lægeforeningen kan du enten få en mentor eller selv blive mentor. Læs mere om mentorordningen

 

Tilmeld dig Lægemiddelstyrelsens nyhedsbrev om lægemiddelovervågning

Lægemiddelstyrelsen udsender løbende opdateringer om bivirkninger og andre sikkerhedsopdateringer vedrørende lægemidler. Du kan blandt andet modtage statusmeldinger om overvågning af Comirnaty og andre kommende vacciner mod COVID-19, herunder også omtale af det europæiske lægemiddelagentur EMA’s månedlige nyhedsrapporteringer om overvågning af COVID-19-vaccinerne. Få direkte besked ved at tilmelde dig nyhedsbrevskategori ’Nyt om lægemiddelovervågning” hos Lægemiddelstyrelsen her

 

 

Lægemødet er flyttet til juni 2021

Lægemøde 2021 er flyttet fra april til juni. De nye datoer for årets Lægemøde bliver den 11.-12. juni 2021, hvor smittetrykket og udbredelsen af COVID-19 forventes at være lavere. Med de nye datoer, forventer Lægeforeningens bestyrelse bedre muligheder for at afholde et fysisk møde med politisk og faglig debat samt diskussioner på tværs af repræsentantskabet. Lægemødet vil blive afholdt på Comwell Portside i Nordhavn, København.

 

Kampvalg til Lægernes Pension – brug din stemme senest 7. februar

For første gang er der kampvalg om at blive delegeret i Lægernes Pension. I år er der opstillet i alt 190 kandidater på fire lister, og da generalforsamlingen i Lægernes Pension består af højst 125 delegerede, er der valg.

Er du medlem af Lægernes Pension, er det vigtigt, at du bruger din indflydelse på, hvordan vores fælles pensionskasse skal arbejde og forvalte dine pensionsmidler. Så husk at stemme. Du kan stemme på en liste eller en person. Lægeforeningen har opstillet i alt 129 kandidater på en af de fire lister.

Valget til Lægernes Pension foregår digitalt. Du kan stemme frem til 7. februar 2021 kl. 12.00.

Læs mere om valget på pensionskassens hjemmeside

 

Medlemmer generet af uønskede mails

Lægeforeningen er blevet opmærksom på, at flere medlemmer uønsket har modtaget en mail med et dagbogslignende dokument med omtale af navngivne læger.

Mailen er sendt til større grupper af medlemmer i flere opdelte mails.

Det er uvist, hvordan afsenderen er kommet i besiddelse af mailadresserne, men Lægeforeningen har ikke udleveret mailadresser på medlemmer til personen. Der er heller ikke tale om, at foreningens it-systemer er blevet hacket.

Lægeforeningen arbejder p.t. på at sikre, at personen bag ikke kan genere medlemmer yderligere. Vi er i gang med at kontakte det mindre antal medlemmer, som er omtalt ved navn i dokumentet. Lægeforeningen regner med at have kontaktet alle i løbet af få dage. Medlemmer, som er omtalt, er også velkomne til at rette henvendelse til Jura & Medlemmer, Lægeforeningen, tlf. 35 44 85 00.

Vi har desuden sikret, at personen ikke kan sende mails til dadlnet.dk-mailadresser fra den anvendte mailadresse, og vi opfordrer alle, som har modtaget det dagbogslignende dokument, til at slette det.

Lægeforeningen har klare retningslinjer for anvendelse af medlemmers data. Læs dem her.

 

 

Nye ansigter i Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse

I løbet af efteråret har Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse budt hele fem nye medlemmer velkommen:

  • Pia Juul Skov, formand for FAPS i Syddanmark
  • Claus Bo Svenningsen, Yngre Læger
  • Christina Frøslev-Friis, formand for det Regionale Overlægeråd
  • Lars Bønløkke, observatør fra Foreningen af Pensionerede Læger
  • Kirsten Ilkjær, observatør fra psykiatrien

Det betød samtidig et farvel til Stine Lasthein Andersen fra FAPS, Christina Reisenhus fra FAS og Mogens Stubkjær Hüttel, der som observatør fra Foreningen af Pensionerede Læger faldt for seksårsreglen. Se hele bestyrelsen i Lægeforeningen Syddanmark

Det satser vi på i 2021
Med en ny og stærk bestyrelse håber vi at kunne løfte endnu flere dagsordener i det syddanske og understøtte medlemmerne med spændende arrangementer. Bestyrelsen vil det kommende år have fokus på at sikre tilstrækkeligt med praktiserende læger i Syddanmark uden brug af tvang og tjenestepligt, et langsigtet løft af den nødlidende psykiatri samt forebyggelse af rygning og alkoholindtag, særligt hos de unge.

Med udsigt til forhandlinger om en sundhedsaftale, som Mette Frederiksen har bebudet igangsat i 2021, vil vi samtidig forsøge at få de regionale og kommunale politikere i tale, så vi sammen kan skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen i Syddanmark. Det vil ske med udgangspunkt i Lægeforeningens sundhedsudspil, der blandt andet peger på nødvendigheden af en aktiv indsats mod ulighed i sundhed, sikkerhed for høj kvalitet til patienterne uanset postnummer og større tillid til lægers og andre sundhedsprofessionelles faglighed. Læs hele udspillet her

 

Bliv medlem af Forbrugsforeningen, og få bonuskroner på dine indkøb

Forbrugsforeningen er Danmarks største indkøbsforening. Som medlem af Lægeforeningen har du også mulighed for at blive medlem og optjene bonuskroner på alt det, du alligevel køber. Forbrugsforeningen har aftaler med over 4.500 butikker, servicebrancher og webshops. Læs mere om Forbrugsforeningen, og se hvor let, det er at blive oprettet (kræver login).

 

Bliv klar til udendørslivet med Skisport.dk

Skal du eller familien have nyt regntøj eller andet outdoorudstyr? Hos Skisport.dk får du 10 procent rabat på hele udvalget af populære mærker. Rabatten gælder også på nedsatte varer og udsalg. Sådan får du rabat hos Skisport.dk (kræver login).