Politikerne skal huske sundhedsfagligheden i arbejdet for et bedre tilsyn

På et møde i Sundhedsministeriet drøftede Lægeforeningens næstformand, Michael Dupont, de otte initiativer, der skal genoprette lægers tillid til tilsynet. Både sundhedsministeren og sundhedsordførerne var med. Dupont påpegede, at sundhedsfagligheden skal tænkes ind i alle initiativer, før de rulles ud.

Det siges, at djævlen ligger i detaljen. Ikke mindst derfor var Lægeforeningens næstformand, Michael Dupont, klar i mælet, da han drøftede de otte initiativer med sundhedsministeren og sundhedsordførerne fra Folketingets partier.

En af hans vigtigste pointer på mødet med politikerne var, at de skal huske at tænke den sundhedsfaglige ekspertise ind i udrulningen af de otte punkter, som kommer efter pres fra Lægeforeningen og en underskriftsindsamling blandt mere end 9.000 læger.

”Der er brug for lægelig ekspertise i blandt andet vurderingen af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser af læger og ankenævnet for tilsynsafgørelser. Her er det nødvendigt at have sundhedsfaglig ekspertise med fra folk, der kender den kliniske virkelighed,” siger han.

Undgå de samme problemer igen
Samtidig peger Michael Dupont på, at det risikobaserede tilsyn bør evalueres samtidig med den fremskyndede evaluering af ”strammerpakken”.

”Så kan man undgå at løbe ind i de samme problemer her, fordi der kan justeres ind i tide”, forklarer Michael Dupont.

På mødet var der bred enighed om, at der skal være et større fokus på læring. Det samme gælder for det organisatoriske ansvar, som har fyldt alt for lidt i forhold til det individuelle ansvar. Der blev blandt andet talt en del om ledelsernes ansvar for læring af fejl og utilsigtede hændelser.

Bolden er på ministerens bord
Han understreger, at det generelt var et konstruktivt og lyttende møde. Og nu, hvor sundhedsministeren og ordførerne har drøftet de otte initiativer, som et vigtigt skridt mod et bedre tilsyn, med Lægeforeningen og organisationerne, ligger bolden på ministerens bord.

”Nu skal det udmøntes i konkrete forslag og lovgivning, som giver mening i den kliniske hverdag. Det er helt afgørende”, siger Michael Dupont.

Her kan du læse Lægeforeningens samlede kommentarer til de otte initiativer

Møde med ministeren om tillidspakken

Vi fastholder presset, mens den politiske proces kører

Der er sket væsentlige forskydninger siden lavpunktet, hvor et bredt flertal i Folketinget indførte ”strammerpakken”. Det er godt, at sundhedsministeren har lyttet og er kommet med tiltag til at genoprette lægernes tillid til tilsynet. Men vi er langtfra i mål endnu, så Lægeforeningen holder presset hele vejen gennem den tidskrævende politiske proces.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, så helst, at alle ændringer af tilsynet blev gennemført omgående. Men visse af de initiativer, som sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, er kommet med efter vedvarende pres fra læger, kræver tid at få gennemført. Enten fordi lovgivningen skal ændres, eller fordi et større udvalg skal udarbejde kvalificerede anbefalinger til nye regler. Det gælder blandt andet journalføringsudvalget og instruksudvalget, som ministeren har bedt om at levere i løbet af henholdsvis et helt og et halvt år.

Nu handler det om at fastholde presset på både politikere og sundhedsministeriet, mener Andreas Rudkjøbing.

”Selvom signalerne fra sundhedsministeren er gode, er vi langtfra i mål endnu. Som læger har vi stadig en oplevelse af, at irettesættelser, politianmeldelser og andre repressalier kan lure rundt om hjørnet. Derfor bliver Lægeforeningen ved med at skubbe på”, siger han.

”Og ja, på overfladen vil det fra tid til anden kunne se ud som om, tingene går i stå, fordi der er radiotavshed. Men jeg kan forsikre om, at ingen er i tvivl om, hvad vi mener som Lægeforening”, slår Andreas Rudkjøbing fast.

Her kan du læse Lægeforeningens samlede kommentarer til de otte initiativer

 

Godt nyt: Frifindelsen af overlægen fra OUH bliver ikke anket

”Denne sag skulle aldrig have været rejst. Men godt, at den trods alt stopper nu, og at lægen ikke skal trækkes gennem en ny retssag," siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. Lægeforeningen har under forløbet ydet bistand til lægen.

Læs mere i Ugeskrift for Læger

Lægeforeningens gruppeliv – er du dækket godt nok?

Er du og din familie sikret godt nok i tilfælde af kritisk sygdom eller død? Lægeforeningens gruppelivsforsikring giver dig mulighed for at vælge mellem fem forskellige moduler, så du er tilstrækkeligt dækket alt efter dit behov.

Hvis du ikke har en gruppelivsforsikring fra Lægeforeningen
Som medlem af Lægeforeningen kan du og din ægtefælle eller samlever tegne en gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv.

Du har mulighed for at vælge mellem fem forskellige moduler og dermed vælge den dækning, der passer bedst til dine behov.

Forsikringen dækker også visse kritiske sygdomme, og den gælder til og med det år, du fylder 70.

Se de forskellige dækningsmuligheder og ansøg om forsikringen her

Hvis du allerede har Lægeforeningens gruppelivsforsikring
Hvis du allerede har Lægeforeningens gruppelivsforsikring, er det måske værd at overveje, om du er godt nok dækket – og om det er de rette, der modtager forsikringssummen, hvis uheldet er ude.

Ansøg om at få ændret din dækning

Hvem skal modtage forsikringssummen?
Ved dødsfald vil forsikringssummen blive udbetalt til dine nærmeste pårørende. Det er i prioriteret rækkefølge: din ægtefælle, samlever, livsarvinger, arvinger ifølge testamente eller arvinger ifølge loven.

Hvis du gerne vil have forsikringssummen udbetalt til andre end nærmeste pårørende, skal du kontakte Forenede Gruppeliv eller selv ændre det på www.fg.dk