LF nyhedsbrev 22. april 2021

Fortsat dialog med Sundhedsstyrelsen om det faglige grundlag for vaccineanbefaling.

Lægeforeningen er i kontakt med Sundhedsstyrelsen for at få oplyst det faglige grundlag for styrelsens anbefaling, at en dosis AstraZeneca-vaccine skal følges op med kun en - og ikke to - doser af Pfizer-BioNTechs eller Modernas vacciner. Sundhedsstyrelsen vil udarbejde fagligt notat.

Sundhedsstyrelsen meldte i går, hvordan den vil håndtere tilbuddene om vaccination mod COVID-19 for læger og andre sundhedspersoner i vaccinationsgruppe 4. Her fremgår det bl.a., at læger og andre sundhedspersoner, som har fået første dosis med AstraZenecas vaccine, vil få tilbudt færdigvaccination med en mRNA-vaccine, dvs. enten vaccinen fra Pfizer-BioNTech eller Moderna. Der er tale om et tilbud om kun én dosis med en mRNA-vaccine efter den indledte vaccination med AstraZenecas vaccine. I Sundhedsstyrelsens udmelding henvises til, at det bedste tilbud efter styrelsens vurdering er ét andet stik.

Alternativet er naturligvis at tilbyde en mRNA-vaccination med to stik, som hidtidig anbefalet, til de sundhedspersoner, der kun har modtaget ét stik af AstraZeneca-vaccinen, dvs. en reel ny start på vaccination. Lægeforeningen er p.t. i dialog med Sundhedsstyrelsen for at få uddybet det faglige grundlag for styrelsens beslutning om, at der kun er behov for at tilbyde ét stik med en mRNA-vaccine for at sikre effektiv dækning. Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde et særskilt notat om det faglige grundlag for styrelsens anbefaling.

Skærpede kriterier
De nye retningslinjer betyder desuden, at man som læge eller anden sundhedsperson kun vil få mulighed for at få fremskyndet en vaccination som en del af målgruppe 4, hvis man lever op til nogle skærpede kriterier. Personale, der fik annulleret deres invitation, da AstraZeneca-vaccinen udgik af vaccinationsprogrammet, kan genhenvises af deres arbejdsgiver, hvis de opfylder de skærpede kriterier. Personale, der ikke lever op til de skærpede kriterier, vil i stedet blive tilbudt vaccination efter alder lige som den øvrige befolkning. 

Det er Lægeforeningens vurdering, at de læger, som ikke er færdigvaccinerede, i stort omfang er omfattet af de nye kriterier, men vi vil naturligvis have et skarpt blik på indsatsen fortsat.

Læs mere om de nye vaccinationskriterier her Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren (målgruppe 4) fra 21. april 2021 - Sundhedsstyrelsen