LF nyhedsbrev 21. maj 2021

Sundhedsstyrelsens udmelding om tilvalgsvaccine giver ikke det fornødne faglige grundlag

Sundhedsstyrelsen har i går offentliggjort sin vejledning om tilvalgsvaccine. Vejledningen leverer ikke et tilstrækkeligt fagligt grundlag for konkret vurdering af den enkelte borger forud for ordination af AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaccinen.

En forudsætning for, at vi som læger kan foretage en individuel lægelig vurdering og ordination forud for vaccination af de borgere, som overvejer at blive vaccineret med en af disse to vacciner, er, at vi har information i en opdateret, fyldestgørende og overskuelig form, som forklarer, hvordan risikoen for alvorlig komplikation skal vurderes. Den konkrete information tilvejebringer vejledningen ikke. Det er de facto op til den enkelte læge på baggrund af vaccinernes produktresume og en meget begrænset vejledning fra Sundhedsstyrelsen at foretage en konkret vurdering af, om det er lægefagligt velbegrundet at ordinere en vaccine i tilvalgsordningen.

Supplerende har Sundhedsstyrelsens Institut for Rationel Farmakoterapi udarbejdet en artikel med et generelt fagligt informationsmateriale om bl.a. håndtering af symptomer på VITT. Heller ikke heri suppleres med viden om risikofaktorer, som lægen kan anvende i sin konkrete vurdering af den enkelte borger.  

Lægeforeningen mener på den baggrund, at der fortsat er grund til at være tilbageholdende med at ordinere vacciner i tilvalgsmodellen. Det skal også ses i lyset af, at alle borgere forventes tilbudt en vaccine, der ikke har samme alvorlige bivirkninger, i vaccinationsprogrammet i løbet af de kommende måneder.
Det er især yngre mennesker, som er blevet ramt af forsinkelserne i udrulningen af vacciner, og det er nærliggende at tro, at det især vil være dem, som kunne overveje at lade sig vaccinere med enten AstraZeneca- eller Johnson & Johnson-vaccinen. Risikoen for alvorlige bivirkninger er lav, men det er risikoen hos yngre mennesker for at blive alvorligt COVID-19-syg også. Faktisk også i et omfang, så risikoen for at gøre mere skade end gavn hos den enkelte er helt reel.
Som udgangspunkt synes vaccination med en af de to vacciner derfor kun at give mening i helt særlige situationer, ikke mindst når vejledningen lægger vægt på, at den enkelte borger ikke har krav på specifikke behandlingstilbud, der ikke er lægefagligt velbegrundede.

Lægeforeningen er fortsat bekymret for retssikkerheden hos medlemmer, som vælger at ordinere vaccination i tilvalgsordningen. Det er regeringens og myndighedernes ansvar, at tilvalgsordningen har sin nuværende udformning, og derfor skal vi have sikkerhed for, at de læger, der ordinerer vaccination inden for de rammer, som myndighederne har opstillet, ikke kan få kritik i en klagesag eller blive begrænset i deres fremadrettede lægefaglige virke. Det kunne opstå, hvis f.eks. en ung, rask person får en alvorlig bivirkning efter vaccinationen, og de pårørende, som måske ikke været enig i tilvalget, klager over den lægefaglige vurdering. Det har Lægeforeningen nu skrevet til Sundhedsministeriet for at få afklaret.