LF nyhedsbrev 2. november 2017

Svendborg-sagen bør prøves ved Højesteret

Dommen mod en yngre læge fra sygehuset i Svendborg er urimelig hård og kan få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Lægeforeningen har bakket op om lægen i hendes ansøgning om at få sagen behandlet for Højesteret og vil støtte hende undervejs med advokatbistand.

For nylig faldt der ved Østre Landsret dom i den såkaldte Svendborg-sag. Retten mener, at en forvagt i sygehusets akutmodtagelse har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen af en patient. Det skete efter, at lægen sammen med bagvagten tidligere var blevet frikendt i byretten.

Vi har i Lægeforeningen opfordret lægen til at søge om at få sagen behandlet for Højesteret, og vi vil støtte hende undervejs med advokatbistand. Vi mener, at hele sagsforløbet er urimeligt over for den dømte læge. Der er sket fejl, men det er efter vores vurdering ude af proportion at dømme hende efter en særligt skærpende paragraf.

Der er tale om en dom, som er urimelig hård, og som kan få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Det er derfor afgørende at få Højesterets vurdering af, om handlinger af denne karakter virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.

Vi har en forventning om, at lægen får oprejsning, og at Højesteret fastslår, at man ikke bare kan lægge ansvaret for uklar ansvarsfordeling og arbejde under stort pres over på afdelingens forvagt.

Det er på nuværende tidspunkt ikke afgjort, om Svendborg-sagen kan komme for Højesteret.

Støtte fra bekymrede kolleger - #DetKuHaVæretMig
Sagen fra Svendborg engagerer et stort antal læger, som bl.a. har fundet sammen under hashtagget #DetKuHaVæretMig på de sociale medier. Her har flere hundrede læger givet klart udtryk for deres støtte og omsorg for deres kollega. Også medicinstuderende udtrykker bekymring for de forhold, de skal arbejde under inden for nærmeste fremtid under #detkublivemig.

Hvordan tackler du din egen sygdom?

Er du blevet sygemeldt? Eller oplever du, at arbejdslivet er ved at blive for krævende? Lægeforeningen holder arrangementer i både Aarhus og København, hvor du blandt andet kan møde andre læger i samme situation.

Arrangementerne retter sig både mod dig, der allerede er sygemeldt og dig, der måske overvejer at sygemelde dig.  

Du kan blandt andet høre et oplæg om, hvordan du skaber balance mellem arbejdsliv og privatliv og få mere viden om den kommunale indsats for sygemeldte. Du kan også høre mere om Lægeforeningens Kollegiale Netværk for Læger, og hvordan du her kan få hjælp og støtte, hvis du bliver syg.

Ved arrangementet er der mulighed for at møde andre læger, som befinder sig i en tilsvarende situation, ligesom der vil være mulighed for at danne netværksgrupper, hvis der er interesse for det. 

Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først-til-mølle princippet.

Læs mere og tilmeld dig her:

 

En stor sejr: Farvel til produktivitetskravet

Et langt og intenst pres gav endelig resultat. Fra nytår kan landets sygehuse sige farvel til det omstridte produktivitetskrav. Tak til alle læger og gode kolleger i andre fag – det er en stor sejr!

Regeringen og Dansk Folkeparti har lyttet til den massive kritik i medierne af det omstridte produktivitetskrav. Kravet indebærer, at medarbejdere på sygehusene hvert år har skullet præstere to procent mere – uden, at pengene er fulgt med. Opgaverne i de seneste år er vokset hurtigere end ressourcerne, og den udvikling stopper ikke. Og det går i sidste ende ud over patienterne.

Derfor er det en stor sejr, at der er politisk vilje til at afskaffe produktivitetskravet fra næste år.

Afløseren skal sikre mulighed for den bedste patientbehandling
Det er regeringens plan, at der fra 2019 indføres nye måder at styre økonomien i sygehusvæsenet på. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad regeringens tanker er, men det er naturligvis noget, som vi vil følge nøje i Lægeforeningen.

Vi vil arbejde for, at det bliver styringsredskaber, som giver læger og andre sundhedsprofessionelle gode muligheder for at yde den bedste patientbehandling.

Læs også: Leder i Ugeskrift for Læger 16. oktober 2017