Lægeformænd sætter foden ned overfor regeringen: Drop tjenestepligten

Tjenestepligt fik for nylig et politisk opkog igen, da idéen om tvang og tjenestepligt var omtalt i regeringens lovprogram for det kommende folketingsår. Lægeforeningen har sammen med Yngre Læger, PLO og Foreningen af Speciallæger i flere medier slået fast, at tjenestepligt både er en dyr og ineffektiv løsning, som ikke kommer til at løse manglen på speciallæger i almen praksis.

Regeringen bør helt droppe tankerne om tjenestepligten og i stedet lade sig inspirere af de forslag, som Lægeforeningen fremlagde i sommeren 2019. Det er nemlig gode, realistiske løsninger på, hvordan vi sikrer kvalitet og læger til danskerne på den lange bane. I løbet af få år vil forslagene kunne skaffe op til 600 ekstra læger på fuld tid i almen praksis til gavn for patienterne.

Læs debatindlægget her

Forslag til ny epidemilov går for vidt

Det er nødvendigt med en ny epidemilov, så vi er godt rustet til fremtidige epidemier, som kan være svære at forestille sig på nuværende tidspunkt. Men det udkast til lovforslag, som regeringen har præsenteret, åbner for meget vidtgående indgreb mod enkeltpersoner bl.a. pligt til at lade sig vaccinere og indgreb gennemført ved magt. Samtidig er der problemer i forhold til lægers retssikkerhed. Derfor har Lægeforeningen i et høringssvar og en lang række landsdækkende medier kritiseret lovudkastet.

Læs kritikken fra Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, i Ugeskrift for Læger

Husk at oplyse patienterne om deres mulighed for at søge erstatning - også for lægemiddelskader

Som autoriseret sundhedsperson har du pligt til pligt til at informere patienter om deres mulighed for at søge erstatning, hvis du mener, at de kan have fået en behandlings- eller lægemiddelskade. Det gælder både, hvis det er din egen behandling eller dine kollegers behandling, som patienten kan søge erstatning for. Hvis der er behov for det, kan du også hjælpe patienten med at søge erstatning.

Du skal ikke foretage en vurdering af, om der er sket en skade for at opfylde forpligtelsen.

Al sundhedsfaglig behandling er omfattet af erstatningsordningen
Uanset hvor skaden sker, er patienten dækket, hvis behandlingen er foretaget i Danmark af en autoriseret sundhedsperson eller en medhjælp. Derfor er eksempelvis også skader efter fejlmedicinering på et plejehjem eller et bosted dækket.

Muligheden for at søge erstatning gælder både behandlingsskader og lægemiddelskader. Der er tale om en lægemiddelskade, når en patient har fået en fysisk eller psykisk skade som følge af brugen af et lægemiddel.

På Patienterstatningens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du som sundhedsperson kan søge erstatning på vegne af en patient, få mere viden om erstatningsordningen og få svar på eventuelle spørgsmål.

Fungerer uafhængigt af patientklagesystemet
Erstatningsordningen fungerer uafhængigt af patientklagesystemet. Patienterstatningen forholder sig kun til, om der er sket en skade, der skal erstattes. De placerer ikke et ansvar eller straffer sundhedspersonen. Hvis patienten få tilkendt erstatning, har det ingen konsekvenser for en eventuel klage- eller disciplinærsag over den samme behandling.

Vi gennemfører stadig kurser i 2020 og 2021

Savner du at møde kolleger uden for klinikken? Lægeforeningen afholder fortsat kurser med fysisk fremmøde både øst og vest for Storebælt, og vi overholder naturligvis regler for afstand og hygiejne. Vores forårsprogram er på trapperne, og her vil du også kunne tilmelde dig digitale kurser. Mens vi venter på forårsprogrammet, kan du se vores udbud her – og du kan stadig nå at komme på kursus i år (https://www.laeger.dk/kurser-og-arrangementer?subject=2&page=1)

Nyt fra Lægeforeningen Sjælland: Tvang tryller ikke lægemanglen væk

Regeringen mener, at den kan trylle lægemanglen i blandt andet Region Sjælland væk med et snuptag -nærmere bestemt ved at tvinge helt nyuddannede » grønne « læger ud i de områder, hvor der mangler læger, i seks måneder ad gangen. Dermed mener sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at borgere sagtens kan nøjes med at blive behandlet af en læge, som kun kort tid forinden har forladt medicinstudiet, og som højst sandsynligt kun bliver i området et halvt år, hvorefter patienterne igen skal møde en ny læge. Jeg tror ikke, at det umiddelbart er den løsning, som patienterne forventer. Nej jeg tror, at de langt hellere vil behandles af egen læge, der er speciallæge med mange års erfaring i bagagen, og som kan følge dem år efter år.

Lægemanglen er kendt i Region Sjælland, og vi må konstatere, at regionen ikke har været god nok til at løse problemerne. Der er brug for handling, og her kan Region Sjælland finde inspiration hos Region Nordjylland, som har gjort en stor indsats med at tiltrække unge læger og fået succes med det.

Men på landsplan går det i den rigtige retning. Det går bedre med at sikre flere speciallæger i almen praksis. Der er blandt andet skabt flere uddannelsesstillinger i almen medicin og arbejdet med at fastholde erfarne læger. Samtidig kan vi se, at håndholdte rekrutteringsindsatser til almen praksis virker.


Region Sjælland halter bagefter

Alt sammen positive tiltag, som er med til at rykke i den rigtige retning til gavn for patienterne. Dog halter Region Sjælland bagefter med at få besat de stillinger, der skal sikre, at læger også bliver speciallæger, som kan fungere som praktiserende læger, og det kan gøres bedre.

Udviklingen og de allerede igangsatte tiltag står derimod i skærende kontrast til regeringens tanker om en såkaldt tjenestepligt for helt nye læger. Nej, frivillige løsninger er vejen frem, og dem skal vi sætte turbo på. Alle danskere skal have lige adgang til egen læge, og hvis kvaliteten af behandlingen i det nære sundhedsvæsen skal være af høj kvalitet, er det afgørende, at det bliver en speciallæge i almen medicin.

Lægemangel kan og skal løses med anden medicin end symbolpolitik og tvang, og derfor vil jeg anbefale, at regeringen helt dropper tankerne om tjenestepligten og i stedet lader sig inspirere af de forslag, som Lægeforeningen fremlagde sidste år.

Det er nemlig gode, realistiske løsninger, som bygger på at sikre kvalitet og kontinuitet. Og som i løbet af få år vil kunne skaffe op til 600 ekstra læger på fuld tid i almen praksis til gavn for patienterne -også i Region Sjælland.

Lægeforeningen Syddanmark: Symbolpolitik sikrer ikke flere læger

Nogle af jer har måske selv oplevet, at den lokale praktiserende læge har lukket for tilgangen af nye patienter, eller måske kender I en i omgangskredsen, som har.

Nye tal fra de praktiserende lægers organisation PLO viser, at omkring 150.000 danskere vil stå uden egen læge fra 2021 og tre år frem. Det er cirka en halvering i forhold den sidste prognose, som estimerede, at omkring 300.000 danskere ville stå uden egen læge i 2023. Det er dog stadig alvorligt, og i Region Syddanmark kender vi desværre problemet med ikke at kunne gå til egen læge alt for godt. Men udfordringen er ikke så stor, som først antaget. Heldigvis for det.

Udviklingen understreger, at det går bedre med at sikre flere speciallæger i almen praksis end i den seneste prognose om lægemanglen.

Og tallene sætter dermed også en tyk streg under, at de tiltag, som regeringen indtil videre har sat i gang, sammen med frivillighed er vejen frem.

Der er blandt andet skabt flere uddannelsesstillinger i almen medicin og arbejdet med at fastholde erfarne læger. Samtidig kan vi se, at håndholdte rekrutteringsindsatser til almen praksis virker. Alt sammen positive tiltag, som er med til at rykke i den rigtige retning til gavn for patienterne. Lægeforeningen har flere forslag, som alle er en del af en langsigtet løsning, der bygger på frivillighed.

Og som i løbet af få år kan skaffe op til 600 ekstra læger på fuld tid i almen praksis. Det vil give bedre lægedækning til rigtigt mange danskere, også borgerne i vores region.

Udviklingen og de allerede igangsatte tiltag står derimod i skærende kontrast til regeringens valgløfte om en såkaldt tjenestepligt for helt nye læger. Der er tale om en form for tvangsudskrivning af skiftende nyuddannede læger til lægepraksisser i områder med lægemangel. Det vil sige, at regeringen mener, at visse områder i landet godt kan ' nøjes' med helt ' grønne' læger, som ovenikøbet måske drager afsted igen efter et halvt år, når tvangsperioden er ophørt, hvorefter nye kommer til og først skal til at lære patienterne at kende. Det er ikke særligt hensigtsmæssigt, synes jeg.

Nej, frivillige løsninger, som kan sikre borgerne faste læger, der kan følge dem gennem mange år, er vejen frem, og dem skal vi sætte turbo på. For alle danskere skal have lige adgang til egen læge, og hvis kvaliteten af behandlingen i det nære sundhedsvæsen skal være af høj kvalitet, er det afgørende, at det bliver en speciallæge i almen medicin.

Lægemangel kan og skal løses med en anden medicin end symbolpolitik og tvang. Vi vil kraftigt opfordre regeringen til helt at droppe tankerne om tjenestepligten og i stedet lade sig inspirere af de forslag, som Lægeforeningen fremlagde sidste år. Det er nemlig gode, realistiske løsninger, som bygger på frivillighed.

Lægeforeningen Midtjylland: Læger siger fra: Tjenestepligt løser ikke lægemangel

Lægemangel kan og skal løses med en anden medicin end symbolpolitik og tvang. Derfor vil vi anbefale, at regeringen helt dropper tankerne om tjenestepligten og i stedet lader sig inspirere af de forslag, som Lægeforeningen fremlagde sidste år. Det er nemlig gode, realistiske løsninger, som bygger på frivillighed. Og som i løbet af få år vil kunne skaffe op til 600 ekstra læger på fuld tid i almen praksis til gavn for patienterne i blandt andet vores region. Det skriver Gitte Anna Madsen, formand for Lægeforeningen Midtjylland, i et debatindlæg i Aarhus Stiftstidende. Læs hele debatindlægget her

Lægeforeningen Nordjylland: Viden frem for mavefornemmelser

Det handler ikke om et opgør med alternative behandlere eller alternativ behandling. Ej heller om at begrænse danskernes adgang til at finde lindring og velvære i alternative behandlinger som for eksempel massage. Nej, for os handler det udelukkende om at sikre patientsikkerheden og borgernes helbred. Derfor mener vi i Lægeforeningen, at patientsikkerheden skal øges, og vi foreslår blandt andet, at alternative behandlere ikke må behandle alvorlige sygdomme.

Det skriver Thea Heide Faaborg, formand for Lægeforeningen i Nordjylland, i HjørringAvis.dk den 2. november 2020.

Lægeforeningen Nordjylland: Symbolpolitik løser ikke mangel

Lægemangel. Et ord, som vi ofte hører og en udfordring, som der er gode og dårlige løsninger på. Men en ting er sikkert, og det er, at der skal findes varige løsninger på problemet - og ikke symbolpolitiske lappeløsninger.

Nye tal viser, at omkring 150.000 danskere vil stå uden egen læge fra 2021 og tre år frem.

Det er alvorligt, og i Nordjylland kender vi desværre problemet med ikke at kunne gå til egen læge alt for godt. Men det er langt færre end først antaget. Heldigvis for det.

Udviklingen understreger, at det går bedre med at sikre flere speciallæger i almen praksis end i den seneste prognose om lægemanglen fra de praktiserende lægers organisation, PLO. Og tallene sætter dermed også en tyk streg under, at de tiltag, som regeringen indtil videre har sat i gang, sammen med frivillighed er vejen frem.

Senest har vi set, at efter år med lægemangel, så vælger unge læger nu selv at bosætte sig i Thy - ganske frivilligt.

Det er en meget glædelig udvikling.

Der er blandt andet skabt flere uddannelsesstillinger i almen medicin og hermed på sigt flere speciallæger i almen medicin, og det er lykkedes at få alle uddannelsesstillinger i almen praksis i vores region besat. Det er helt fantastisk godt gået af Region Nordjylland. Vi kan se, at håndholdte rekrutteringsindsatser, hvor kommuner, regionen og almen praksis arbejder sammen, virker. Samtidig er der arbejdet med at fastholde erfarne læger. Alt sammen positive tiltag, som er med til at rykke i den rigtige retning til gavn for patienterne.

Udviklingen og de allerede igangsatte tiltag står derimod i skærende kontrast til regeringens tanker om en såkaldt tjenestepligt for helt nye læger. Der er tale om en form for tvangsudskrivning af skiftende nyuddannede læger til lægepraksisser i områder med lægemangel.

Mit gæt er, at det ikke er tvungne, " grønne" læger, som borgerne i de områder, hvor der mangler praktiserende læger, efterspørger.

Og hvorfor sundhedsminister Magnus Heunicke og regeringen mener, at visse borgere i landet skal " nøjes" med en helt nyuddannet læge direkte fra universitet, som ikke giver den kontinuitet eller kvalitet, som patienterne efterspørger, er mig en gåde. Nej, frivillige løsninger er vejen frem, og dem skal vi sætte turbo på.

Alle danskere skal have lige adgang til egen læge, og hvis kvaliteten af behandlingen i det nære sundhedsvæsen skal være af høj kvalitet, er det afgørende, at det bliver en speciallæge i almen medicin. Lægemangel kan og skal løses med en anden medicin end symbolpolitik og tvang, og derfor vil jeg opfordre sundhedsminister Magnus Heunicke til at se på området med friske - og nutidige -øjne.

Jeg vil anbefale, at regeringen helt dropper tankerne om tjenestepligten, og i stedet lader sig inspirere af de forslag, som Lægeforeningen fremlagde for ministeren sidste år. Det er nemlig gode, realistiske løsninger, som bygger på frivillighed.

Og som i løbet af få år vil kunne skaffe op til 600 ekstra læger på fuld tid i almen praksis til gavn for patienterne, og det vil give bedre lægedækning til rigtigt mange danskere, også nordjyder.

Få rabat på delikatesser og maden til jul og nytår

Giv en gave fuld af smag fra Løgismose, eller få rabat på jule- og nytårsmenuerne fra Meyers Catering. Meyers Catering leverer til hele landet, og som medlem får du 15% rabat på deres jule- og nytårsmenuer. Få rabat hos Meyers Catering (kræver login)

Hos Løgismose kan du få 25% rabat på udvalgte gavekurve til Lægeforeningens medlemmer. Derudover får du som medlem altid 15% rabat på alle delikatesser og 10% rabat på luksus grej til køkkenet. Få rabat hos Løgismose (kræver login)

Giv flotte fotoprodukter i julegave

Skal dine julekort og julegaver være ekstra personlige i år? Hos CEWE kan du lave traditionelle ting som kalendere, fotobøger, fototryk til væggen eller en personlig chokoladejulekalender og et puslespil med yndlingsbilledet. Som medlem af Lægeforeningen får du altid 20% rabat på alle fotoprodukter. CEWE er Europas største producent af fotoprodukter og er kendt for prisvindende kvalitet. 

Log på, læs mere om rabataftalen og bestil (kræver login)

Ekstraordinær udbetaling til medlemmerne af gruppeordningen hos Tryg

Det sidste år har budt på få skader hos de medlemmer af Lægeforeningen, der er i foreningens forsikringsordning hos Tryg. Det har skabt et ekstraordinært stort overskud i den kollektive ordning, som betyder, at Tryg nu sender 50 millioner retur til Lægeforeningens medlemmer. Har du dine private forsikringer i ordningen, får du 15% af din præmie retur. Er du klinikejer med erhvervsforsikring, får du 40% af din præmie retur. Udbetaling sker automatisk midt i november til de medlemmer, der fortsat er kunder på udbetalingstidspunktet.

Læs mere om den ekstraordinære udbetaling fra Tryg