Vi fastholder presset for et bedre tilsyn

Flere tusinde læger har skrevet under på et mistillidsvotum mod Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er et meget alvorligt signal.

Lægeforeningens fastholder presset, indtil vi ser de nødvendige ændringer blive en realitet, og vi har en klar forventning om, at både sundhedsministeren og folketingsmedlemmer lytter til behovet for nødvendige forandringer – og at de også handler.

Det er et meget alvorligt signal, når flere tusinde læger underskriver et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed, som det er sket de seneste dage. Protesten har på kort tid fået opbakning fra så mange læger, at signalet ikke kan ignoreres.

Vi er helt med på, at styrelsen naturligvis skal skride ind over for de – heldigvis få – sundhedspersoner, som er til fare for patientsikkerheden. Protesten handler om noget helt andet: Nemlig, at vi i stigende omfang oplever, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed prioriterer straf og skyld over læring. Vi oplever, at læger kan havne i ’gabestokken’ på grund af banale journalfejl, og vi oplever, at lægers retssikkerhed er truet i tilsynssager. Dertil kommer urimelige gebyrer m.m. 

Lægeforeningen har i løbet af efteråret stillet forslag om en række forbedringer af den måde, som Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder. Det vi har vi gjort på lukkede møder med ministeriet og styrelsen og i den offentlige debat. At et meget stort antal medlemmer er så engagerede i at få forandringer gennemført, styrker kun vores argumentation. Det er klart, at det gør indtryk hos beslutningstagere, når læger via deres underskrifter så stærkt giver udtryk for deres manglende tillid til styrelsen.

Forbedringer kræver et kursskifte hos styrelsen, men det er også helt afgørende, at lovgivningen ændres. En del af de urimelige forhold, som vi som læger opponerer mod, er defineret af lovbestemmelser. Her vil Lægeforeningen fortsat presse på hos landets politikere.

Vi har en klar forventning om, at både sundhedsministeren og folketingsmedlemmer lytter til behovet for disse helt nødvendige forandringer – og at de også handler.

Se mere om Lægeforeningens arbejde for et bedre tilsyn

Det kræver Lægeforeningen

Markant større fokus på læring til gavn for patientsikkerheden. Ændrede journalføringsregler der tilpasses virkeligheden. En ankemulighed i tilsynssager. Mere fokus på organisatoriske tilsyn. Det er nogle af de ændringer, Lægeforeningen presser på for at få indført.

En uafhængig og hurtigtarbejdende ankeinstans, som kan give en ”second opinion” i tilsynssager
I dag kan læger med øjeblikkelig virkning midlertidigt miste autorisationen eller få forbud mod at arbejde, og de risikerer at skulle vente to år på, at Styrelsen for Patientsikkerhed finder ud af, om de går videre med sagen ved domstolene. Det er under al kritik.

En ændring af journalføringsreglerne
Der er brug for nye regler for, hvad der skal stå i en journal, og hvad der ikke skal. Reglerne skal tilpasses den moderne, kliniske virkelighed, og det skal være slut med, at man som læge kan ende i ’gabestokken’ på grund af banale journalføringsfejl.

Markant mere fokus på læring hos Styrelsen for Patientsikkerhed
Der er et klart behov for, at styrelsen ændrer fokus fra bureaukrati til at handle om læring til gavn for patientsikkerheden. Konkret fylder læringsarbejdet kun 10 procent i styrelsens resultatkontrakt med ministeriet, og det er slet ikke nok. Styrelsen skal være langt mere aktiv i analyse og formidling af sin viden om fejl fra tillsynssager og fra de utilsigtede hændelser, som læger og andre sundhedspersoner indrapporter.

Husk, at ofte kan ansvaret for fejl ikke placeres hos én person
Styrelsen skal naturligvis skride ind, hvis der er sundhedspersoner, som er til fare for patientsikkerheden. Men vi savner en forståelse for, at det i mange tilfælde ikke er muligt at placere ansvaret for en fejl hos én person. Årsagerne til fejl skal ofte ses i sammenhæng med systemsvigt som f.eks. manglende tid eller manglende instrukser, og derfor er det mindst lige så vigtigt at gennemføre organisatoriske tilsyn, som kan sikre, at fejl ikke forekommer igen.

Nye udfordringer? Vi hjælper dig videre i karrieren

Har du behov for nye udfordringer i 2018, eller skal karrieren have et eftersyn? Se dine mange muligheder for efteruddannelse, karrieresparring og mentorforløb via Lægeforeningen.

Kom på kursus
Vil du udvikle kompetencerne inden for et specifikt område, kan du deltage på et af de mange kurser, der bliver afholdt i løbet af foråret flere steder i landet.

Behov for individuel sparring
Der kan altid opstå udfordringer i dit arbejdsliv, som du ønsker at få sparring på, og her kan du finde hjælp hos Lægeforeningen. Du kan enten få en gratis én-til-én-samtale med en karrierekonsulent, eller også kan du vælge at tage et længere coaching-forløb, der giver mulighed for at komme mere i dybden med det, du har behov for at få vendt.

Bliv mentor for en anden læge – eller få en mentor
Der er gode muligheder for personlig udvikling i at blive mentor for en anden læge. Du kan spejle dig i din kollegas udvikling, og du bliver mere klar på dine egne valg. Som mentor vil du også indgå i netværket af mentorer, der blandt andet får tilbudt supervision og samtaletræning.

Læs mere om mentorordningen og meld dig som mentor

Har du lyst til at få en mentor gennem Lægeforeningen?

Vil du nye veje?
Beslutter du dig for at søge nye veje i eller uden for lægefaget, kan du få hjælp til jobsøgning eller inspiration til alternative karriereveje.

Kurser og karriere

Bliv klar til vinterferien - få rabat hos Skisport.dk

Er du på jagt efter nye ski, skiudstyr, regntøj, dunjakker eller andet vintertøj? Som medlem af Lægeforeningen får du 10 procent rabat hos Skisport.dk, der tilbyder over 88 populære mærker med prisgaranti.

På Skisport.dk kan du finde et bredt udvalg af udstyr til skisport og andre udendørsaktiviteter. Udover skiudstyr finder du også rejsetasker, rygsække, regntøj, softshells, dunjakker mv.

Vælg mellem mange populære mærker og få både prisgaranti og 10 procent rabat.
Sådan får du rabatten (kræver login)