LF nyhedsbrev 18. januar 2019

Farvel til den udskældte seksårsfrist!

Det er en sejr, at seksårsfristen nu endelig ser ud til at blive afskaffet, som regeringen foreslår i deres nye udspil "Flere hænder og større arbejdsglæde". Fristen har været en misforståelse fra starten, hvilket Yngre Læger og Lægeforeningen har gjort de ansvarlige politikere opmærksomme på utallige gange.

Reelt har seksårsfristen været en stopklods for lægers videreuddannelse til speciallæger, og det er derfor er det indlysende, at den må væk. Derfor er det meget glædeligt, at regeringen nu endelig ser ud til at afskaffe reglen.

Læs hele nyheden

Der er brug for flere penge

I udspillet til den nye sundhedsreform er der afsat omkring 6 mia. kr. fra 2020 til 2025 til en nærhedsfond, og det er naturligvis positivt. Men vi savner en melding om, hvad regeringen ellers vil tilføje af midler i kommende finanslove til at imødegå sundhedsvæsenets altoverskyggende udfordring: de mange, mange flere patienter i de kommende år.

Der er brug for flere penge. Den realitet kan man ikke reformere sig ud af.

Læs lederen i Ugeskrift for Læger

Vi er positive over for et styrket, nært sundhedsvæsen

Vi ser positivt på regeringens ambition om at sikre større sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og på de initiativer, der skal stille større krav til kvaliteten af ydelserne i kommunerne. En stærk lægefaglig indflydelse i de nye sundhedsfællesskaber er en forudsætning for, at reformen kan fungere efter hensigten.

Læs hele nyheden

Flere læger i almen praksis

Det er positivt, at regeringen i sit nye udspil "Flere hænder og større arbejdsglæde" vil øge antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin.

Udspillet viser, at regeringen prioriterer at få større kapacitet og flere læger i almen praksis og speciallægepraksis, og at fastholde dem, der er. Det er helt afgørende med en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, når ambitionen i reformen er at flytte flere patienter og opgaver.

Det er en god ide at flytte nogle opgaver til almen praksis, for patienterne vil gerne behandles af deres faste læge, når det handler om de mest almindelige folkesygdomme. Men det forudsætter selvfølgelig øget kapacitet, hvilket også er en del af udspillet.

Der mangler flere hoveduddannelsesstillinger inden for en række specialer, men almen praksis er klart et af de hårdeste ramte, og derfor er det godt, at der afsættes ressourcer til at rette op på det. På samme måde er det godt, at der kommer ekstra introstillinger i almen medicin – og vi går naturligvis ud fra, at de ekstra uddannelsesstillinger ikke tages fra andre specialer. Alt i alt vil det her over en årrække føre til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen til gavn for patienterne".

Risiko for fokus på struktur frem for patienterne

Vi savner gode argumenter for en stor strukturreform og efterlyser fokus på manglende ressourcer i sundhedsvæsenet.
Statsministeren bør tage en ”tænkepause”, hvor han lytter til fagfolk med den kliniske virkelighed under neglene.

Læs hele nyheden