Tak for et godt Lægemøde

 

 

Nyt psykiatriudspil lanceret på Lægemødet: Giv psykiatrien et ambitiøst løft

Mere kapacitet, sammenhæng og kvalitet. Det er nøgleordene i Lægeforeningens nye indspil til den kommende 10-årsplan for psykiatrien, som ventes til efteråret. Lægeforeningen har tårnhøje forventninger, og derfor lægger udspillet op til en massiv investeringsplan på 4,5 milliarder kroner. I dag mangler kapacitet til at behandle alle patienter med behov, der er for lidt sammenhæng i og koordinering af forløbene, og behandlingen er ikke af høj nok kvalitet.

Se udspillet her: Lægeforeningens psykiatriudspil - Giv psykiatrien et langsigtet løft! Mere kapacitet, sammenhæng og kvalitet

 

Mange læger har ikke tillid til tilsyns­myndigheder

Det haster med indgreb, der kan genoprette lægernes tillid til tilsynsmyndighederne, lyder det fra Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke på baggrund af en spørge­skema­undersøgelse blandt over 3.000 læger. Hun mener, at patientklagesystemet skal laves om.

Læs hele nyheden

 

Gunver Lillevang er nyt medlem i Lægeforeningens bestyrelse

Praktiserende læge Gunver Lillevang er valgt som nyt bestyrelsesmedlem i Lægeforeningens bestyrelse. Gunver Lillevang er speciallæge i almen medicin og samfundsmedicin. Hun er 51 år, uddannet fra Københavns Universitet i 1998 og er praktiserende læge i Roskilde, hvor hun også bor.

Læs hele nyheden

 

Vedtægtsændring: Formænd, medlemmer af bestyrelsen og udvalgsmedlemmer kan vælges for to år mere

Kommende formænd, medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af udvalg mv. i Lægeforeningen kan sidde på posten i otte år – mod indtil nu maksimalt seks år. Det har et flertal af repræsentantskabet på Lægemøde 2021 netop vedtaget.

Læs hele nyheden

 

Nye regler for økonomisk støtte og tilknytning til industrien - husk at anmelde eller ansøge

Som læge har du pligt til at anmelde eller ansøge Lægemiddelstyrelsen, hvis du modtager økonomisk støtte eller ønsker at have tilknytning til en lægemiddel- og medikovirksomhed eller en specialforretning med medicinsk udstyr. Du har også pligt til at holde dig orienteret om reglerne.

Den 26. maj er reglerne om økonomisk støtte og tilkytning til industrien udvidet. Fremover skal du blandt andet være opmærksom på nedenstående ændringer.

Faglig information er også omfattet af tilknytningsreglerne. Du skal derfor anmelde det, hvis du f.eks. bidrager til en virksomheds presseomtale eller en virksomheds spørgeskemaundersøgelse

Økonomisk støtte til fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark skal også anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Tidligere var det kun økonomisk støtte til fagrelevante kongresser og konferencer i udlandet, som skulle anmeldes.

Flere virksomheder omfattes af ordningen, så repræsentanter for udenlandske lægemiddelvirksomheder i Danmark og virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål også er omfattet af reglerne.

 

Husk også at anmelde foredrag ved et arrangement arrangeret af en virksomhed

Lægemiddelstyrelsen oplever, at nogle læger glemmer at anmelde, hvis de f.eks. uden at få et honorar holder foredrag på deres arbejdsplads til et arrangement, hvor virksomheden er medarrangør. Også når du bidrager til forskning, som led i de almindelige arbejdsopgaver, og virksomheden er bidragsyder, skal du huske at anmelde det.
 

Brug Lægemiddelstyrelsens quickguide

Det er vigtigt, at du får anmeldt eller søgt om godkendelse. Du finder altid de gældende regler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Her finder du også skemaerne, som du skal bruge. Hvis du er i tvivl kan du følge Lægemiddelstyrelsens digitale quickguide om tilknytning til virksomheder. Guiden gør det nemmere for dig at få et overblik over reglerne og få indberettet dit samarbejde med lægemiddel- og medikovirksomheder korrekt: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/sundhedspersoners-tilknytning-til-virksomheder/ 

Gentagen overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf. Lægemiddelstyrelsen har politianmeldt tre sundhedspersoner ved den seneste kontrol.

Se mere om de ændringerne og reglerne på Lægemiddelstyrelsens side om tilknytningsreglerne: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/sundhedspersoners-tilknytning-til-virksomheder/  

 

Indberetning af bivirkninger - sådan får du alle relevante oplysninger med

Oplysninger fra læger kan være afgørende, når myndighederne overvåger lægemidlers sikkerhed – som det var tilfældet, da man opdagede sygdomsbilledet VITT/TTS efter vaccinationer mod COVID-19.

Som læge har du en vigtig funktion i forhold til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.  Du er tæt på patienten og vil ofte være en af de første, der observerer mulige bivirkninger. Du kan derfor bidrage med væsentlige oplysninger til overvågningen af lægemidlers sikkerhed til gavn for patientsikkerheden.

Indberetninger om formodede bivirkninger indgår som en vigtig del af den løbende overvågning af, om der er signaler om nye eller ændrede risici ved lægemidler. Derfor er det vigtigt, at du indberetter formodede bivirkninger, og at indberetningerne har høj kvalitet, så de kan indgå i overvågningen af lægemidlernes sikkerhed.

I en ny informationsvideo fra Lægemiddelstyrelsen, kan du se, hvordan du sikrer, at alle relevante oplysninger er med i din indberetning – se filmen her

 

 

Få en mentor og få personlig sparring på din karriere

Oplever du forandringer i din karriere, og vil du have en-til-en sparring på din faglige og personlige udvikling? Hvad enten du er ny i lægelivet, godt i gang med karrieren eller ny i lederjobbet, kan du søge en erfaren lægekollega som mentor.

Der er frist for ansøgning 1. august 2021.

Sådan får du en mentor

 

Hvordan sikrer vi trivsel hos børn og unge i familier med psykisk sygdom?

Gratis webinar i samarbejde med Psykiatrifonden

Lægeforeningen og Psykiatrifonden sætter sammen fokus på dette vigtige emne med formålet at klæde dig som læge på med den nyeste viden samt konkrete råd og vejledning til, hvordan du kan være med til at forebygge mistrivsel hos disse børn og unge og hjælpe familien videre.

Webinar 24. juni kl. 16-17.30

Læs mere, og tilmeld dig her

 

Lægeforeningen Nordjylland: Dialogmøde med Regionsrådet

Lægeforeningen Nordjylland afholdt den 14. juni det årlige dialogmøde med medlemmerne af Regionsrådet. Med udgangspunkt i en fiktiv patientcase, hvor vi fulgte en 25-årig studerendes vej fra hovedtraume til afsluttet behandling, blev sundhedssystemet flaskehalse og mindre hensigtsmæssige snitflader bragt i spil. Lægeforeningen Nordjyllands efterlyser blandt andet:

  • Flere praktiserende speciallæger i Region Nordjylland. Det vil sige flere ydernumre til praktiserende speciallæger, specielt indenfor neurologi og psykiatri til både voksne samt børn og unge.
  • Større grad af ensartede kommunale tilbud. Det må ikke være patientens bopæl, der afgør hvilke tilbud patienten får.
  • En gennemgribende kulturændring, så patienten i større grad bliver hjulpet til det rigtige tilbud i første omgang. Det vil sige i stedet for at henvisninger til konkret afdeling bliver afvist tilbage til egen læge, skal patienten i stedet for henvises videre til andet relevant tilbud i hospitalsregi. Det vil kræve en større grad af breddekoordinering, som kræver indsigt og samarbejde på tværs af specialer, og i højere grad mere fokus på symptomer.
  • Specialistrådgivning til almen praksis. Udbred muligheden for at almen praksis kan få specialistrådgivning fra sygehusansatte speciallæger. Det findes allerede inden for en række specialer på Aalborg Universitetshospital. Indfør subakutte tider i hospitalsregi, og giv almen praksis mulighed for at henvise til specialiserede tilbud i kommunerne og i hospitalsregi.

 

Lægeforeningen Nordjylland: Temadrøftelse om dokumentation og journalføring

Den 18. maj havde bestyrelsen en temadrøftelse om dokumentation og journalføring. Regionen Nordjyllands juridiske specialkonsulent, Anne Merethe Christensen, og overlæge Per Thorgaard, fra Aalborg Universitetshospital holdt oplæg om dokumentation og journalføring. Der var nedslag på konkrete cases, hvor læger journaliserer mere end påkrævet. Efterfølgende drøftede bestyrelsen bl.a. udfordringerne i, at journalen historisk har været et arbejdsredskab for lægen, men nu i højere grad er blevet et juridisk dokument. Det er en udvikling, der har givet udfordringer og fortsat gør det. Lægeforeningen Nordjylland ser frem til, at vejledningerne til den kommende bekendtgørelse om journalføring forhåbentligt løser de nuværende udfordringer.

 

Lægeforeningen Midtjylland: Det vil være uklogt at erstatte vagtlæger med andre sundhedspersoner

Der er ingen af mine kolleger i lægevagten, som i en konsultation tænker: "Denne patient med brystsmerter lyder akut dårlig, kunne have en blodprop i hjertet og trænger til indlæggelse, men jeg vælger at afslutte i telefonen for at tjene en skilling mere". Vi vil alle patienterne det bedste, undgå at blive hængt ud og gøre et godt stykke arbejde. Sådan skriver Gitte Anna Madsen, formand for Lægeforeningen Midtjylland, i Århus Stiftstidende. Læs hele debatindlægget

Lægeforeningen Midtjylland: Vigtigt at løse mangel på læger

Det er tvivlsomt, om et medicinstudium i Herning er løsningen. Etablering af et medicinstudie vil kræve, at man etablerer en fuldt, forskningsbaseret universitetsuddannelse, et sted, hvor der intet universitet er i forvejen. Det skriver Gitte Anna Madsen, formand for Lægeforeningen Midtjylland, i et debatindlæg i Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Læs hele debatindlægget

 

Få rabat hos Universe Science Park

Universe Science Park på Als er Sønderjyllands største og sjoveste en naturvidenskabelig oplevelsespark, hvor børn og voksne leger sig til viden om naturvidenskab og teknologi. Parken er fyldt med masser af udfordrende oplevelser og attraktioner for alle. Glæd jer til finurlige og forbløffende oplevelser. Som medlem får du 25 procent rabat på dagsbilletter. Det er en betingelse for at få rabatten, at billetten købes online, og der er ledige billetter på dagen.

Læs mere om parken og rabatten

 

Husk dine gode rabatter, når du holder sommerferie

Som medlem af Lægeforeningen får du masser af gode rabatter til din sommerferie. Book hotel i hele landet hos Comwell, Scandic og Radisson eller tag på kurophold på Skodsborg Kurhotel og Hotel Vejlefjord. Skal du have en god bog med på ferie, får du rabat hos FADLs Forlag og Saxo Premium – også på lydbøger og e-bøger. Skal du ud i sommerlandet kan LetsGo delebiler eller Swapfiets cykelabonnement stå for transporten til særpris. Køb lækkerierne til terrassen hos Løgismose, solcremen hos goodskin.dk og lav fotokalenderen med alle de gode minder hos Cewe. Rigtig god sommer!

Se alle de gode medlemsrabatter her