LF nyhedsbrev 16. april 2021 særudsendelse

Ny foreløbig melding fra Sundhedsstyrelsen om COVID-19-vaccination af sundhedspersoner.

Mens vi venter på de præcise retningslinjer for COVID-19-vaccination af bl.a. sundhedspersoner, er Sundhedsstyrelsen netop kommet med en melding, som forløber for de overordnede linjer for færdigvaccination af gruppe 4.

Sundhedspersonale, der har modtaget første stik med AstraZeneca, vil senest 12 uger efter første stik få tilbud om vaccination med Pfizer-BioNTech eller Moderna. Det er styrelsens vurdering, at der opnås en høj grad af beskyttelse fra første dosis, og at denne dosis i hvert fald dækker i tre måneder.

Sundhedspersonale, der endnu ikke er påbegyndt vaccination, kan blive visiteret til vaccination, hvis de i deres arbejdsfunktion opfylder en række skærpede kriterier. Opfylder man ikke kriterierne, vil man blive vaccineret efter samme vaccinationskalender som resten af befolkningen.

Hvad der konkret ligger i disse kriterier, melder Sundhedsstyrelsen først ud mandag. Den umiddelbare vurdering er, at kriterierne i høj grad vil omfatte læger på tværs af sundhedsvæsenet, men vi vil naturligvis have et skarpt blik på dette.