Debat: Kom med dine input til nye regler for journalføring og instrukser

Hvilke problemer med journalføring og instrukser oplever du i dit arbejde, og hvad skal der til for at løse dem?

I kølvandet på Svendborg-sagen og protester fra læger har sundhedsministeren nedsat to arbejdsgrupper, som skal komme med anbefalinger til nye journalføringsregler og instrukser. Arbejdet i de to grupper begynder i næste uge.

Lægeforeningen er repræsenteret i arbejdsgrupperne og skubber på for at få regler, der passer til en moderne, klinisk hverdag.

Kom med dine input til arbejdet med journalføring og instrukser
For at få det bedst mulige udgangspunkt for vores argumentation, vil vi meget gerne bede om din hjælp.

Derfor har vi oprettet en debatgruppe på Facebook, som kun er for læger, og et tilsvarende lukket forum på læger.dk:

Gå til Facebookgruppen ”Debat for et bedre tilsyn”

Deltag i det lukkede debatforum på læger.dk

Vi håber, at du og dine lægekolleger vil give jeres besyv med.

Hvad er det, der giver problemer med journalføring og instrukser på hospitalerne og i praksis – og ikke mindst, hvad skal der til for at løse det?

Alle de erfaringer og input, der kommer ind fra læger i forskellige specialer, vil yderligere styrke vores argumentation, når vi sidder ved forhandlingsbordet.

Hvornår skal arbejdsgrupperne være færdige
Arbejdsgruppen for instrukser skal komme med anbefalinger senest ved udgangen af juni 2018, mens arbejdsgruppen for nye journalføringsregler skal være færdige inden nytår.

Tak for dine input.

 

Få erstatning for konfliktramt rejse

Er din ferie berørt af OK18-konflikten? Lægeforeningen har helt ekstraordinært indgået aftale med Tryg om at dække afbestilling af rejser, som må aflyses på grund af strejke eller lockout.

Hvornår kan du få erstattet din rejse?
Du kan få en erstatning for din rejse på op til 30.000 kr., hvis du:

  • har købt din rejseforsikring gennem Lægeforeningens gruppeordning før 1. marts 2018
  • har købt din rejse inden varslingen af konflikten blev offentliggjort
  • er direkte ramt af strejke eller lockout

Har du spørgsmål til din rejseforsikring, kan du kontakte Tryg på 70 33 25 25.

Se medlemsfordele og få et forsikringstjek
Hvis du vil høre mere om dine medlemsfordele eller have et forsikringstjek, er du velkommen til at kontakte Tryg på 70 33 25 25 eller besøge laegeforeningen.tryg.dk, hvor du også kan beregne og købe dine forsikringer online.