LF nyhedsbrev 13. april 2021

Farvel til tjenestepligten

Kære kollega

Godt nyt: Et bredt flertal i Folketinget er i dag tirsdag blevet enigt om, at regeringens planer om en tjenestepligt for helt nyuddannede læger skal skrottes. Samtidig pålægger samme flertal regeringen at indkalde til politiske forhandlinger for at løse manglen på praktiserende læger. Det sker efter, at vi fra lægeside igen og igen har peget på, at tjenestepligt ikke løser problemerne, men er ren symbolpolitik.

”Det viser, at vores pres har virket, og det er jeg meget glad for. Der er et presserende behov for at løse manglen på praktiserende læger, men en tjenestepligt for helt nyuddannede læger ville naturligvis ikke give patienterne en vedvarende løsning af høj kvalitet i form af deres egen praktiserende læge. Jeg forventer, at regeringen tager Folketingets udmelding om at droppe tjenestepligt til efterretning, og at der snart indkaldes til forhandlinger, så vi kan få rigtige løsninger på bordet til gavn for patienterne,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Læs hele pressemeddelelsen