LF nyhedsbrev 10 maj 2021

Tilvalg af COVID-19-vaccinationer bør kun foretages, hvis Sundhedsstyrelsen kan levere et solidt, fagligt grundlag

Regeringen er sammen med en række partier blevet enige om, at borgere fremover kan tilvælge vaccination med Covid-19-vacciner uden for vaccineprogrammet. Men der mangler stadig en konkret model samt information og retningslinjer for vaccination fra Sundhedsstyrelsen, herunder hvorledes risikoen for alvorlig komplikation skal vurderes.

Et flertal i Folketinget har besluttet, at borgere fremover kan tilvælge vaccination med Covid-19-vacciner uden for vaccineprogrammet. Der er tale om en principbeslutning, og der arbejdes nu videre med at etablere den konkrete model for tilvalgsordningen. Muligheden for at tilvælge Covid-19-vacciner uden for vaccineprogrammet vil være et supplement til Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram mod Covid-19. Konkret er der tale om vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Der er tale om en politisk beslutning, som kan stille læger i vanskelige situationer. Derfor er det også helt afgørende for Lægeforeningen, at det er muligt at foretage en fyldestgørende faglig vurdering af, om vaccinen er til gavn til patienten. De forventede fordele – for den konkrete patients situation – skal balancere de risici for alvorlige bivirkninger, som behandlingen kan have. Det faglige grundlag for at kunne foretage den vurdering er det Sundhedsstyrelsens opgave at levere i den kommende tid.

Men i lyset af, at den tilgængelige viden om, hvem der er i særlig risiko for alvorlige bivirkninger, er ufuldstændig, og at Sundhedsstyrelsen endnu ikke kan fremlægge risikofaktorer for, hvem der er særligt udsatte, er det Lægeforeningens bekymring, at de kommende retningslinjer ikke bliver særligt tydelige i sine kriterier. Og det vil derfor være fornuftigt at være tilbageholdende i sine ordinationer, al den stund at alle borgere forventes tilbudt en vaccine i vaccinationsprogrammet i løbet af de kommende måneder, der ikke har samme alvorlige bivirkninger. Det må vægtes tungt, at sundhedsmyndighederne ikke kan anbefale vaccinerne i sit vaccinationsprogram, og derfor er Lægeforeningens udgangspunkt pt., at vaccinerne som udgangspunkt alene bør ordineres i særlige situationer, hvor en fremskyndet vaccination vil have meget væsentlig betydning. Det kan fx være i tilfælde, hvor det kan være nødvendigt for at tage afsked med alvorligt syge familiemedlemmer i lande, som kræver vaccine for indrejse eller lignende.

På den baggrund har Lægeforeningen en række krav til den kommende ordning:

Vi skal have den nødvendige information. Vi kan kun ordinere disse vacciner, hvis vi har modtaget fyldestgørende viden om vaccinerne om eksempelvis risikofaktorer for alvorlige bivirkninger.

Derfor bør tilvalgsordningen først igangsættes, når SST har givet den nødvendige information i en opdateret, fyldestgørende og overskuelig form.

Patienterne skal have fyldestgørende beslutningsgrundlag. Borgerne skal have et fyldestgørende grundlag for at beslutte, om de ønsker en af disse vacciner. Myndighederne skal levere et brugbart grundlag for at give patienterne denne information i en klar og overskuelig form.

Ingen ordinationspligt. Det er også vigtigt at understrege, at ingen læger skal være forpligtet til at ordinere denne behandling, uanset at patienten ligger inden for målgruppen og ønsker vaccinen.

Vi skal have den nødvendige retssikkerhed. Man skal ikke kunne ende i retslige problemer, hvis man har ordineret en af disse godkendte vacciner i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger, og patienten får alvorlige bivirkninger, der i værste fald koster patientens liv.  Derfor vil vi bede om en tilkendegivelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at ordination inden for det godkendte ordinationsområde og Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil blive betragtet som ordination med den fornødne "omhu og samvittighedsfuldhed", og at vi som læger derfor ikke skal risikere kritik i en klage- eller tilsynssag.