LF nyhedsbrev 10. juni 2021

Dybt skuffende, at regeringen ikke løfter det pressede sundhedsvæsen

I går faldt en aftale på plads om sundhedsvæsenets økonomi det næste år mellem Danske Regioner og Finansministeriet, der forhandler for regeringen. Aftalen giver kun 1,185 milliarder ekstra til drift af sundhedsvæsenet. Det er et dybt skuffende resultat.

Den økonomiske ramme er simpelthen for stram til, at sundhedsvæsenet kan tage hånd om flere ældre patienter, har råd til ny, dyr medicin og samtidig kan give patienter et udviklet tilbud. De 1,185 mia. kr. dækker nærmest kun demografien, så det vil være besparelser og effektiviseringer, der betaler for nye, dyre behandlinger.

Der er brug for mindst 2 milliarder ekstra til drift, hvis der skal være ressourcer nok til at tage hånd om det stigende antal patienter, særligt ældre, og til at kunne tilbyde nye og dyre behandlinger, der forbedrer levetid og levealder.

Læs hele nyheden på læger.dk

 

Forventning om flere hoveduddannelsesforløb i trængte specialer

Regeringen og Danske Regioner er enige om fra 2022 gradvist at øge antallet af hoveduddannelsesforløb bl.a. i rekrutteringsudfordrede specialer og uden for de større byer. Det fremgår af den netop indgående aftale om regionernes økonomi for 2022 i et afsnit om bedre lægedækning i hele landet.

Den beslutning ser Lægeforeningen frem til at få uddybet. Vi har en klar forventning om, at antallet af hoveduddannelsesforløb vil blive øget de kommende år i trængte specialer såsom almen medicin, psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og geriatri. Derfor ser vi frem til drøftelsen af dimensioneringsplanen for den lægelige videreuddannelse for 2022-2025, som skal ske på et møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 23. juni.