Vi skal kunne beskytte os mod smitte

Det er dybt bekymrende med udbredt smitte af coronavirus hos sundhedspersoner. Vi skal have sikkerhed for, at der er tilstrækkeligt med værnemidler til, at vi kan stå pandemien igennem. Læger og andre sundhedspersoner skal kunne beskytte sig selv mod smitte – også for at undgå at smitte patienterne. Det var budskabet fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, da han blev interviewet til TV Avisen onsdag aften.

Og har gentog budskabet på fredagens pressemøde, hvor centrale aktører på sundhedsområdet var samlet for at tale om manglende værnemidler i sundheds- og plejesektoren: ”Vi har set voldsomt vanskelige dilemmaer, hvor man skal afveje risikoen for ens egen sikkerhed. Der må vi for alt i verden ikke ende. Der skal være åbenhed og handling omkring værnemidler”, sagde Andreas Rudkjøbing.

 

Læs også hele nyheden på læger.dk

Læger vil have sikkerhed for masker fra myndigheder: Vi skal kunne beskytte os mod coronavirus

 

Ingen læge skal komme i klemme på grund af de ekstraordinære omstændigheder

Det er afgørende for Lægeforeningen, at lægers retssikkerhed er på plads. Også i forbindelse med behandling af patienter med COVID-19. Derfor har foreningen gjort det klart for Sundhedsstyrelsen, at ingen læger skal havne i en klage- eller tilsynssag, når de har gjort deres bedste for patienterne i denne særlige situation, hvor vi står over for en epidemi.

I et brev til Sundhedsstyrelsen understreger Lægeforeningen, at de ekstraordinære omstændigheder, som coronavirus kan betyde for læger, ikke skal rokke ved retssikkerheden. Læger skal ikke kunne få en klage- eller tilsynssag på halsen i en situation, hvor de har ydet deres bedste under de ekstraordinære omstændigheder, epidemien sætter sundhedsvæsenet i. Det gælder både behandlingen af patienter med COVID-19, men også for udskudte, forlængede eller aflyste behandlingsforløb for andre patienter med andre sygdomme.

Når sundhedsvæsenet på rekordtid skal omstille sig til at klare presset fra smittespredning som følge af coronavirus, skal det ikke føre til klage- eller tilsynssager mod enkeltlæger. Retssikkerheden skal være på plads, slår Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, fast.

”Coronaepidemien vil betyde, at læger vil stå i ekstraordinære situationer. Naturligvis er vi stadig forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, men lægers handlinger vil på grund af coronavirus skulle bedømmes efter en anden standard, end den myndighederne normalt bruger. Derfor skal myndighederne se på lægers ageren i lyset af den ekstraordinære situation. Det forventer jeg, at vi meget snart får en sikkerhed for at Sundhedsstyrelsen og andre relevante styrelser vil anerkende,” siger Andreas Rudkjøbing.

Organisatorisk ansvar på plads
Lægeforeningen påpeger i brevet, at tilsynssager, der opstår på grund af coronavirus, skal adresseres til driftsherrerne som et organisatorisk ansvar. Det gælder eksempelvis kapacitetsmangel, arbejdspres, mangel på kvalificeret personale og andet.

Desuden er der et klart behov for instrukser tilpasset situationen med coronavirus. Det er ledelsens ansvar at sikre, at ressourcer og kvalificeret personale er til stede, og at arbejdet er organiseret på en måde, der gør, at læger kan klare deres opgaver fagligt forsvarligt. Vel at mærke samtidig med, at man overholder de pligter, man skal ifølge lovgivningen. Arbejdsgiveren har derfor et stort ansvar for at sikre, at personalet kender de gældende retningslinjer.


Mere end 1.200 pensionerede læger melder sig klar til beredskabet

Danmarks pensionerede læger er i stor stil klar til at sætte pensionisttilværelsen på pause for at tage en tørn i kampen mod coronavirus. 1.261 pensionerede læger vil stille op. 

1.261 medlemmer af Foreningen af Pensionerede Læger – typisk speciallæger - vil stille sig til rådighed for beredskabet, heraf 463 i Region Hovedstaden, 147 i Region Sjælland, 223 i Region Syddanmark, 278 i region Midtjylland, 89 i Region Nordjylland og 61 andre steder.

Læs hele nyheden

 

Flere udenlandsk uddannede kolleger kan bidrage i kampen mod coronavirus

Lægeforeningen opfordrer til, at udenlandsk uddannede læger, som endnu ikke har opnået autorisation, tilbydes målrettede kurser, så de kan deltage i beredskabet mod coronavirus.

Lægeforeningen har i et brev til Sundhedsstyrelsen opfordret til, at læger, som er uddannet i udlandet og endnu ikke har opnået dansk autorisation, tilbydes de samme målrettede kurser som medicinstuderende tager, og som kvalificerer til særlige opgaver i beredskabet.

Det kunne fx være sygeplejevikarkursus (SPV), som er et grundlæggende kursus eller et ventilatørkursus (VT), som efterfølgende kvalificerer til afgrænsede opgaver på intensivafdelinger og hos respiratorisk dårlige patienter. Det er er afgørende, at der – så vidt muligt i denne situation - skrues op for kursusaktiviteten, så der både kan uddannes det nødvendige antal medicinstuderende og udenlandsk uddannede læger.

Alle trin i autorisationsproces bør opretholdes og afvikles hurtigt
Vi har samtidig peget på, at det er vigtigt, at autorisationsprocessen for udenlandsk uddannede læger ikke går i stå. Desværre er det sådan, at der aktuelt ikke afholdes medicinske fagprøver, da uddannelsesinstitutionerne er lukket ned. Vi har over for Sundhedsstyrelsen givet udtryk for, at både de medicinske fagprøver og de efterfølgende trin i autorisationsprocessen bør opretholdes - selvfølgelig under sundhedsfagligt forsvarlige forhold – så udenlandsk uddannede kolleger smidigt og hurtigt kan komme til at arbejde i det danske sundhedsvæsen. Da der er tale om forløb med flere trin, er opretholdelse af de medicinske fagprøver under udbruddet af coronavirus ikke i sig selv svaret på et akut problem med mangel på læger.

Udenlandsk uddannede læger bør ikke arbejde ulønnet
Lægeforeningen har samtidig understreget, at uanset hvordan udenlandsk uddannede læger indgår i beredskabet, bør det ske under ordnede forhold, herunder også løn-og ansættelsesvilkår. Derfor finder vi det bekymrende, at myndighederne har meddelt, at udenlandsk uddannede læger kan indgå i beredskabet som frivillig ulønnet arbejdskraft. Det er naturligvis ikke acceptabelt.


Uddannelsessøgende læger skal flyttes med omtanke

Læger under uddannelse til speciallæge kan som andre læger mobiliseres til beredskab mod coranavirus, og i flere regioner har flere medlemmer allerede oplevet at blive flyttet til nye opgaver. Det kan give usikkerhed om, hvordan den aktuelle situation påvirker resten af videreuddannelsesforløbet.

Lægeforeningen har derfor appelleret til Sundhedsstyrelsen om, at man i de situationer prioriterer smidighed og, at lægens videreuddannelse kan genoptages uden forsinkelse. Vi har også peget på vigtigheden af, at man under disse ekstraordinære omstændigheder ser mere lempeligt på fraværsbestemmelserne i den lægelige videreuddannelse. Hvis det overstiger 10 procent, forlænges videreuddannelsen tilsvarende. Den regel bør man se bort fra i forbindelse med beredskabet mod coronavirus.

Du kan stadig få personlig rådgivning i dagene inden påske

Lægeforeningen holder åbent på både mail og telefon i dagene op til påske, så du kan få personlig rådgivning med udgangspunkt i dine konkrete behov. Har du fået en klagesag? Har du brug for sparring på dit arbejdsliv eller din karriere. Eller har du spørgsmål til dit medlemskab? Kontakte os på mail dadl@dadl.dk – også hvis du ønsker at blive ringet op.