Levnedsmiddelvirksomheder, helbredsattest for personer, der ansættes og er ansat i

Indeks 
levnedsmiddelvirksomheder, helbredsattester
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.09.01.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
350 kr.
Rekvirent 
Arbejdsgiver
Betales af 
Patienten
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Lægeattesten følger et ældre et EU-direktiv, som kræver, at ansøgere i levnedsmiddelindustrien skal præstere en helbredsattest. Attesten ligner den meget gamle "slagteriattest" i revideret udgave, hvor bl.a. fæcesprøven er bortfaldet. Det drejer sig i øvrigt kun om en klinisk undersøgelse af patienten. Hvis den fx. giver anledning til at foretage en fæcesprøve, skal det naturligvis gøres.
Lægen tager kopi af den udfærdigede attest. Desuden gøres der i journalen notat om, hvilke undersøgelser - kliniske såvel som laboratoriemæssige - der er foretaget og resultatet af disse.