Lektorer og professorers løn

Gældende pr. 1. oktober 2018

Her finder du gældende løntabeller for :

  • Professorer og lektorer med hovedansættelse på universiteter
  • Kliniske professorer og lektorerReguleringssatsen for grundbeløb 31/3 2018 er 1,074972

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 560.405,0046.680,08
+ professortillæg51.400,0055.254,004.6040,50
+ overlægehonorar (1)212.369,00216.667,0018.055,58
Løn i alt 832.082,0069.340,17

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 637.363,0053.113,58
+ professortillæg51.400,0055.254,004.604,50
+ overlægehonorar (1)212.369,00216.667,0018.055,58
Løn i alt 909.284,0075.773,67

Professor i staten (ikke klinisk)

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 560.161,0046.680,08
+ professortillæg51.400,0055.254,004.604,50
Løn i alt 615.415,0051.284,58

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor i lønramme 38 637.363,0053.113,58
+ professortillæg51.400,0055.254,004.604,50
Løn i alt 692.617,0057.718,08

Klinisk lektor

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Honorar*
*
  Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer
Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt.
95.200,00102.337,338.528,11

Overenskomstansatte - lektorer

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Basisløntrin 8347.571,00373.629,0031.135,75
Lektortillæg89.100,0095.780,007.981,67
Løn i alt 503.617,0041.968,08

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
AC-skalaløn trin 16379.393,00407.837,0033.986,42
Lektortillæg89.100,0095.780,007.981,67
Løn i alt 503.617,0041.968,08

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 662.402,0055.200,17
+ pensionsgivende tillæg115.190,00117.521,009.793,42
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00185.648,0015.470,67
Løn i alt 965.571,0080.464,25

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
 Grundløn710.091,00724.462,0060.371,83
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00185.648,0015.470,67
+ fleksibilitetstillæg16.532,0016.867,001.405,58
Løn i alt 926.977,0077.248,08

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2018
(2) Grundbeløb pr. 31.3.2012
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.