Lektorer og professorers løn

Gældende pr. 1. oktober 2021

Her finder du gældende løntabeller for :

  • Professorer og lektorer med hovedansættelse på universiteter
  • Kliniske professorer og lektorerReguleringssatsen for grundbeløb 31/3 2019 er 1,114336

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 580.674,0048.389,50
+ professortillæg51.400,0057.277,004.773,08
+ overlægehonorar (1)212.369,00226.061,0018.838,42
Løn i alt 864.012,0072.001,00

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 660.702,0055.058,50
+ professortillæg51.400,0057.277,004.773,08
+ overlægehonorar (1)212.369,00226.061,0018.838,42
Løn i alt 944.040,0078.670,00

Professor i staten (ikke klinisk)

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 580.674,0048.389,50
+ professortillæg51.400,0057.277,004.77
Løn i alt 636.058,0053.004,83

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor i lønramme 38 660.702,0055.058,50
+ professortillæg51.400,0057.277,004.773,08
Løn i alt 717.979,0059.831,58

Klinisk lektor

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Honorar*
*
  Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer
Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt.
95.200,00106.084,798.840,40

Overenskomstansatte - lektorer

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Basisløntrin 8347.571,00387.311,0032.275,92
Lektortillæg89.100,0099.287,008.273,92
Løn i alt 486.598,0040.549,83

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
AC-skalaløn trin 16379.393,00422.771,0035.230,92
Lektortillæg89.100,0099.287,008.273,92
Løn i alt 522.058,0043.504,83

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 691.123,0057.593,58
+ pensionsgivende tillæg115.190,00122.617,0010.218,08
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00192.446,0016.037,17
Løn i alt 1.006.186,0083.848,83

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
 Grundløn710.091,00755.873,0062.989,42
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00192.446,0016.037,17
+ fleksibilitetstillæg16.532,0017.598,001.466,50
Løn i alt 965.917,0080.493,08

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3.2012
(2) Grundbeløb pr. 31.3. 2018
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.