Lektorer og professorers løn

Gældende pr. 1. januar 2020

Her finder du gældende løntabeller for :

  • Professorer og lektorer med hovedansættelse på universiteter
  • Kliniske professorer og lektorerReguleringssatsen for grundbeløb 31/3 2019 er 1,094007

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 570.080,0047.506,67
+ professortillæg51.400,0056.232,004.686,00
+ overlægehonorar (1)212.369,00221.942,0018.495,17
Løn i alt 848.254,0070.687,83

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 648.649,0054.054,08
+ professortillæg51.400,0056.232,004.686,00
+ overlægehonorar (1)212.369,00221.942,0018.495,17
Løn i alt 926.823,0077.235,25

Professor i staten (ikke klinisk)

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 570.080,0047.506,67
+ professortillæg51.400,0056.232,004.686,00
Løn i alt 626.312,0052.192,67

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor i lønramme 38 648.649,0054.054,08
+ professortillæg51.400,0056.232,004.686,00
Løn i alt 704.881,0058.740,08

Klinisk lektor

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Honorar*
*
  Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer
Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt.
95.200,00104.149,478.679,12

Overenskomstansatte - lektorer

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Basisløntrin 8347.571,00380.245,0031.687,08
Lektortillæg89.100,0097.476,008.123,00
Løn i alt 477.721,0039.810,08

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
AC-skalaløn trin 16379.393,00415.059,0034.588,25
Lektortillæg89.100,0097.476,008.123,00
Løn i alt 512.535,0042.711,25

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 678.527,0056.543,92
+ pensionsgivende tillæg115.190,00120.328,0010.031,83
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00188.935,0015.744,58
Løn i alt 987.844,0082.320,33

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
 Grundløn710.091,00742.098,0061.841,50
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00188.935,0015.744,58
+ fleksibilitetstillæg16.532,0017.277,001.439,75
Løn i alt 948.310,0079.025,83

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2018
(2) Grundbeløb pr. 31.3.2012
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.