Lektorer og professorers løn

Gældende pr. 1. april 2020

Her finder du gældende løntabeller for :

  • Professorer og lektorer med hovedansættelse på universiteter
  • Kliniske professorer og lektorerReguleringssatsen for grundbeløb 31/3 2019 er 1,103236

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 574.890,0047.907,50
+ professortillæg51.400,0056.706,004.725,50
+ overlægehonorar (1)212.369,00222.791,0018.565,92
Løn i alt 854.387,0071.198,92

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 654.121,0054.510,08
+ professortillæg51.400,0056.706,004.725,50
+ overlægehonorar (1)212.369,00222.791,0018.565,92
Løn i alt 933.618,0077.801,50

Professor i staten (ikke klinisk)

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 574.890,0047.907,50
+ professortillæg51.400,0056.706,004.729,50
Løn i alt 631.596,0052.633,00

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor i lønramme 38 654.121,0054.510,08
+ professortillæg51.400,0056.706,004.729,50
Løn i alt 710.827,0059.235,58

Klinisk lektor

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Honorar*
*
  Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer
Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt.
95.200,00105.028,078.752,34

Overenskomstansatte - lektorer

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Basisløntrin 8347.571,00383.453,0031.964,42
Lektortillæg89.100,0098.298,008.191,50
Løn i alt 481.751,0040.145,92

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
AC-skalaløn trin 16379.393,00418.560,0034.880,00
Lektortillæg89.100,0098.298,008.191,50
Løn i alt 516.858,0043.071,50

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 681.125,0056.760,42
+ pensionsgivende tillæg115.190,00120.843,0010.070,25
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00190.529,0015.877,42
Løn i alt 992.497,0082.708,08

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
 Grundløn710.091,00744.939,0062.078,25
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00190.529,0015.877,42
+ fleksibilitetstillæg16.532,0017.343,001.445,25
Løn i alt 952.811,0079.400,32

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2018
(2) Grundbeløb pr. 31.3.2012
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.