Lektorer og professorers løn

Gældende pr. 1. april 2018

Her finder du gældende løntabeller for :

  • Professorer og lektorer med hovedansættelse på universiteter
  • Kliniske professorer og lektorerReguleringssatsen for grundbeløb 31/3 2012 er 1,069683

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 557.405,0046.450,42
+ professortillæg51.400,0054.982,004.530,50
+ overlægehonorar (1)158.000,00214.705,0017.892,08
Løn i alt 827.092,0068.924,33

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 634.227,0052.852,25
+ professortillæg51.400,0054.982,004.581,83
+ overlægehonorar (1)158.000,00214.705,0017.892,08
Løn i alt 903.914,0075.236,17

Professor i staten (ikke klinisk)

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 571.405,0046.450,42
+ professortillæg51.400,0054.982,004.581,83
Løn i alt 612.387,0051.032,25

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor i lønramme 38 634.227,0052.852,25
+ professortillæg51.400,0054.982,004.581,83
Løn i alt 689.209,0057.434,08

Klinisk lektor

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Honorar*
*
  Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer
Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt.
95.200,00101.833,828.486,15

Overenskomstansatte - lektorer

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Basisløntrin 8347.571,00371.791,0030.982,58
Lektortillæg89.100,0095.309,007.942,42
Løn i alt 467.100,0038.925,00

 

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
AC-skalaløn trin 16379.393,00405.830,0033.819,17
Lektortillæg89.100,0095.309,007.942,42
Løn i alt 501.139,0041.761,58

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 656.404,0054.700,33
+ pensionsgivende tillæg85.700,00116.457,009.704,75
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00184.734,0015.394,50
Løn i alt 957.595,0079.799,58

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat:

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52528.300,00717.902,0059.825,17
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00184.734,0015.394,50
+ fleksibilitetstillæg12.300,0016.714,001.392,83
Løn i alt 919.350,0076.612,50

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Grundbeløb pr. 31.3.2000
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.