Lektorer og professorers løn

Gældende pr. 1. april 2019

Her finder du gældende løntabeller for :

  • Professorer og lektorer med hovedansættelse på universiteter
  • Kliniske professorer og lektorerReguleringssatsen for grundbeløb 31/3 2019 er 1,084911

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 565.341,0047.111,75
+ professortillæg51.400,0055.764,004.647,00
+ overlægehonorar (1)212.369,00216.667,0018.055,58
Løn i alt 837.772,0069.814,33

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 643.256,0053.604,67
+ professortillæg51.400,0055.764,004.667,00
+ overlægehonorar (1)212.369,00216.667,0018.055,58
Løn i alt 915.687,0076.307,25

Professor i staten (ikke klinisk)

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 565.341,0047.111,75
+ professortillæg51.400,0055.764,004.647,00
Løn i alt 621.105,0051.758,75

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor i lønramme 38 643.256,0053.604,67
+ professortillæg51.400,0055.764,004.647,00
Løn i alt 699.020,0058.251,67

Klinisk lektor

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Honorar*
*
  Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer
Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt.
95.200,00103.238,538.606,96

Overenskomstansatte - lektorer

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Basisløntrin 8347.571,00377.084,0031.423,67
Lektortillæg89.100,0096.666,008.055,50
Løn i alt 473.750,0039.479,17

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
AC-skalaløn trin 16379.393,00411.608,0034.300,67
Lektortillæg89.100,0096.666,008.055,50
Løn i alt 508.274,0042.356,17

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 662.402,0055.200,17
+ pensionsgivende tillæg115.190,00117.521,009.793,42
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00187.364,0015.613,67
Løn i alt 967.287,0080.607,25

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
 Grundløn710.091,00724.462,0060.371,83
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00187.364,0015.613,67
+ fleksibilitetstillæg16.532,0016.867,001.405,58
Løn i alt 928.693,0077.391,08

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2018
(2) Grundbeløb pr. 31.3.2012
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.