Lektorer og professorers løn

Gældende pr. 1. oktober 2019

Her finder du gældende løntabeller for :

  • Professorer og lektorer med hovedansættelse på universiteter
  • Kliniske professorer og lektorerReguleringssatsen for grundbeløb 31/3 2019 er 1,094007

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 570.080,0047.506,67
+ professortillæg51.400,0056.232,004.686,00
+ overlægehonorar (1)212.369,00218.331,0018.194,25
Løn i alt 844.643,0070.386,92

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 648.649,0054.054,08
+ professortillæg51.400,0056.232,004.686,00
+ overlægehonorar (1)212.369,00218.331,0018.194,25
Løn i alt 923.212,0076.934,33

Professor i staten (ikke klinisk)

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 570.080,0047.506,67
+ professortillæg51.400,0056.232,004.686,00
Løn i alt 626.312,0052.192,67

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Professor i lønramme 38 648.649,0054.054,08
+ professortillæg51.400,0056.232,004.686,00
Løn i alt 704.881,0058.740,08

Klinisk lektor

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Honorar*
*
  Tidligere sats A med 60 konfrontationstimer
Ansatte med et lavere konfrontationstimer aflønnes forholdsmæssigt.
95.200,00104.149,478.679,12

Overenskomstansatte - lektorer

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Basisløntrin 8347.571,00380.245,0031.687,08
Lektortillæg89.100,0097.476,008.123,00
Løn i alt 477.721,0039.810,08

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
AC-skalaløn trin 16379.393,00415.059,0034.588,25
Lektortillæg89.100,0097.476,008.123,00
Løn i alt 512.535,0042.711,25

Specialeansvarlig overlæge/professor:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 667.490,0055.624,17
+ pensionsgivende tillæg115.190,00118.424,009.868,67
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00188.935,0015.744,58
Løn i alt 974.849,0081.237,42

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
 Grundløn710.091,00730.027,0060.835,58
+ honorar fra universiteterne (2 og 3)172.700,00188.935,0015.744,58
+ fleksibilitetstillæg16.532,0016.996,001.416,33
Løn i alt 935.958,0077.996,50

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2018
(2) Grundbeløb pr. 31.3.2012
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.