Ledende overlægers løn i regionerne

Grundlønninger pr. 1. april 2018:

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2000 er 1,358890

Ledende overlæger

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52  656.404,0054.700,33
Tillæg145.800,00198.126,0016.510,50
Løn i alt 854.530,0071.210,83

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,00 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 23.781  kr. (17.500 - 31.3.2000-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.