Ledende overlægers løn

Grundlønninger pr. 1. april 2021:

 

Ledende overlæger

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52  688.947,0057.412,25
Tillæg195.971,00207.949,0017.329,08
Løn i alt 896.896,0074.741,33

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,33 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.960 kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,061123