Ledende overlægers løn

Grundlønninger pr. 1. oktober 2022:

 

Overgang til nye titler og lønindplaceringer

Ved Overenskomsten fra 2021 blev der aftalt nye titler og dermed blev ledende overlæger til cheflæger og specialeansvarlige overlæger til ledende overlæger, medmindre der er indgået individuel aftale om at fortsætte som specialeansvarlig overlæge. De nye titler gælder fra 1. juni 2022 (dog undtaget Region Nordjylland ).

Ledende overlæge

 

Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 703.713,0058.642,75
Tillæg195.971,00212.406,0017.700,50
Løn i alt 916.119,0076.343,25

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 21 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse (pr. 1.04.22)
Vilkårne er også gældende for specialeansvarlige overlæger med aftalt personlig ordning i forbindelse med implementering af ny stillingsstruktur i 2022.

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.495  kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,083866