Ledende overlægers løn

Grundlønninger pr. 1. januar 2020:

 

Ledende overlæger

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52  678.527,0056.543,92
Tillæg195.971,00204.804,0017.067,00
Løn i alt 883.331,0073.610,92

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,33 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.582  kr. (24.182 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,045075