Længe ventede nyheder: Flere penge til psykiatrien og dyrere cigaretter

Af Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningens formand
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 9. december 2019

Der er dage, hvor det er ekstra dejligt at være formand for Lægeforeningen. En af dem var mandag, da de første breaking news fra finanslovsaftalen for næste år ud på aftenen dukkede op på tv-kanaler og sociale medier. Da stod det klart, at års politisk arbejde på at få priserne på cigaretter i vejret har båret frugt. Prisen for en pakke cigaretter sættes næste år op fra 40 kr. til 55 kr. og derefter til 60 kr. i 2022.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Lægeforeningen har arbejdet for en stigning til 60 kr. i ét hug, og vi vil fortsat presse på for, at tobak, som forårsager så megen død og lidelse, skal være endnu dyrere.

Men jeg er meget glad for at se et resultat, som helt konkret vil redde mange liv. Færre vil få lungekræft, KOL, hjertesygdomme og andre alvorlige lidelser. Forslaget indebærer også gratis rygestopmedicin til udsatte grupper og bedre håndhævelse af reglerne for salg af tobak til unge. Dertil kommer, at regeringen og støttepartier ventes snart at offentliggøre en plan, som vil sætte flere håndfaste grænser for markedsføring af tobak. Nu har vi faktisk grund til at tro, at det vil være muligt at vende de seneste års triste udvikling med stadig flere unge rygere.

En anden god nyhed er, at regeringen og støttepartierne i den nye finanslovsaftale afsætter ekstra 600 mio. kr. om året til psykiatrien. Pengene skal bl.a. gå til senge, behandling af akutte patienter og mere personale, og de vil betyde en stor forskel for en sårbar og overset patientgruppe.

Årtiers stedmoderlige behandling af psykiatrien trækker lange og dybe spor. Spørg f.eks. de lægekolleger, som på grund af sengemangel ser sig nødsaget til at udskrive patienter, der har behov for at være indlagt. Derfor skal vi ikke tro, at alle problemer i kølvandet på årtiers underfinansiering af behandling og pleje af psykiatriske patienter med et slag er væk.

Men det er glædeligt, at der i den nye finanslovsaftale er afsat et markant beløb hvert år til denne sektor, og ikke mindst at en stor del af pengene skal bruges på de mest syge. Det er i den grad tiltrængt, at denne gruppe mennesker, som ofte er meget hårdt ramt, får en bedre hjælp. De 600 mio. kr. er et godt afsæt for arbejdet med den tiårige handlingsplan for psykiatrien, som snart skal i gang.

Ser man på den nye finanslovsaftale samlet og lægger pengene fra økonomiaftalerne oveni, er resultatet tæt på det niveau, som Lægeforeningen og flere eksperter vurderer, er nødvendigt for både at kunne tage hånd om det stigende antal patienter, særligt ældre, og have råd til at tage nye, dyre behandlinger i brug. Det burde være en selvfølgelighed, at vi har ressourcerne til at passe vores arbejde, men vi har netop gennemlevet et årti med underfinansiering, og derfor er det opløftende, at politikerne faktisk har afsat tilstrækkelige ressourcer næste år. Men vi skal fortsat løbe stærkt på afdelingerne og i praksis. Der skal leveres flere økonomiaftaler og finanslove i rap på et fornuftigt niveau, før vi er i mål, og derfor vil Lægeforeningen fortsat have et skarpt øje på, om pengene nu også passer til opgaverne.