Lægevidenskabelige selskaber - Yngre Læge-fraktioner

LVS er de forskende lægers organisation, og repræsenterer næsten 25.000 medlemmer i de videnskabelige selskaber. LVS fokuserer på at give forskningen, inden for sundhed, gode vilkår, og på at resultaterne af forskningen kommer befolkningen til gode. 
I boksen finder du links til de forskellige lægevidenskabelige selskaber. Som yngre læge kan du være med i de såkaldte Yngre Læge-fraktioner, se links her på siden.

I en række af specialeselskaberne findes der såkaldte yngre læge fraktioner. Alle yngre læger, der interesserer sig for specialet kan melde sig ind. Yngre læge fraktionerne beskæftiger sig med emner af særlig relevans for yngre læger i specialet. Det kan fx være uddannelsespolitiske emner som (junior-)inspektorordningen, dimensioneringen af uddannelsesstillinger, karriererådgivning eller yngre læger i videreuddannelsesråd og ansættelsesudvalg.

YL-fraktionernes hjemmesider

Mange af yngre læge-fraktionerne har deres egne hjemmesider. Her kan du læse mere om, hvad de laver, måske finde datoer for bestyrelsesmøder og meget mere. Du kan også se, hvordan du kommer i kontakt med dem. Kan du ikke finde den fraktion, du er interesseret i, så prøv evt. det lægevidenskabelige selskab, der fungerer som "hovedselskab" for de forskellige yngre læge-fraktioner. 

Yngre læge-fraktioner

Foreningen af Yngre Anæstesiologer

Foreningen af Yngre Cardiologer

Foreningen af Yngre Endokrinologer (FYEN)

Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere

Foreningen af Yngre Onkologer

Foreningen af Yngre Otologer

Foreningen af Yngre Pædiatere

Foreningen af Yngre Reumatologer

Foreningen af Yngre Oftalmologer

Grønlandsmedicinsk Selskab

Immunologisk Selskab

Yngre neurologer, neurokirurger og neurofysiologer

Yngre Nuklearmedicineres Klub

Yngre PlastikKirurger (YPK)

Yngre neurologer, neurokirurger og neurofysiologer

Inspektorordningen og juniorinspektorer

Sundhedsstyrelsen har åbnet for brug af juniorinspektorer i alle specialer. Juniorinspektoren bliver sendt på inspektorbesøg indenfor sit eget speciale sammen med to seniorinspektorer, hvoraf den ene kan være fra et andet (tilgrænsende) speciale.

Udpegningen af juniorinspektorer foregår gennem selskabet. I de specialer, hvor der findes en yngre læge fraktion, udpeges juniorinspektorerne her.