Lægevagten i OK18 - FAQ


Spm. 1.1 Sker der ændringer i lægevagten hhv. 1813?

Svar: Nej, lægevagten forsætter som hidtil, dog vil udbuds- og regionsklinikker fremover kunne deltage i lægevagt. Dette aftales lokalt.

Andre spørgsmål om lægevagten


Spm. 1.2: Er det muligt at tilpasse lægevagten bl.a. for at sikre bemandingen i fremover?

Svar: Det er aftalt via opgørelser over aktiviteten i lægevagten at følge udviklingen, som grundlag for drøftelser om opgavevaretagelsen fremadrettet, herunder i lægedækningstruede områder. Grundlaget for disse drøftelser forventes at være til stede medio 2018. På denne baggrund kan der indgås lokale aftaler om tilpasning.

Andre spørgsmål om lægevagten


Spm. 1.3 Opsigelse af lægevagten?

Svar: Regionerne kan ensidigt opsige lægevagten med et varsel på 12 måneder. Dette varsel øges til 18 måneder, så PLO får en lidt bedre sikkerhed for opgaven, herunder i planlægningsøjemed.

Andre spørgsmål om lægevagten