Lægestempel

Indeks 
lægestempel
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

I "Almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer", §2 står der : "Lægens navn skal så vidt muligt tillige være anført med stempel".

Det er således ikke et absolut krav, at der skal anvendes stempel, men det skal tydeligt fremgå, hvem der har udstedt attesten.