Læger vil gerne hjælpe flygtninge

6. december 2015 i Politiken

Af Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens attestudvalg

En ny undersøgelse fra KL har desværre efterladt det indtryk, at praktiserende læger afviser at udføre helbredsundersøgelser af flygtninge. 12 procent af de adspurgte kommuner mener, at lægerne afviser at udføre disse undersøgelser.

Det er vigtigt at understrege, at læger i den grad har fokus på at hjælpe. Vi har direkte opfordret til det. Men vi står også over for et praktisk problem, som KL undlader at gå ind i. Nemlig at rigtig mange flygtninge flytter til kommuner, som i forvejen har en voldsom mangel på praktiserende læger. Af samme grund har mange læger i forvejen alt for mange patienter.

De fleste steder løser man alligevel opgaven, når flygtninge har brug for undersøgelser. Men det er voldsomt, hvis man som læge i et yderområde pludselig får 200 ekstra patienter, som skal gennemgå undersøgelser, der typisk tager to timer og ofte kræver tolk. Det kalder på, at man også tænker i supplerende løsninger.

Det hører også med i billedet, at denne undersøgelse af flygtninges helbred er et middel for kommunernes arbejde med integration. Den skal afklare, om de har helbredsproblemer, som kommunen skal være opmærksom på i sin indsats.

Men disse flygtninge kan naturligvis også i yderområderne få lægebehandling på lige fod med andre borgere.

Vi er forundrede over KL's udmeldinger, som kan læses som et forsøg på at dølge, at det faktisk er KL's ansvar at sikre, at flygtninge får de nødvendige undersøgelser.

Det skal dog ikke stille sig hindrende i vejen for et godt samarbejde. Vi vil gerne hjælpe med at finde nye løsninger, som fungerer i den virkelige verden.