Læger varsler konflikt på alle landets sygehuse

 

For første gang nogensinde er landets overlæger og yngre læger samlet på vej i strejke. Lægerne ønsker sammen med alle andre offentligt ansatte at lægge et stærkt pres på arbejdsgiverne i kommuner, regioner og staten.  ”Vi ønsker ikke konflikten, men desværre er der ingen vej uden om længere,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

Yngre Lægers formand, Camilla Rathcke, peger på, at arbejdsgiverne med innovationsminister Sophie Løhde i spidsen på intet tidspunkt har vist reel imødekommenhed med henblik på at få en aftale på plads under overenskomstforhandlingerne.

”Arbejdsgiverne forventer helt åbenlyst en aftale med en dårligere lønudvikling end på det private område og insisterer derudover på at forringe vilkårene for offentligt ansatte. De forbeholder sig f.eks. ret til at betragte den betalte spisepause som en kutyme, der kan opsiges efter forgodtbefindende. Derfor står vi sammen med alle andre offentligt ansatte med et krav om rimelige løn og vilkår. Det gør ikke noget godt for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, hvis regeringen behandler den offentlige sektor som et B-arbejdsmarked. Og det er netop forhandlingerne med innovationsministeren og Moderniseringsstyrelsen om især lønrammen, der nu sætter en stopper for at komme videre i forhandlingerne på de andre områder,” siger Camilla Rathcke.

Det bliver først og fremmest planlagte operationer og undersøgelser på landets sygehuse, som bliver berørt, hvis konflikten kommer. Det står fast, efter at Yngre Læger og Overlægeforeningen sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne har afleveret deres strejkevarsler til Danske Regioner i dag.

Yngre Læger og Overlægeforeningen har varslet strejke fra 4. april på anæstesiafdelinger og radiologiske afdelinger i hele landet. De to organisationer har udtaget ti pct. af deres medlemmer til konflikten, men formændene for de to organisationer understreger, at de er klar til at forhandle nødberedskaber, så akutte patienter og patienter med livstruende sygdom fortsat behandles.

”En konflikt vil i høj grad påvirke sygehusenes aktivitet. Det er jo hele formålet. Men vi har naturligvis intet ønske om, at konflikten bringer patienter i fare eller sætte deres førlighed på spil. Vi forventer, at strejken først og fremmest fører til, at planlagte behandlinger og undersøgelser, som kan vente, bliver udsat til efter konflikten. Der vil således primært komme længere ventetid på behandling, som er forsvarlig at udsætte, f.eks. planlagte operationer,” siger Lisbeth Lintz.

Sammenbruddet

Lægernes strejkevarsel kommer efter, at forhandlingerne om fornyelse af de offentlige overenskomster er brudt sammen både i staten, kommunerne og regionerne. Sammenbruddet skyldes, at arbejdsgiverne kategorisk har afvist forlig, som kan sikre de ansattes realløn og har nægtet at anerkende, at medarbejdernes betalte spisepause er en del af overenskomsterne. En afskaffelse af spisepausen ville svare til en lønnedgang på 7,25 pct. – eller en forlængelse af arbejdsdagen med en halv time uden yderligere honorering.

Strejken er varslet til at træde i kraft den 4. april. Hvis de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagere ikke inden da er blevet enige om en aftale i Forligsinstitutionen, kan forligsmanden samlet udsætte konflikten i to gange to uger samt fire dage.

På statens område har Yngre Læger og Overlægeforeningen allerede varslet strejke i Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Varslet omfatter 35 overlæger og 41 yngre læger.

Se hvilke afdelinger der er varslet konflikt mod her