Læger: Regioner skal stå for misbrugsbehandlingen

Af Kirsten Ilkjær, næstformand i Lægeforeningen

Regeringen vil på den kommende finanslov afsætte 100 millioner kroner til at hjælpe de patienter, som er allerhårdest ramt af psykisk sygdom. Pengene skal gå til nye specialiserede teams i børne- og ungdomspsykiatrien, der bl.a. skal forebygge brug af tvang, og en helt nyt type intensive sengeafsnit til borgere med alvorlig psykisk sygdom.

Lægeforeningen har gentagne gange i løbet af de sidste mange år råbt vagt i gevær, når det gælder den behandling, mennesker med svær psykisk lidelse har fået i det danske sundhedsvæsen. Derfor er det positivt, at regeringen har øje for de patienter med psykisk sygdom, som har det sværest.

Men selv om de to initiativer isoleret set er glimrende og vil gøre en forskel for mange patienter, så mangler vi fortsat nogle helt afgørende elementer for at sikre bedre hjælp til de svært psykisk syge.

Først og fremmest bør behandlingen af misbrug samles i regionerne. Som det er i dag, behandles psykisk sygdom og misbrug hver for sig. Kommunerne har ansvaret for misbrugsbehandlingen, mens det er den regionale psykiatri, som behandler psykisk sygdom. Denne adskillelse er til skade for patienterne. Misbrug er udbredt blandt de sværest ramte mennesker med psykisk sygdom. Faktisk har mere end halvdelen af danskere med et misbrug af alkohol eller stoffer også en psykisk lidelse, og ofte er de to ting viklet ind i hinanden. Derfor skal de to lidelser behandles samtidigt, og behandlingen skal hænge sammen. Regeringen har signaleret, at de vil samle dele af behandlingen for patienter, der er dobbeltdiagnosticeret med både misbrug og psykisk sygdom. Det er et skridt i den rigtige retning. Men vi mener, at regionerne skal overtage hele misbrugsområdet. Kun på den måde kan man sikre bedre kvalitet i behandlingen af borgere, der er misbrugere, og sikre, at en psykiatrisk diagnose opdages tidligere, end det sker i dag.

Der er også et stort og akut behov for, at der sker et massivt sundhedsfagligt kompetenceløft på kommunernes socialpsykiatriske bosteder. Lige før sommerferien konstaterede Styrelsen for Patientsikkerhed eksempelvis, at der på ni ud af 10 af de kommunale socialpsykiatriske bosteder var problemer med patientsikkerheden. Mange af bostederne mangler sundhedsfagligt personale, og det går hårdt ud over de ofte meget syge beboere, som ikke får den hjælp og behandling, som er nødvendig.

Politikerne på Christiansborg må på banen med bindende krav til kommunerne om, hvilke kompetencer der skal være til stede på bostederne, for at de skal kunne håndtere f.eks. borgere med svære psykiske lidelser. Bostederne og behandlingspsykiatrien skal også arbejde tættere sammen.

Indlægget er bragt i Avisen Danmark, den 3. september 2018