Lægelov, habilitet, mv.

Indeks 
regler for afgivelse af lægeerklæring
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

I relation til behandling af familiemedlemmer har Lægeforeningen vedtaget, at læger ikke bør behandle nære familiemedlemmer eller andre pårørende, hvor lægens objektivitet kan være svær at opretholde.
Der er ikke i Lægeforeningens etiske regler tilsvarende regler for attestafgivelse, men det er klart at læger ikke bør udfærdige attester for egne familiemedlemmer, specielt ikke hvis attesten kan føre til økonomiske gevinster for lægen selv. Politiet afviser nu kørekortattester, som ikke er udfærdiget af patientens praktiserende læge, medmindre der er en god forklaring. Det skal videre bemærkes, at politiet ikke accepterer en kørekortattest udstedt af et familiemedlem, som er læge – med mindre ansøgeren er tilmeldt som patient i lægens praksis. Dødsattester må – efter en sag for adskillige år siden – ikke udfærdiges af familiemedlemmer. I en evt. retssag vil en lægeattest udfærdiget af nære familiemedlemmer stå svagt. Hvis patienter beder om attester fra læger i familien for at spare honoraret, bør lægen overveje grundigt, om han ikke gør patienten en bjørnetjeneste ved at lave attesten.