Lægekultur og selvjustits

Læger skal gøre sig fortjent til samfundets, patienternes og kollegernes tillid.

Tillid fra patienter og samfundet er en afgørende forudsætning for, at læger kan levere den bedst mulige patientbehandling. Der har igennem de seneste par år været eksempler på, at læger er blevet beskyldt for at have handlet imod Lægeforeningens etiske og kollegiale regler eller på anden måde opført sig upassende.

Læger på gang

Lægeforeningen har derfor sat gang i et arbejde, som skal gøre læger endnu mere fortjent til tillid fra både patienterne, samfundet og kollegerne. På Lægemøde 2016 blev det vedtaget at arbejde hen imod et værdighedskrav for læger. Et værdighedskrav vil gøre det muligt for Lægeforeningen at tage afstand fra læger, som med deres handlinger skader tilliden til lægestanden. Ud over at sætte fokus på værdighedskravet vedtog Lægeforeningens repræsentantskab en række andre forslag til en mere aktiv selvjustits blandt læger. Blandt andet skal Lægeforeningens Lægeetiske Nævn kunne tage flere sager op end i dag.

Selvjustits i lægestanden handler om mere end regler og sager i Lægeetisk Nævn. Det handler også om kulturen og kollegialitet blandt læger, og om, at Lægeforeningen giver støtte til situationer, hvor læger skal håndtere etisk vanskelige sager, herunder sager, hvor læger oplever at patientsikkerheden bringes i fare af en kollegas praksis. At konfrontere en kollega er aldrig nemt, men kan være nødvendigt af hensyn til patienterne.