Lægekompetencer

Få oversigt over de faglige kompetencer og speciallægens 7 roller. Hvilke emner kan du tage op ved din MUS-samtale? Find svarene her sammen med mange andre relevante oplysninger, herunder reglerne for adgang til patientjournaler.