Lægeklinikker i lægedækningstruede områder i OK18 - FAQ

De ofest stille spørgsmål og svar om lægeklinikker i lægedækningstruede områder  ifølge OK18


Spm. 1.1 Hvad er et lægedækningstruet område og hvem vurderer det? 

Svar: Regionen fastlægger efter drøftelse i praksisplanudvalget (PPU), hvilke områder i regionen, der anses for lægedækningstruede, og med hvilken hyppighed, vurderingen foretages.

Vurderingen foretages løbende, og ét område, som i en periode anses for lægedækningstruet, kan miste denne status senere, fx ved den næstkommende vurdering.

Andre spørgsmål om lægedækningstruede områder


Spm. 1.2 Hvilke nye muligheder får lægeklinikker i lægedækningstruede områder?

Svar: Lægeklinikker i lægedækningstruede områder får med OK18 3 muligheder eller rettigheder. 

  1.  delepraksis uden tilladelse,  
  2. øget brug af ansatte læger, og 
  3.  godtgørelse fra Administrationsudvalget for ansatte læger, som ikke er medlem af PLO, ved sygdom eller barsel/adoption.

I forhold til udnyttelse af 1) delepraksis uden tilladelse, er det afgørende områdets status som lægedækningstruet på etableringstidspunktet. Efter etablering og orientering til PLO, kan delepraksis opretholdes i indtil 6 år, uanset at området i mellemtiden skifter status til ikke-lægedækningstruet.

Om 2) brug af ansatte læger vedrører denne en fravigelse af reglerne om, at ansatte læger maksimalt kan udgøre halvdelen af lægekapaciteterne pr. lægeklinik. Igen er det afgørende for udnyttelsen af denne mulighed, at ansættelse sker, når området vurderes som lægedækningstruet. Lægeklinikken skal give PLO besked om ansatte læger af hensyn til borgernes valg og skift af læge.

I relation til 3) godtgørelse fra Administrationsudvalget ved ansatte lægers (som er medlem af YL) sygdom eller barsel/adoption, er denne betinget af områdets status som lægedækningstruet ved ansættelsens start.

Ved en ændring af områdets status som lægedækningstruet over tid, mistes denne refusionsadgang ikke. Læger med ansatte i områder, som efter ansættelsen bliver udnævnt til lægedækningstruede har dog også ret til refusion i tilfælde af den ansattes sygdom og/eller barselsorlov.

Praksis har til ansatte læger, som er medlemmer af PLO, som hidtil ret til refusion, hvis de bliver syge eller går på barselsorlov.

Andre spørgsmål om lægedækningstruede områder


Spm. 1.3 Hvad sker der med de nye muligheder, når et område ikke længere af PPU anses for lægedækningstruet?

Svar: Muligheden for delepraksis pga. lægedækningstruet område kan benyttes i indtil 6 år, og bortfalder ikke selv om et område ikke længere anses som lægedækningstruet.

Efter  6 år kan der søges om delepraksistilladelse efter de generelle regler i overenskomsten.

Tilsvarende gælder for ansatte læger, idet ansættelsen kan opretholdes så længe som ønsket, og lægeklinikken skal derfor ikke fyre ansatte læger ved skift af status som lægedækningstruet. Ved ophør af aftale med ansat læge, og ændret status for om området, benyttes de generelle regler for brug af ansat læge.

Andre spørgsmål om lægedækningstruede områder