Lægemøder

Hvert forår samles Lægeforeningens repræsentantskab, som er foreningens øverste myndighed, på Lægeforeningens årsmøde - også kaldet Lægemødet. Her deltager repræsentanterne i aktuelle debatter, fastlægger Lægeforeningens politik, godkender regnskab og budget mv.

I lyset af situationen med coronavirus har Lægeforeningens bestyrelse at udskyde Lægemødet til den 19. juni 2020. Formand Andreas Rudkjøbing forbliver på sin post ind til da. Nærmere information om tid, sted dagsorden mv. følger.

Materialet vil blive offentliggjort løbende på www.lægemøde.dk

BEMÆRK: Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter m.v. offentliggøres i Lægeforeningens medier 10 uger før mødets afholdelse. Dette er en betingelse for, at forslagene kan vedtages ved Lægemødet. Se forslag til ændringer på lægemøde.dk