Lægeforeningens/LVS arbejdsgruppe på akutområdet

Arbejdsgruppen om akutområdet støtter Lægeforeningens bestyrelse og følger udviklingen inden for det præhospitale og akutte område i Danmark. Udvalget kommer med forslag til nye tiltag, drøfter relevante problemstillinger og udveksler erfaringer. Samtidig arbejder udvalget for at fremme lægelige og lægevidenskabelige synspunkter på akutområdet.

Medlemmer

Referater

Kommissorium